Thursday, 19 October 2017

Wat Rong Khun or the White Temple, Chiang Rai

We have been looking forward to writing this article since it covers one of the most beautiful temples we ever saw. It is a story like the Sagrada Familia, a religious monument under construction, they only started building two decades ago. Mr. Ajarn Chalermchai Kositpipat and his students are devoting their lives to this project and want to put Chiang Rai on the world map with the White Temple.

In front of the White Temple you see the opening of hell where the condemned are raising their arms for help. People who do good have a save passage from the guards to walk the bridge to heaven, represented by the middle building of the White Temple complex.

Inside the temple the artists paint modern interpretations of evil and good in the world. They question the universe, world leaders and capture images that changed the world like 9/11, nuclear arms, space exploration, ... Among all of this you see images of super heroes like Superman, Spiderman, Kungfu-Panda... They let it all happen, they are not saving the world, only we can.

We hebben uitgekeken om dit artikel over één van de mooiste tempels ter wereld te schrijven. Het is een verhaal zoals de Sagrada Familia, de bouw van een religieus complex in moderne tijden, men begon hiermee twee decennia geleden. Mr. Ajarn Chalermchai Kositpipat en zijn studenten wijden hun leven aan dit project en willen Chiang Rai op de wereldkaart plaatsen met hun Witte Tempel.

Voor de ingang van de tempel zie je de putten van de hel waar de verdoemden hun armen optillen voor hulp. Goede mensen worden doorgelaten door de bewakers van de brug naar de hemelpoort. De hemel wordt voorgesteld door het Witte tempelgebouw in het midden van het complex. 

Aan de binnenzijde van deze tempel schilderen kunstenaars moderne interpretaties van het kwade en goede in deze moderne wereld. Ze stellen het universum in vraag, de wereldleiders, en tonen beelden van gebeurtenissen die de wereld veranderden zoals 9/11, nucleaire wapens, ruimte exploratie, .... Tussen dit alles zie je afbeeldingen van superheroes: Superman, Spiderman, Kungfu-Panda, in tegenstelling tot in de films laten ze dit alles toe, ze redden de wereld niet, enkel wij kunnen dit. 
 
White Temple Chiang Rai

White Temple Chiang Rai hands

White Temple Chiang Rai bridge

White Temple Chiang Rai teeth

White Temple Chiang Rai guard

White Temple Chiang Rai macro

White Temple Chiang Rai no mirrors

White Temple Chiang Rai make a wish

White Temple Chiang Rai coins

White Temple Chiang Rai star coins

White Temple Chiang Rai pray

White Temple Chiang Rai hanger

White Temple Chiang Rai Filip

White Temple Chiang Rai panorama

White Temple Chiang Rai golden toilet

White Temple Chiang Rai gold

Previous Chiang Rai article: Baandam Museum by Mr. Thawan Duchanee

Previous Temple article: Su Tong Pae's bamboo bridge, Pang Mu

Return to main page

Monday, 16 October 2017

Baandam Museum by Mr. Thawan Duchanee, Chiang Rai

This Thai artist is well known for its paintings and wooden constructions. He also gave painting lessons to members of the royal family. The museum is also called the Black House and consists of many dark wooden buildings spread in a large park.

There were many tourists and school groups visiting Baandam. Mr. Duchanee’s paintings often show demons and in his work he uses bones and skulls of animals. He was a hunter who became a vegetarian. Next to being an artist, he also holds a doctors degree in Metaphysics. A smart and creative person.

Talking to the local community about this visit was not always well perceived. Many Thai dislike the dark elements of his work and do not want to be confronted with demonic images and dead.

Deze Thaise kunstenaar is beroemd voor zijn schilderijen en houten constructies. Hij gaf tevens schilderles aan leden van de Koninklijke familie. Het museum wordt ook het Zwarte Huis genoemd en omvat vele donkere houten gebouwen verspreid in een park.

Tijdens ons bezoek waren er veel toeristen en school groepen in Baandam. De schilderwerken van Dhr. Duchanee tonen veel beeltenissen van demonen en in zijn werken gebruikt hij beenderen en schedels van dieren. Hij was een jager die vegetariër is geworden. Naast zijn leven als kunstenaar is hij ook dokter in de Metafysica. Een slimme en creatieve man. 

De lokale bevolking staat echter wat terughoudend tegenover dit museum. Vele Thai houden niet van deze donkere elementen en willen niet geconfronteerd worden met duivelse beelden en de dood. 
 
Baandam Museum

Baandam Museum

Baandam Museum

Baandam Museum

Baandam Museum

Baandam Museum

Baandam Museum

Baandam Museum

Baandam Museum

Baandam Museum

Baandam Museum

Baandam Museum

Baandam Museum

Baandam Museum

Baandam Museum

Baandam Museum

Previous Chiang Rai article: Room with a view on the Mekong River, Golden Triangle

Previous Museum article: Colibri art at the equator line museum, Quito

Return to main page

Monday, 9 October 2017

Room with a view on the Mekong River, Golden Triangle

We arrived in the small village of Sobruak, there is only one street with a few hotels and restaurants. Most tourists come here to see the Mekong River and the border point of Thailand, Myanmar and Laos. On our discovery of north Thailand, we are one of the few tourists staying overnight.

This area is called the Golden Triangle. Its name originates from the gold which was earned in smuggling between the three countries, mainly drugs. What was once a very dangerous region is now a traffic vane for cargo ships? We are amazed of the different vessel types passing by. We make a trip with a long tail boat.

Gambling is forbidden in Thailand and to their advantage, Myanmar and Laos built casinos just a few hundred meters further across and alongside the river. In the evening you see long tail boats from the casino’s picking up people. When they bring them back is another question. We stayed put and retreated early to our room.

We kwamen aan in het kleine dorp Sobruak bestaande uit één straat met enkele hotels en restaurants. De meeste toeristen zijn dagjes mensen die de Mekong Rivier en het drielandenpunt met Thailand, Myanmar en Laos komen zien. Tijdens onze ontdekking van noord Thailand zijn wij één van de weinigen die hier logeren.

Dit gebied wordt de Gouden Driehoek genoemd. Zijn naam verwijst naar het goud dat hier werd verdiend met de smokkel tussen de drie landen, voornamelijk drugs. Wat vroeger een heel gevaarlijk gebied was is nu een drukke verkeersader voor vrachtschepen. We zijn verbaast van het groot aantal verschillende boot types. Wij maken een tochtje met een long tail boot. 

Gokken is verboden in Thailand en tot voordeel van de buurlanden hebben zowel Myanmar als Loas een casino aan de rivier enkele honderden meters voorbij de grens. ‘S avonds zie je long tail boten van de casino’s mensen oppikken in het dorp. Wanneer ze deze terugbrengen is een andere vraag. We bleven ter plaatse en trokken ons terug op onze kamer.
 
Mekong River Chiang Rai Serene hotel

Mekong River Chiang Rai

Mekong River Chiang Rai

Mekong River Chiang Rai casino

Mekong River Chiang Rai mountains

Mekong River Chiang Rai

Mekong River Chiang Rai

Mekong River Chiang Rai

Mekong River Chiang Rai serene hotel

Mekong River Chiang Rai bedroom

Mekong River Chiang Rai hotel

Mekong River Chiang Rai swimming pool

Previous Thailand article: Okura Prestige Brunch, Bangkok

Previous River article: From port warehouses to the Asiatique Riverfront, Bangkok

Return to main page