Monday, 27 July 2015

Bush flight to Kennicott with Wrangell Mountain Air

It was the first time we would take such a small airplane, a real adventure. Arriving at the airport (field, next to a lake), we were going to meet our pilot. He arrived by plane and greeted us warmly. Are you the passengers going to Kennicott? Yes. Ok, let's go. There was no terminal, no security check and we had to fly with only hand lugage. With us came two other guests. The plane was completely full with five people.

Everyone had clear views with his own window and we got a headset so that we could communicate with the pilot. It was also a noise reduction tool for the propellor engine. As you can see, I have already have a small beard in Alaska. A matter of blending in with the locals.

During the first part of the half an hour flight we saw lots of green, lakes and canyons. Clouds were rather low and we had excellent views on Mount Blackburn and the Kennicott glacier. Before landing we also saw the Kennicott Mine Mill and the lodge where we are going to stay for two nights.

Het was de eerste keer dat we in zo'n klein vliegtuigje gingen vliegen, een echt avontuur. Aan de luchthaven, een veld naast een meer, gingen we onze piloot ontmoeten. Hij kwam aan per vliegtuig en groette ons hartelijk. Zijn jullie de passagiers voor Kennicott? Ja. Ok, laat ons maar vertrekken. Er was geen terminal, geen beveiliging, geen check-in en we konden enkel met handbagage vliegen. Twee andere passagier kwamen ook mee en het vliegtuig was volledig vol.

Iedereen had zijn eigen raam en een headset zodat communicatie met de piloot mogelijk was. Het diende ook als geluidsisolatie tegen de brullende propeller geluiden van de motor. Zoals je kan zien heb ik reeds een baardje aangekweekt in Alaska. Gewoon voor het plezier en samenhorigheid met de lokale bevolking. 

Tijdens het eerste deel van de half uur durende vlucht zagen we veel groen, meren en ravijnen. De wolken hingen redelijk laag maar we hadden uitstekende zichten op Mount Blackburn en de Kennicott gletsjer. Net voor de landing zagen we nog de Kennicott mijnfabriek en de lodge waar we twee nachten gingen verblijven.
 
Wrangell Mountain Air Kennicott

Wrangell Mountain Air Kennicott

Wrangell Mountain Air Kennicott

Wrangell Mountain Air Kennicott

Wrangell Mountain Air Kennicott

Wrangell Mountain Air Kennicott

Wrangell Mountain Air Kennicott

Wrangell Mountain Air Kennicott

Wrangell Mountain Air Kennicott

Wrangell Mountain Air Kennicott

Wrangell Mountain Air Kennicott

Wrangell Mountain Air Kennicott

Wrangell Mountain Air Kennicott

Wrangell Mountain Air Kennicott

Previous Flight article: Flying above a land of mountains and ice, Greenland

Return to main page

Saturday, 25 July 2015

Chitina, the historic and current gateway to Kennicott

What once was a lively industrial town, from 1910 till 1939, is now deserted. Chitina was built as train maintenance town for the copper industry between Kennicott and Cordova. Trains transporting copper from the mine in Kennicott were on their way to the Pacific Ocean.

Several hundred lived in Chitina and many more passed through the city on their way to work in the mines. The best hotels were in Main Street. We also stayed in the historic Gillpatrick Chitina Hotel but with one big difference. During the winter season, there are only a few permanent residents in this town. There is only one restaurant, one hotel, one saloon and one B&B. Everything is very old and basic.

Arriving late in the afternoon, we still enjoyed a walk through town and alongside the lake. We came to this town for the same reason as the historic miners. We were in transit, the next morning we will take a bush flight to Kennicott.

Wat ooit een industriële stad was, van 1910 tot 1939, is nu totaal verlaten. Chitina werd gebouwd als trein connectiepunt en onderhoudscentrum voor kopertransport tussen Kennicott en Cordova. De treinen waren op doortocht naar de Stille Oceaan.

Honderden mensen woonden hier en veel meer waren in transit om in de mijnen te gaan werken. De beste hotels waren in Main Street. Wij verbleven nu ook in dezelfde straat in een historische Gillpatrick Chitina Hotel. Er is echter één groot verschil, nu wonen er tijdens de winter slechts enkele mensen in deze stad. Er is slechts één restaurant, één hotel, één B&B en een saloon. Alles is oud en eenvoudig. 

Wij kwamen aan in de late namiddag en genoten van een wandeling langs het meer. We kwamen hier met dezelfde reden als de vroegere mijnwerkers, we waren in transit. De volgende ochtend gaan we een bushvlucht nemen naar Kennicott. 
 
Chitina Alaska Gillpatrick hotel

Chitina Alaska Gillpatrick Hotel

Chitina Alaska flowers

Chitina Alaska Uncle Tom

Chitina Alaska old cars

Chitina Alaska spirit mountain

Chitina Alaska emporium

Chitina Alaska first aid

Chitina Alaska snow cap

Chitina Alaska saloon

Chitina Alaska road to Kennicott

Chitina Alaska lake

Chitina Alaska airport

Chitina Alaska bush plane

Previous Hotel article: Nice swimming pool in Le Meridien, St. Julians, Malta

Return to main page

Thursday, 23 July 2015

Graffiti and advertising in Seattle

In each city we keep an eye open for graffiti and share the pictures on our blog. You can almost say that Seattle is graffiti free. Some of the advertising billboards for evening entertainment and Red Bull drinks almost look like graffiti. We also found a nice wall painting at a car workshop.

The only places where we found graffiti were some streets in Chinatown and on 2nd Avenue between King Station and the Smith Tower. We are not sure if 2nd Avenue is really safe because there were many homeless people and the openly use of drugs is no exception. Be careful not to step out of comfort zone.

In iedere stad houden we een oogje open voor graffiti en delen dan onze foto's op de blog. Je kan bijna zeggen dat Seattle graffiti vrij is. Sommige grote reclamepanelen adverterende voor het uitgangsleven en Red Bull drankjes lijken wel fel op graffiti. We vonden ook een mooie muurschildering aan een autowerkplaats. 

De weinige plaatsen waar we graffiti vonden was in Chinatown en op 2nd Avenue tussen King Station en de Smith Tower. We zijn echter niet zeker of het hier wel een heel veilige buurt is. Er zijn veel daklozen en drugs wordt openlijk op straat gebruikt. Opgelet dat je niet uit je comfort zone stapt. 
 
Seattle graffiti advertising Zinzanni

Seattle graffiti

Seattle graffiti

Seattle graffiti Red Bull advertising

Seattle graffiti 2nd avenue

Seattle graffiti 2 nd avenue

Seattle graffiti 2nd avenue

Seattle graffiti yellow abstract

Seattle graffiti sea monster

Seattle graffiti

Seattle graffiti

Seattle graffiti

Seattle graffiti 3rd avenue

Previous Seattle article: Chihuly Garden and Glass Museum, Seattle

Previous Graffiti article: The harmony between the sea and graffiti, St. Julians

Return to main page