Wednesday, 16 April 2014

Church of the Assumption of Mary, Mosta

This church is the most interesting building of the town Mosta, in fact the only tourist attraction. It is also called the Rotunda Saint Marija Assunta because of its circular shape. The dome is enormous and the church really stands out between all other buildings when you look at Mosta from the mountains.

The façade, statues, fountains and decorations are in an excellent state. The inner dome combines a white ceiling with golden elements. The natural sun light in the church is amazing, most churches with such architecture are too dark. Next to the fresco’s, you also find many framed paintings. The whole church received an additional touch by adding the colour blue to the interior. Together with the light it creates a bright and warm ambiance.

Deze kerk is het meest interessante gebouw van Mosta stad, in feite is het de enige bezienswaardigheid. Ze wordt ook Rotunda Saint Marija Assunta genoemd vanwege de cirkelvormige bouw. De koepel is enorm en de kerk is echt duidelijk zichtbaar tussen alle andere gebouwen als je naar Mosta kijkt van uit de bergen. 

De gevels, standbeelden, fonteinen en decoraties zijn in uitstekende staat. De binnenzijde van de koepel combineert een witte achtergrond met gouden elementen. Het natuurlijk zonlicht in de kerk is verbazingwekkend, de meeste kerken in deze architectuur zijn te donker. Naast de fresco’s, zijn muren rijkelijk versierd met ingelijste schilderwerken. De gehele kerk krijgt iets extra door wat blauw in het interieur aan te brengen. Samen met het overvloedige licht creëert het blauwe, een warme atmosfeer.
 
Church of the Assumption of Mary, Mosta

Church of the Assumption of Mary, Mosta lion

Church of the Assumption of Mary, Mosta

Church of the Assumption of Mary, Mosta

Church of the Assumption of Mary, Mosta

Church of the Assumption of Mary, Mosta

Church of the Assumption of Mary, Mosta

Church of the Assumption of Mary, Mosta

Church of the Assumption of Mary, Mosta

Church of the Assumption of Mary, Mosta

Church of the Assumption of Mary, Mosta

Church of the Assumption of Mary, Mosta

Church of the Assumption of Mary, Mosta

Previous Mosta article: General Impressions of Mosta and surroundings, Malta

Previous Church article: Cathedral de Santa Eulalia or the main cathedral of Barcelona

Return to main page

Tuesday, 15 April 2014

More active blogging after long period of travelling

As promised, on the 15th of April we were going to increase our blog activity again. From today onwards we have the intention to exchange more comments with our blog friends and publish at least two articles every three days. Let's hope we even reach an article a day.

During our long travel in South America, we continued our dance training and our competitions have started again. We now practice about five times a week when Filip is not on a business trip. We are looking forward sharing our adventures with you. To start, we added a picture of us on a formal evening in the Chilean Fjords while cruising on the Celebrity Infinity. See you tomorrow.

Zoals beloofd, op 15 april gingen we onze blog activiteit weer verhogen. Vanaf vandaag hebben we de intentie weer meer commentaren uit te wisselen met onze blog vrienden en minstens twee artikelen per drie dagen te publiceren. Misschien halen we wel één artikel per dag. 

Gedurende onze lange reis in Zuid-Amerika bleven we werken aan onze danstechniek en de competities zijn terug begonnen. We kijken er naar uit onze avonturen met jullie te delen. Om te beginnen voegen we een foto toe van ons op een formele avond in de Chileense Fjorden. Hier waren we op het Celebrity Infinity cruise schip. Tot morgen. 
 
Fjords Chile snow

Previous Cruise article: General Impressions of Santa Cruz and the cruise port, Tenerife

Return to main page

Sunday, 13 April 2014

BDSF – DansLiga – Senior I Ballroom Competition organised by MkM Bocholt

It was more than two months ago that we danced a Ballroom competition. We just were to busy at work and traveled through Latin America for about 5 weeks. During this period we continued practicing but on an extremely small floor. It was almost 7 weeks ago we danced our programs and we knew this competition was going to be a challenge.

The first round was not so good. We danced in the highest Belgian national class with 7 couples and Filip kept on mixing up his routines. As a consequence, the dance quality was not as it should be. On top of that we missed physical strength; we have to work again on our condition. This will be improved soon now that we are back competing.

Our performance was a lot better in the Final. We were pleased with the floor craft, the routines were more respected and the frame was more stable. Given the circumstances, we have to accept the quality of our performance. Next week we should perform better in the WDSF of Cambrils (Spain).

We end the competition in fourth place. All three couples in front of us were of a higher level. This is the competition result of the Senior I standard, between brackets the current World Ranking (WR) for each couple:

1. Slawek Lukawczyk – Edna Klein (Belgium - former Nr. 1 WR)
2. Jean-Hugues Henneghien - Eun Sook Scherf (Belgium - Nr. 41 WR)
3. Eckhard Krzemyk – Silke Bilda (Germany – No WR)
4. Filip Demuinck – Kristel Pardon (Belgium - Nr. 175 WR)
5. Nicolas Abraham – Delphine Simons (Belgium - No WR)
6. Didier Schaller – Lucie Dejonghe (Belgium - No WR)
7. Jean-Yves Marquaille – Maryse Cloart (Belgium - No WR)

Het was meer dan twee maanden geleden dat we nog een Ballroom competitie gedanst hebben. Het was gewoon te druk op het werk en we reisden door Zuid-Amerika voor ongeveer 5 weken. Gedurende deze tijd hebben we wel verder getraind maar op een extreem kleine vloer. Het was 7 weken geleden dat we nog onze volledige routines hadden gedanst en wisten dat deze wedstrijd een uitdaging ging worden.

De eerste ronde was niet zo goed. We namen deel in de hoogste Belgische klasse met 7 paren en Filip had problemen met de volgorde van de routines. Als gevolg was de danskwaliteit lager dan verwacht. Daar bovenop misten we de fysieke kracht, we dienen terug te werken aan onze conditie. Dat zal echter snel verbeteren daar we terug intensief trainen en wedstrijden dansen.

Onze prestatie was beter in de Finale. We waren blij met onze floor craft, de routines werden meer gerespecteerd en ons kader was veel stabieler. Gezien de omstandigheden moeten we de kwaliteit van onze uitvoering aanvaarden. Volgende week verwachten we verbetering in Cambrils, Spanje. 

We eindigen de competitie op de vierde plaats. De drie paren voor ons hadden een beter niveau. Dit is de uitslag van de Senior I standaard, tussen de haakjes zie je de Wereldranking positie van ieder koppel: (zie boven) 
 
Kristel Pardon Ballroom Dancing
Kristel Pardon - foto Rob Ronda

Previous Ballroom Dancing article: WDSF Senior I Standard – Dance Sport Cup Malta

Return to main page