Tuesday, 28 June 2016

General Impressions of Quito, capital of Ecuador

Quito is a city at an altitude of about 3.000 meters. It is most of the time cloudy and it rains. We have been there two times for several days and the weather was always grey. This is contradiction to the colorful people of Quito.

Our small group was accompanied by a guide and a security guard. It is not safe here? Large cities on the South American continent entail some risks but in Quito this was very low. Besides a few potential pickpockets, all people were open and friendly.

In the city center you find many churches and palaces. In all religious buildings it is not allowed to take pictures. Inhabitants are very religious and every hour starts a new mass. To our surprise, the churches were full.

Quito is een stad gelegen op een hoogte van ongeveer 3.000 meter. Het is meestal bewolkt en het regent. We zijn er nu al twee maal geweest en het weer was altijd grijs. Dit in tegenstelling tot de kleurrijke bevolking.

Onze kleine groep werd begeleid door een gids en beveiligingsagent. Is het dan niet veilig hier? Grote steden in Latijns Amerika hebben toch een hogere risicofactor. In Quito viel dit echter goed mee. Buiten enkele zichtbare gauwdieven, waren alle mensen open en vriendelijk. 

In het stadscentrum staan vele kerken en paleizen. In religieuze gebouwen is het niet toegelaten foto's te nemen. De bewoners zijn zeer gelovig en ieder uur is er een nieuwe mis. Tot onze verbazing zaten de kerken vol. 
 
Quito our lady

Quito city view

Quito city explorer

Quito art fountain

Quito colored houses

Quito modern facade

Quito classic

Quito courtyard

Quito local culture

Quito cemetery

Quito crowd

Quito fountain

Quito security guard

Quito modern house

Quito yellow castle

Quito victory arch

Previous General Impressions article: Mountain views and General Impressions of Montserrat

Return to main page

Sunday, 26 June 2016

KLM offering great business service between Amsterdam and Quito

When we fly intercontinental, we try to book or upgrade to business. This is unfortunately not always possible at a discount. For our trip to Quito, which takes around 12 hours, we reluctantly decided to pay the full price for the business flight.

We did not regret it. The service on board was excellent and we had a 180 degrees flat seat. Before we knew it, we arrived in Ecuador. The flight had a very good entertainment system, which I appreciate. Given the service, we feel this was our best intercontinental business flight ever.

Als we intercontinentaal vliegen, proberen we business te boeken of up te graden. Dit is niet altijd mogelijk met korting. Voor onze vlucht naar Quito, die ongeveer 12 uren in beslag neemt, besloten we toch terughoudend de volle prijs te betalen voor de business vlucht. 

We kregen geen spijt. De dienstverlening aan boord was ongelooflijk en de zetels konden 180 graden plat liggen. Voor we het wisten waren we in Ecuador. Het vliegtuig had een uitstekend entertainment systeem, wat wij heel erg appreciëren. Rekening houdende met deze dienstverlening is dit onze beste intercontinentale business vlucht ooit. 
 
KLM Jumbo

KLM Jumbo 747

KLM Business

KLM Business

Sky High entertainment KLM

KLM salmon

KLM meatballs

Previous Flight article: Bush flight to Kennicott with Wrangell Mountain Air

Return to main page

Friday, 24 June 2016

Gardens and stories of Schönbrunn Palace, Vienna

It was not allowed to take pictures of the interior at Schönbrunn Palace so we cannot share any impressions of the more than 1.000 rooms. The museum shows a wide variety of styles and is really worth a visit. Ensure you are on time because it takes you at least two hours before you can enter the palace. You have to queue for tickets and you receive an assigned hour for your visit. With its almost three million visitors a year, it is always crowded.

While you wait for your entry time slot, you should visit the gardens and hill. This is for free, so on a sunny day it must be great to walk in this park. In the gardens you find many statues, the Neptunus fountain and highest pavilion, called Gloriette, overlooking the city of Vienna. We imagine Sissi having coffee here in the afternoon sun.

Het was niet toegelaten foto's te nemen binnen in het Schönbrunn Paleis dus kunnen we geen impressie van de meer als 1.000 kamers met jullie delen. Het museum heeft een grote variatie aan stijlen en is echt een bezoekje waard. Zorg er voor dat je tijd genoeg voorziet daar het op zijn minst twee uren duurt vooraleer je het paleis binnen kan. Je dient aan te schuiven voor een toegangskaartje en je krijgt een tijd toegewezen voor het bezoek. Met bijna drie miljoen bezoekers per jaar is het er altijd druk. 

Terwijl je wacht op het tijdstip om binnen te gaan kan je de paleistuinen bezoeken. Dit is gratis en op een zonnige dag moet het fantastisch zijn hier te komen wandelen. Er staan vele standbeelden, de Neptunus fontein en het hoogste paviljoen, Gloriette, dat over de stad Wenen kijkt. We kunnen ons Sissi voorstellen die hier haar middag thee nuttigt. 
 
Schonbrunn Palace Vienna

Schonbrunn Palace Vienna

Schonbrunn Palace Vienna

Schonbrunn Palace Vienna

Schonbrunn Palace Vienna

Schonbrunn Palace Vienna

Schonbrunn Palace Vienna

Schonbrunn Palace Vienna

Schonbrunn Palace Vienna

Schonbrunn Palace Vienna

Schonbrunn Palace Vienna

Previous Vienna article: Neo gothic architecture of the Vienna City Hall

Previous Castle article: Visiting Ljubljana castle and valley walk to the city

Return to main page