Tuesday, 19 August 2014

Mental strength in Ballroom Dancing, Smiley and Angel

This week we danced two competitions in the German Open Championships in Stuttgart. It is the best appreciated tournament in the world and the statistics speak for themselves, 5.100 couples from 57 countries have registered. Almost all WDSF top ranked couples in Ballroom Dancing for amateurs and professionals are here in Stuttgart. Let the dancing begin.

Our first competition was the Senior I A Standard with 53 couples participating. We didn’t dance to the best of our ability and end the competition in place 40 leaving couples behind us from Canada, South Africa, Germany, France, Finland and Russia. We were disappointed not to reach the second round.

The next day it would even be harder in the Open World Ranking, adding the top 50 couples in the world. During the warming-up we felt pressured and had too much stress, we were very critical on everything we put on the floor. Angry about our performance of the previous day made us start the main competition in a poor mental state. Our dancing was however much better. In total 156 couples participated and we end in place 122, leaving couples behind us from Russia, Germany, China, Italy, South Africa, Finland, Austria and The Netherlands. Again a big disappointment and we need to reflect on how to improve our dancing.

We are very conscious that technique is important but realized this week that our mental strength is blocking us from achieving results. We both have our mental weaknesses and it is very difficult not to be affected by this. From today onwards we will work as hard on our mental approach as on technique. Our philosophy will be “Smiley and Angel”. Many of you will think, what is this for crap? Well, let me explain.

Internally, I (Filip) am energetic, powerful and very critical. These combinations lead to frustration, never being happy about practice sessions and this causes many fights with Kristel. Most of the time we end our training sessions unhappy with the performance and the way we interact with each other. My (Filip) commitment will be “Smiley”, stop being critical, be happy, enjoy dancing in practice sessions and on the competition floor. Search for the right balance between dance quality and energy with the focus on cleanness and enjoyment. It will be though but I am looking forward to a positive mental approach, SMILEY!

Kristel is even more energetic, her drive and energy still boost her where she needs to wait, slow down, use the music to express the right feeling and emotion. She needs to let go, give in to the music and stay calm “Angel”. It is hard to listen, to let your head rest, lay it down on the pillow of sound while slowly ending the phrasing in music to add energy at the right moment without destroying the softness and sweetness, “ANGEL”.

Well we identified our new mental goals and will try to embody the personalities of “Smiley” and “Angel”. A story from the lessons learned on the competition floor of the German Open Championships 2014.

Deze week hebben we twee wedstrijden gedanst in de German Open Championships te Stuttgart. Dit is het meest populaire danstornooi ter wereld en de statistieken spreken voor zich, 5.100 paren uit 57 verschillende landen waren ingeschreven. Bijna alle toppers op de wereld ranking van zowel de amateurs als de professionals zijn hier in Stuttgart. Laat het dansen beginnen.

Voor onze eerste wedstrijd in de Senior I A Standaard waren er 53 deelnemende paren. We dansten echter niet op ons beste niveau en werden 40ste. Hiermee lieten we paren uit Canada, Zuid-Afrika, Duitsland, Frankrijk, Finland en Rusland achter ons. Het was echter een grote telleurstelling de tweede ronde niet te bereiken.

De volgende dag ging het nog moeilijker worden in de Open World Ranking samen met de top 50 van de wereld. Tijdens de opwarming voelden we reeds de druk en hadden gewoon te veel last van zenuwen. Op alles wat we probeerden hadden we zelfkritiek en nog ontevreden over onze prestatie van de vorige dag waren we mentaal niet sterk genoeg voor deze wedstrijd. Ons dansen was echter van hogere kwaliteit dan de vorige dag. We werden 122ste van 156 en lieten paren van Rusland, Duitsland, China, Italië, Zuid-Afrika, Finland en Nederland achter ons. Dit is terug een ondermaatse prestatie en we moeten dringend nadenken hoe we ons dansen kunnen verbeteren.

We zijn er ons van bewust dat techniek heel belangrijk is maar hebben deze week gerealiseerd dat mentale problemen ons blokkeren de gewenste resultaten te behalen. Wij beiden hebben onze zwakheden en het is enorm moeilijk hierdoor niet te worden beïnvloed. Vanaf vandaag gaan we even hard werken aan mentale kracht als aan techniek. Onze filosofie is “Smiley en Angel”. Velen zullen wel denken wat is dit voor zever? Laten we dit even verduidelijken.

Intern ben ik (Filip) energiek, krachtig maar ook kritisch tot in de perfectie. Deze combinatie brengt frustraties, ontevredenheid met de trainingsresultaten en het leidt tot hevige discussies met Kristel. Meestal zijn we ontevreden met de uitvoering van het dansen en de manier waarop we met elkaar omgaan. Mijn instelling wordt “Smiley, niet zo kritisch meer zijn, vrolijkheid, geniet van de trainingen en op de wedstrijdvloer. Zoeken naar het juiste evenwicht tussen kwaliteit en energie met aandacht voor correcte uitvoeringen en plezier. Het zal moeilijk worden maar ik kijk uit naar een positieve mentale benadering, “Smiley”.

Kristel is even krachtig, haar inzet en energie barsten steeds uit zelfs wanneer ze moet afwachten of vertragen, de muziek gebruiken om het goede gevoel en emotie over te brengen. Ze moet leren loslaten, toegeven aan de muziek en rustig blijven “Angel”. Het is moeilijk je in te leven, je hoofd neer te leggen op een wolk van muziek op het einde van de maat en daarna een explosie van energie te generen zonder de zachtheid en het gevoel te verliezen, “Angel”. 

Wel, we hebben onze mentale doelstellingen vastgelegd en gaan proberen deze te verwezenlijken in de verpersoonlijkingen van “Smiley en Angel”. Dit hebben we geleerd op de wedstrijdvloer van de German Open Championships 2014. 
 

Previous Ballroom Dancing article: Our biggest ballroom competition ever, DanceComp Wuppertal

Previous Stuttgart article: The castle gardens and Nil lake in Stuttgart city centre

Return to main page

Monday, 18 August 2014

Sleeping sea lions in the Beagle Canal, Ushuaia

We continue our boat trip on the Beagle Canal and stop at several rock formations were sea lions gather. Sleeping and sun bathing seems to be the favorite activity of these smelling creators of the sea. We are still surprised of the difference in size between males and females.

Also the behavior could not vary more, females sleep and lay down on the rocks while the men challenge each other by raising their head and chest. Is it also like this in the human world? Or is it just the opposite? We leave it to our readers to provide their opinion.

We varen verder op het Beagle Canal en stoppen bij verschillende rotsformaties waar zeeleeuwen samenkomen. Slapen en zonnebaden lijken de favoriete activiteiten van deze sterk ruikende zeebewoners. We zijn nog steeds verrast door het verschil in grootte tussen vrouwelijke en mannelijke soortgenoten. 

Ook het verschil in gedrag kon niet groter zijn, vrouwtjes slapen of liggen op de rotsen, terwijl mannen elkaar uitdagen door hun kop en borst op te strekken. Is het ook zo bij menselijk gedrag? Of is het net het omgekeerde? We laten het aan onze lezers om hierover hun mening te delen. 
 
Beagle Canal Ushuaia

Beagle Canal Ushuaia

Beagle Canal Ushuaia mountains

Beagle Canal Ushuaia sun

Beagle Canal Ushuaia sea lion rock

Beagle Canal Ushuaia sea lions

Beagle Canal Ushuaia sea lions

Beagle Canal Ushuaia sea lions

Beagle Canal Ushuaia sea lions

Beagle Canal Ushuaia

Beagle Canal Ushuaia

Beagle Canal Ushuaia

Beagle Canal Ushuaia

Beagle Canal Ushuaia

Beagle Canal Ushuaia

Beagle Canal Ushuaia

Previous Ushuaia article: Imperial Cormorant birds in the Beagle Canal, Ushuaia

Return to main page

Sunday, 17 August 2014

Imperial Cormorant birds in the Beagle Canal, Ushuaia

As tourist you are hoping to see some wildlife when you take a day tour on the Beagle Canal but you don't have to worry, you will see lots. Our first encounter was with large groups of Cormorant birds sitting on rock formations between fishing activities.

We already saw these birds in Guilin (China) were fishermen used them to catch fish. Here in Ushuaia they are free and in different colors. They are black with a white chest and look at bit like penguins. We first thought these were penguins, no this type of Cormorant is called Shag. You will see hundreds of them on your trip.

Als toerist hoop je wat dieren in de natuur te kunnen zien met een boottochtje op het Beagle Canal maar je moet niet vrezen, je zal heel veel zien. Onze eerste ontmoeting was met grote groepen Cormorant vogels rustende op rotsformaties na het vissen. 

We zagen deze vogels reeds in Guilin (China) waar vissers deze gebruikten voor de visvangst. Hier in Ushuaia zijn ze vrij en hebben een andere kleur. Ze zijn zwart met een witte borst en lijken een beetje op Pinguïns. Eerst dachten we dat het pinguïns waren maar dit type cormorant wordt Shag genoemd. Je kan er honderden zien op deze trip. 
 
Ushuaia Beagle Canal

Ushuaia Beagle Canal Celebrity Cruises

Ushuaia Beagle Canal

Ushuaia Beagle Canal mountains

Ushuaia Beagle Canal perfect

Ushuaia Beagle Canal lighthouse

Ushuaia Beagle Canal cormorants

Ushuaia Beagle Canal cormorants

Ushuaia Beagle Canal cormorants

Ushuaia Beagle Canal cormorants

Ushuaia Beagle Canal cormorants

Ushuaia Beagle Canal

Ushuaia Beagle Canal mountains

Ushuaia Beagle Canal cormorants

Ushuaia Beagle Canal cormorants

Previous Ushuaia article: Maritime history of Tierra del Fuego and Ushuaia prison

Return to main page