Wednesday, 21 March 2018

The Passenger of Arne Quinze, Mons

This wooden piece of art (The Passenger) made by Arne Quinze in Mons is 43m long and 16m high. This is a contemporary temporary exhibition which will be removed in 2020. When you like it, you should be fast. The artist is building such wooden constructions all over the world in Brazil, China, Belgium, the USA, Middle East, Germany and more.

Setting this up in busy places where everyone passes by, brings culture into the hearts in minds of all layers of population, independent of your interest. You are confronted with art, without going to a museum. This piece represents a stream of passengers passing by in the city. This is the main road, close to the market and the church, you are obliged to see it. It is unbelievable what colors and wood can represent.

Dit houten kunstwerk (De Reiziger) is ontworpen door Arne Quinze in Bergen en is 43m lang en 16m hoog. Deze moderne tijdelijke tentoonstelling zal worden verwijderd in 2020. Als je hier van houdt moet je snel zijn. De kunstenaar bouwt houten constructies overal ter wereld zoals in Brazilië, China, België, de Verenigde Staten, het Midden-Oosten, Duitsland en meer. 

Het opstellen van kunstwerken op drukke publieke plaatsen brengt cultuur in de harten van alle mensen in het dagelijkse leven, onafhankelijk van hun interesses. Je wordt geconfronteerd met kunst zonder naar een museum te gaan. Het stuk stelt een stroom van passagiers voor in de stad. Op deze drukke straat dicht bij de kerk en grote markt, zijn voorbijgangers verplicht te kijken. Het is ongelooflijk wat kleuren en hout kunnen weergeven. 
 
Arne Quinze Mons

Arne Quinze Mons

Arne Quinze Mons

Arne Quinze Mons

Arne Quinze Mons

Arne Quinze Mons

Arne Quinze Mons

Arne Quinze Mons

Arne Quinze Mons

Arne Quinze Mons

Arne Quinze Mons

Previous Mons article: Cathedral of Mons and the Golden Coach

Previous Museum article: The art and furniture of Chantilly castle

Return to main page

Sunday, 18 March 2018

Cathedral of Mons and the Golden Coach, Mons

It has been a long time since our last blog article but we will try to pick it up. Today we continue our trip in Mons with the cathedral of Mons. The church was built in the 13th century and has a typical gothic style of the Flemish region. Like in many places, it was the intention to build a high clock tower but the underground was not stable enough. As a consequence the tower was cut short.

The most important art piece in the church is the Golden Coach holding the shrine of Saint Waudru. His coffin is surrounded by angels. Once a year the coach is used in a holy procession.

Het is een lange tijd geleden dat we nog een blog artikel hebben gepubliceerd, maar we proberen het terug op te pikken. Vandaag gaan we verder op onze uitstap in Mons (Bergen) met de kathedraal. Deze kerk werd gebouwd gedurende de 13 de eeuw in een typische Vlaamse Gotische stijl. Zoals op veel plaatsen was de ondergrond niet stabiel genoeg voor een hoge kloktoren dus werd deze maar een stukje ingekort. 

Het belangrijkste kunstwerk is de Gouden Koets die het graf van Sint Waldetrudis draagt. Zijn kist is omringt door engelen. Eens per jaar, net na Pinksteren speelt de koets een hoofdrol in een heilige processie.
 
Cathedral Mons

Cathedral Mons

Cathedral Mons

Cathedral Mons ship

Cathedral Mons stained glass

Cathedral Mons

Cathedral Mons

Cathedral Mons Golden Coach

Cathedral Mons Golden Coach

Cathedral Mons

Cathedral Mons

Cathedral Mons

Cathedral Mons

Cathedral Mons

Cathedral Mons

Previous Mons article: General Impressions of Mons (Bergen)

Previous Church article: Saint Peter’s Church Ponta Delgada, the golden glow

Return to main page