Tuesday, 30 November 2010

San Pedro Claver church, Cartagena

The Spanish priest San Pedro Claver was born in 1580 and is the Saint of slaves. When the slave ships arrived in the port of Cartagena he took care of hungry and sick people. This was absolutely necessary because many of the slaves died or became sick during the transfer from Africa. He baptised and helped more than 300,000 slaves. The priest is still very popular in Cartagena. In the church, you find at the altar piece a glass coffin with the bones of Saint San Pedro Claver. We also visited his praying room and sleeping quarters. He always slept on the floor like the slaves.

De Spaanse priester San Pedro Claver is geboren in 1580 en is de patroon heilige van de slaven. Hij hielp de slaven die met Spaanse schepen in Cartagena aanmeerden. Dit was echt noodzakelijk daar zeer velen van hen uitgehongerd en zwaar ziek waren. Gedurende de overvaart uit Afrika stierven heel veel mensen. San Pedro Claver heeft meer als 300,000 slaven gedoopt. De priester is nog steeds heel populair in Cartagena. In de kerk vind je bij het altaarstuk een glazen kist met de overblijfselen van de heilige. We hebben tevens de bidkamer en de slaapvertrekken bezocht. San Pedro Claver sliep altijd op de grond net als de slaven..

San Pedro Claver church Cartagena
San Pedro Claver church Cartagena
San Pedro Claver church Cartagena
San Pedro Claver church Cartagena
San Pedro Claver church Cartagena
San Pedro Claver church Cartagena
Previous Cartagena article: Las Bovedas and shopping, Cartagena

Return to main page

Monday, 29 November 2010

Cruise ships leaving Port Everglades

Port Everglades in Fort Lauderdale near Miami is one of the major cruise Ports in the USA. On 6 November 2010, we saw the Oasis of the Sea sailing off, the biggest cruise ship in the world. On the video you also see the Crown Princess from Princess Cruises.

Port Everglades in Fort Lauderdale dichtbij Miami is een van de grootste cruise havens in de VS. Op 6 november 2010, zagen we hier de Oasis of the Sea afvaren, het grootste cruise schip ter wereld. Op de video zie je ook de Crown Princess van Princess Cruises.Previous Cruise article: Cruising is in the lift

Return to main page

Cartagena shopping and Las Bovedas

Las Bovedas or the Dungeons are now a tourist shopping area. Originally build in 1796; the dungeons were used as storage rooms. Later they functioned as military prisons, which was very efficient because of the 15 meter tick walls. Here you don't find prisoners anymore but all kind of handcrafts and souvenirs. It is a special shopping area with typical Colombian items like t-shirts, art pieces, clothing, lace.... What you have to see is the fine Colombian coffee and cigars. Fruit ladies are everywhere in town, they want to join you for a photo, but you will have to pay one or two dollars. They are very assertive. It was nice to see the local products and the cigar girl was very beautiful and friendly, a contradiction to the fruit ladies.

Las Bovedas of de kerkers zijn nu een toeristische bezienswaardigheid en winkelgebied bij uitstek. Ze werden gebouwd in 1796 en gebruikt als voorraadkamers. Later waren het militaire gevangenissen, wat zeer efficient was met hun 15 meter dikke muren. Hier vind je echter geen gevangenen meer maar allerlei ambacht producten en souvenirs. Het is special door de historische kerkers en de typisch Colombiaanse zaken zoals lokaal getinte T-shirts, kunstwerkjes, kledij, kant,... Wat je zeker niet mag missen is de fijne Colombiaanse koffie en sigaren. Fruit dragende dames zie je overal in de stad en bieden aan samen met jou op de foto te staan, je moet echter 1 of 2 dollar betalen. Ze zijn zeer assertief. Het was interessant lokale producten te zien en het sigarenmeisje was zeer mooi en vriendelijk, een groot contrast tegenover de fruit dragende dames.

Dungeons Cartagena Shopping
Dungeons Cartagena Shopping
Dungeons Cartagena Shopping
Cartagena Shopping
Cartagena Shopping
Cartagena Shopping
Cartagena Shopping
Previous Cartagena article: Inquisition Palace, Cartagena

Return to main page

Sunday, 28 November 2010

The Inquisition palace, Cartagena

The Inquisition Palace is one of the most important historical buildings in Cartagena and dates from the late 18th century. So I can not really justify ignoring this museum. However, if there is one reason to lose all faith in the Church it must be the Spanish inquisition. The Spanish and the Roman Catholic Church have robbed Cartagena from all its natural resources and by using the inquisition they stole from the local population to build there fabulous churches in Europe. There was no tolerance; you had to believe in the Roman Catholic Church, if not, you were a witch or devil. Suspects had to undergo imprisonment, torture and death. The rich had to give their money and possessions to the church and they were released. The poor were tortured and murdered in the most extreme ways to frighten all others. You would believe in anything and give all your possessions before any question was asked. It is amazing that more than one billion people in the world are Roman Catholic, and have accepted to support there religious organisation after these criminal acts that lasted centuries. Even in Cartagena the religion is extremely important in the lives of the Colombians. One could question if this is out of fear or conviction. Let's hope this never happens again and that the modern Church will only do good things in people’s lives from now on.

Het Inquisitie Paleis is één van de belangrijkste historische gebouwen in Cartagena en dateert uit de laat 18de eeuw. Zodoende kan ik dit museum niet negeren na ons bezoek. Als er één reden is om al het geloof in de Katholieke Kerk te verliezen moet het wel de Spaanse Inquisitie zijn. De Spanjaarden en de Rooms Katholieke Kerk hebben Cartagena leeggeroofd en door middel van de Inquisitie werd alles gestolen van de lokale bevolking om fabelachtige kerken te bouwen in Europa. Er was geen enkele tolerantie, de bevolking moest geloven in de Kerk, anders was je een heks of duivel. Verdachten werden opgesloten, ondergingen folteringen of werden vermoord. De rijken dienden hun geld en bezittingen af te geven in ruil voor hun vrijheid. Armen werden gefolterd en vermoord onder de meest extreme omstandigheden om de gehele bevolking af te schrikken. Je zou in alles geloven en al je bezittingen weggeven om uit handen van de Inquisitie te blijven. Het blijft verbazingwekkend dat er meer als 1 miljard mensen lid zijn van de Rooms Katholieke die eeuwen deze criminele activiteiten hebben uitgevoerd. Zelfs in het leven van de Colombianen in Cartagena is religie nog steeds super belangrijk. Men kan zich afvragen of dit echt geloven is of diep gewortelde angst uit het verleden. Laat ons hopen dat dit nooit meer gebeurd en dat de moderne Rooms Katholieke Kerk enkel nog maar goede dingen gaat doen voor iedereen op deze wereld.

Inquisition Palace Cartagena

Inquisition Palace Cartagena

Inquisition Palace Cartagena

Inquisition Palace Cartagena

Inquisition Palace Cartagena


Previous Cartagena article: Views of the cathedral of Cartagena

Return to main page

Our visit to Seaworld Orlando

Related to our previous Seaworld article,we are now publishing a video of the day trip.

Gerelateerd aan ons vorig artikel van Seaworld, publiceren we een video van onze daguitstap.Return to main page

Saturday, 27 November 2010

Views of the Cathedral of Cartagena, Colombia

The most beautiful element of the Cathedral must be the tower which is visible from many streets in the old city. You also see that this is important for Cartagena because this is restored and looks very attractive. At the time we were there, the church was closed so we could not enter. This tower is such a master piece that it could not be skipped in this blog. The walls and the entrance of the church still need a lot of maintenance.

Het allermooiste deel van de kathedraal moet de toren zijn die zichtbaar is van verschillende straten in de oude stad. Je kan zien dat dit zeer belangrijk is voor de stad Cartagena daar de toren volledig gerestoreerd is en aantrekkingskracht uitstraalt. Op het tijdstip dat we daar waren, was de kerk gesloten zodoende we de binnenkant niet gezien hebben. De toren is echter zo mooi dat we dit niet kunnen negeren op onze blog. De muren en het portaal van de kerk hebben echter nog veel onderhoud nodig.

Cathedral of Cartagena

Cathedral of Cartagena

Cathedral of Cartagena

Cathedral of Cartagena
Previous Cartagena article: Views of the port of Cartagena

Return to main page

Thursday, 25 November 2010

Views of the port of Cartagena, Colombia

The port of Cartagena is known for cargo and cruise ships. Entering the port is spectacular, on the left side you see the skyscrapers and at the front of the ship the cargo harbour. This was the first port we were docking, in Grand Cayman we had to go on shore via a tender service. From the docks you have a nice view of the old city. The statue of Virgin Carmen in the middle of the bay is greeting sailors leaving the Port and this would protect them on their journeys on the ocean.

De haven van Cartagena staat gekend voor cargo en cruise schepen. De haven binnenvaren is zeer spectaculair, aan de linkerzijde zie je wolkenkrabbers en aan de voorzijde de containerhaven. Dit was de eerste haven waar het schip aanlegde, op Grand Cayman moesten we aan wal via een overzetdienst. Van de aanlegplaats heb je een mooi zicht op de oude stad. Het standbeeld van de Heilige Maagd Carmen in het midden van de baai groet de zeemannen die de haven uitvaren. Zij beschermt hen op hun reizen op de oceaan.

Port of Cartagena Colombia

Port of Cartagena Colombia

Port of Cartagena Colombia

Port of Cartagena Colombia

Port of Cartagena Colombia
Previous Cartagena article: The beach of Cartagena

Return to main page

Wednesday, 24 November 2010

The beach of Cartagena, Colombia

In Cartagena, you find long wide sandy beaches next to the city centre. The weather is warm and many people enjoy a swim in the sea. On the other side of the pier, a few brave fishers were trying to pull in their catch. It was a fierce competition, heavy current and many Pelicans who were stealing the fish. These birds are so powerful that the fisher hand their hands full. A video will be published later.

In Cartagena vind je lange brede zandstranden vlak naast het centrum van de stad. Het weer is warm en veel mensen genieten van het zwemmen in de zee. Aan de andere kant van de pier, probeerden er enkele moedige vissers hun vangst binnen te halen. Het was een harde competitie, sterke stroming en veel Pelikanen die de vis stelen. Deze vogels zijn zo krachtig dat de vissers hun handen vol hadden. Een video zal later worden gepubliceerd.

Beach Cartagena Colombia

Beach Cartagena Colombia

Beach Cartagena Colombia

Beach Cartagena Colombia

Beach Cartagena Colombia

Beach Cartagena Colombia
Previous Colombia article: General Impressions Cartagena

Return to main page

General Impressions of Cartagena, Colombia

Cartagena or Cartagena de Indias in Colombia was the second port on our cruise. We had high expectations of this city and we were pleased with what we saw. This city is a big with more than a million people. We visited the town with its colourful houses, a cathedral, church of Peter Claver, Inquisitions Palace, some nice squares, Navy museum, dungeons shopping centre and the Fort of San Felipe. Below you can find some pictures of the general impressions in town. Having some doubts about safety in Colombia, our feelings were positive, we never saw any problems and people were friendly. If you speak Spanish, it must be a great location to go on holiday. For all places we visited we could always find people who understood English.

Cartagena or Cartagena de Indias in Colombia was de tweede havenplaats waar de aanlegden op onze cruise. We hadden zeer hoge verwachtingen van deze stad en waren blij met wat we zagen. Het is er zeer druk, een stad met meer dan 1 miljoen inwoners. Op onze tocht vonden we vele kleurvolle huizen, een kathedraal, de kerk van Peter Claver, het Inquisitie Paleis, enkele mooie marktpleintjes, het zeevaartmuseum, het Dugeons winkeldistrict, en het Fort van San Felipe. Hieronder vind je reeds enkele foto's van de stad. Eerst hadden we toch wat twijfel over de veiligheid in Colombia maar onze impressies zijn positief, we hebben nooit problemen gezien en de mensen waren allen vriendelijk. Als je Spaans spreekt moet dit een top locatie zijn om op vakantie te gaan. Op alle plaatsen die wij hebben bezocht vond je steeds mensen die Engels begrepen.

Cartegena Colombia

Cartegena Colombia

Cartegena Colombia

Cartegena Colombia

Cartegena Colombia

Cartegena Colombia

Link to the Official Website of Cartagena: Cartagena, Colombia

Return to main page

Cruising is in the lift

We were not expecting to see many cruise ships on our holiday but we were seriously wrong. It seems that the cruise industry is turning at full speed. We saw 10 different ships in two weeks time. Below you can see the pictures and the names of the ships.

We hadden niet verwacht zoveel verschillende cruise schepen te zien gedurende onze twee weken vakantie. Het ziet er naar uit dat de cruise industrie zeer in trek is. We hebben tien verschillende schepen gezien op onze reis. Hieronder kan je de foto's en namen van de schepen terug vinden.

Carnival DestinyCarnival - Destiny

Carnival LegendCarnival - Legend

Celebrity InfinityHolland America - Rotterdam & Celebrity - Infinity

Celebrity SolsticeCelebrity - Solstice

Costa AtlanticaCosta - Atlantica

Crystal SynphonyCrystal - Symphony

Disney MagicDisney - Magic

Holland America New AmsterdamHolland America - New Amsterdam

Crown PrincessPrincess cruises - Crown Princess

Royal Cirbbean Oasis of the SeaRoyal Ribbean - Oasis of the sea

Previous Cruise article: Celebrity Infinity, Our first Cruise

Return to main page