Monday, 21 August 2017

Palais des Popes in the fortress city of Avignon

It seems the popes had to be seriously defended because the city of Avignon looks like a fortress with in the middle a huge castle. The main entrance is located just beneath a two tower construction. When entering pass have to pass the guards room. The ceiling paintings clearly indicate the weapons used in those days: canons, sables, axes, knifes, spears...

The Palace is enormous and a must visit destination when in Avignon. For us it is the most interesting museum of the city. The complete tour of the castle takes you from the ground floor, to the first and roof. An intense walk. From the top, the views are beautiful.

Het lijkt er op dat de Pauzen zich serieus dienden te beveiligen want Avignon is een oninmeerbaar fort met in het midden een groot kasteel. De hoofdingang is net onder de twee wachttorens gelegen. Wanneer je binnen gaat kom je eerst in de wapenkamer en het soldaten kwartier. De plafondschilderingen tonen ons de wapens van weleer: kanonnen, sabels, bijlen, messen, speren.... 

Het paleis is enorm en dit moet je zeker bezoeken als je in Avignon bent. Voor ons is dit het meest interessante museum van de stad. De rondgang neemt je van het gelijkvloers, naar het eerste verdiep en het dak. Een stevige wandeling. Van hier boven zijn de zichten mooi. 
 
Palais des popes Avignon

Palais des popes Avignon

Palais des popes Avignon

Palais des popes Avignon

Palais des popes Avignon

Palais des popes Avignon

Palais des popes Avignon

Palais des popes Avignon

Palais des popes Avignon

Palais des popes Avignon

Palais des popes Avignon

Palais des popes Avignon

Palais des popes Avignon

Palais des popes Avignon

Palais des popes Avignon

Palais des popes Avignon

Previous Avignon article: General impressions of Avignon

Previous Palace article: Majestic parliament of Vienna

Return to main page

Friday, 18 August 2017

General impressions of Avignon

This little city in the south of France is classified as UNESCO world heritage and we understand why. Surrounded by a circular defense wall, the old city is only accessible via a few roads and pedestrian gates.

Around the market place, you find the nice City Hall, the Opera, many restaurants and for the kids an antique carousel. The main landmarks are the Pope's Palace, the Notre Dame church and the Pont de Avignon. At one of the shops, Kristel smells the regional lavender.

Deze kleine stad in het zuiden van Frankrijk is geclassificeerd als UNESCO werelderfgoed en we begrijpen waarom. Omringt door een cirkelvormige verdedigingsmuur is de oude stad slechts toegankelijk via enkele wegen en voetgangerspoorten. 

In de buurt van de markt vind je het stadhuis, de opera, vele restaurants en voor de kinderen een antieke carrousel. De hoofdbezienswaardigheden zijn het Paleis van de Paus, de Notre Dame kerk en de Pont de Avignon. In één van de winkeltjes ruikt Kristel aan de lokale lavendel producten. 
 
Avignon wall

Avignon tower

Avignon wall pedestrian gate

Avignon church

Avignon restaurants

Avignon city hall

Avignon caroussel

Avignon theater

Avignon banque de France

Avignon Restaurant Christian

Avignon general

Avignon eagles

Avignon lavendel

Avignon lavendel bear

Previous General Impressions article: General Impressions of the historical Cadiz

Return to main page

Tuesday, 15 August 2017

Careful not to trip over sea lions on Gardner Bay, Galapagos

Pictures say more than a thousand words so we will keep it short. Gardner Bay beach is a crowded place full of sun catchers. This time no slim ladies in miniscule bikinis but mainly lazy sea lions. They lay in the sun and don’t even open their eyes when you pass by. Some of them chase each other on the sand and others play in the water. Be cautious when taking pictures and walking around, you could trip over a sea lion. Remember they are a lot stronger and have longer teeth than you.

Foto’s zeggen meer als duizend woorden dus houden we het kort. Gardner Bay is heel populair en vol met zonnekloppers. Deze keer zijn het echter geen slanke dames in minuscule bikini’s maar hoofdzakelijk luie zeeleeuwen. Ze liggen in de zon en kijken niet eens op als je dicht voorbij wandelt. Enkelen jagen op elkaar in het zand, anderen spelen in het water. Wees voorzichtig bij het nemen van foto’s en wandelen, je zou kunnen struikelen over een zeeleeuw. Onthoudt dat zij sterker zijn en langere tanden hebben als jij. 

Gardner Bay Sea Lions

Gardner Bay Sea Lions

Gardner Bay Sea Lions

Gardner Bay Sea Lions

Gardner Bay Sea Lions

Gardner Bay Sea Lions

Gardner Bay Sea Lions

Gardner Bay Sea Lions

Gardner Bay Sea Lions

Gardner Bay Sea Lions

Gardner Bay Sea Lions

Gardner Bay Sea Lions

Gardner Bay Sea Lions

Gardner Bay Sea Lions

Gardner Bay Sea Lions

Gardner Bay Sea Lions

Gardner Bay Sea Lions

Previous Galapagos article: Time to snorkel at Gardner Bay

Return to main page

Saturday, 12 August 2017

Time to snorkel at Gardner Bay, Galapagos

Arriving with the zodiac boat, we are ready to go into the shallow sea water to snorkel. First we put on our wet suit because the water is really cold. Crabs are crawling on the green slippery rocks. Time for a picture before we go into the water. There were many fish, all kinds of colors and shapes. It was however a bit blurry due to moving sand. Far below us on the ground, we see a giant ray.

Aankomend met onze zodiac boot zijn we klaar om in het ondiepe water te gaan snorkelen. Eerst gaan we echter ons wetsuit aantrekken daar het water heel koud is. De krabben kruipen op de glibberige groene rotsen. Tijd voor een foto vooraleer we in de zee gaan. Er waren allerlei soorten vissen, in vele kleuren en vormen. Het was echter wat wazig door het opborrelende zand. Diep onder ons zien we een grote platvis op de bodem. 

Gardner Bay zodiac

Gardner Bay rocks

Gardner Bay crab

Gardner Bay crab

Gardner Bay crab

Gardner Bay Filip Kristel wetsuit

Gardner Bay snorkeling

Gardner Bay swimming

Gardner Bay snorkeling

Gardner Bay underwater

Gardner Bay fish

Gardner Bay snorkel

Gardner Bay fish

Gardner Bay under water

Gardner Bay ray

Previous Galapagos article: Birds and Iguanas at Gardner Bay, Espanola Island

Previous Snorkeling article: Snorkeling at Playa Portomari, Curacao

Return to main page