Sunday, 23 April 2017

Alameda Apocada Gardens with its super mosaic tiles, Cadiz

This park is ideal for a stroll and sitting on one of the mosaic benches, overlooking the Mediterranean Sea. All areas are landscaped with fountains, walking pavements, benches and mosaic. Enjoy the good spring weather while it is not too hot yet.

Dit park is ideaal voor wat rond te slenteren en op één van de mozaïeken bankjes te gaan rusten met zicht op de Middellandse Zee. Het volledige park is aangelegd met fonteinen, wandelpaden, bankjes en mozaïek. Geniet van het goede lente weer nu het nog niet te heet is. 
 
Alameda Apocada Gardens Cadiz

Alameda Apocada Gardens Cadiz

Alameda Apocada Gardens Cadiz pigeons

Alameda Apocada Gardens Cadiz flowers

Alameda Apocada Gardens Cadiz statue

Alameda Apocada Gardens Cadiz tree

Alameda Apocada Gardens Cadiz

Alameda Apocada Gardens Cadiz

Alameda Apocada Gardens Cadiz

Alameda Apocada Gardens Cadiz fountain

Alameda Apocada Gardens Cadiz sea

Alameda Apocada Gardens Cadiz

Alameda Apocada Gardens Cadiz

Previous Cadiz article: Plaza de San Juan de Dios

Previous Park article: Sculptured trees at Park Genoves, Cadiz

Return to main page

Monday, 3 April 2017

Plaza de San Juan de Dios, Cadiz

This is one of the most beautiful squares of Cadiz where the city hall is located. It is close to the port, has several restaurants with terraces and is decorated with flowers. The towers of the city hall and church are setting the view, high above the palm trees. It is an excellent place to visit when you arrive with a cruise ship.

Dit is één van de mooiste pleinen van Cadiz waar het stadhuis is gevestigd. Het is dicht bij de haven, heeft vele restaurants met terrassen en in overvloed gedecoreerd met bloemen. De torens van het stadhuis en de kerk bepalen het uitzicht hoog boven de palmbomen. Dit is een uitstekende plaats voor een bezoekje als je aanmeert met een cruise schip. 
 
Plaza de San Juan de Dios Cadiz

Plaza de San Juan de Dios Cadiz

Plaza de San Juan de Dios Cadiz

Plaza de San Juan de Dios Cadiz

Plaza de San Juan de Dios Cadiz

Plaza de San Juan de Dios Cadiz

Plaza de San Juan de Dios Cadiz

Plaza de San Juan de Dios Cadiz

Plaza de San Juan de Dios Cadiz

Plaza de San Juan de Dios Cadiz

Plaza de San Juan de Dios Cadiz

Plaza de San Juan de Dios Cadiz

Previous Cadiz article: Sculptured trees at Park Genoves

Previous Square article: Place de la Bourse, Bordeaux

Return to main page

Thursday, 30 March 2017

Sculptured trees at Park Genoves, Cadiz

In the southern Spanish coastal town of Cadiz, you find many beautiful parks. Park Genoves with its sculptured trees, palms, flowers, water cascades and ducks is one of them. Everywhere are benches for visitors to take a break from their walk and enjoy nature. A very good location to visit.

In de zuid Spaanse kuststad Cadiz, vind je vele mooie parken. Park Genoves met zijn gesculptuurde bomen, palmen, bloemen, watervallen en eendjes is hier een voorbeeld van. Overal staan bankjes zodat bezoekers kunnen rusten en genieten van de natuur. Een park dat zeker een bezoekje waard is.
 
Park Genoves Cadiz

Park Genoves Cadiz

Park Genoves Cadiz

Park Genoves Cadiz

Park Genoves Cadiz Our Lady

Park Genoves Cadiz flowers

Park Genoves Cadiz red flower

Park Genoves Cadiz palm

Park Genoves Cadiz flowers

Park Genoves Cadiz water cascade

Park Genoves Cadiz duck

Previous Cadiz article: Walking on the Wall of San Carlos

Previous Park article: Parc Emile Duclaux and Palais du Pharo, Marseille

Return to main page