Monday, 30 April 2012

The Old Jewish cemetery in Josefov district, Prague

Josefov is the Jewish district of Prague. Many tourists visit this area which is located in the middle of the city. This was not always the case. Josefov was a ghetto, an area which was a prison of the Jews already in the 15th century. Jews could not be buried outside this district. This was the only possible cemetery. If you walk through the cemetery you see about 12.000 simple erected gravestones but a multiple of people are buried here. On each place almost ten people are buried on top of each other, more than a 100.000 people.

The most famous person buried here is Rabbi Löw who created the Golem, a living monster out of clay, for the protection of the ghetto against intruders and enemies. The Golem himself is not resting on this cemetery but in the old-new synagogue. The legend tells when it is necessary; he will be called to life again.

Josefov is de Joodse wijk in Praag. Vele toeristen bezoeken dit gebied gelegen in het midden van de grootstad. Dit was niet altijd het geval. Josefov was een getto, een gevangenis voor de Joden reeds in de 15de eeuw. Joden mochten niet begraven worden buiten de wijk. De enige mogelijkheid was deze begraafplaats. Als je door het kerkhof wandelt, zie je 12.000 eenvoudige rechtstaande zerken maar veel meer mensen vinden hier hun rustplaats. Op iedere plaats liggen ongeveer tien personen op elkaar begraven, met meer als 100.000. 

De meest beroemde persoon die hier begraven ligt is Rabbi Löw die de Golem heeft gemaakt, een levend monster uit klei, die het getto beschermde tegen indringers en vijanden. De Golem ligt niet op het kerkhof maar heeft volgens de legende zijn laatste rustplaats in de Oud-Nieuw Synagoge. De legende vertelt dat wanneer het nodig is, de Golem weer tot leven kan geroepen worden.. 

Cemetery Josefov

Cemetery Josefov

Cemetery Josefov

Cemetery Josefov

Cemetery Josefov

Cemetery Josefov

Cemetery Josefov

Previous Prague article: General impressions of Prague, the capital of the Czech Republic

Previous Cemetery article: Tyne Cot Cemetery, Passchendale (Flanders)

Return to main page

The Woodenshoe Ballroom competition 2012, in Zevenbergen

Yesterday, we participated in the Woodenshoe 2012 in Zevenbergen. Our competition class, the B-class standard had 13 couples at the start. Supporters of the Love2Move team cheered us on and our first teachers we had in The Netherlands, Fons and Willy Kaptein came to support us. We were very pleased with their attendance and comments on our performance.

Our first round started off good and we found our way through traffic with active dancing between all other couples. We were placed 2nd after the first round and didn’t have to participate in the redance. Below you see a video of our semi final in which we qualified for the Final. Each round went a little bit better and we end on place 4 of 13 couples. We were very pleased with the result.

Gisteren hebben we deelgenomen aan de Woodenshoe 2012 in Zevenbergen. In onze klasse, B standaard, waren er 13 paren aan de start. De supporters van het Love2Move Team hebben ons veel aangemoedigd en onze eerste leraren uit Nederland, Fons en Willy Kaptein waren ook aanwezig om ons te ondersteunen. We waren zeer blij dat zij gekomen zijn en wat commentaar op ons dansen hebben gegeven. 

Onze eerste ronde begon goed en we vonden dynamisch onze weg tussen het vele verkeer. We werden als 2de geplaatst en dienden geen herkansing te dansen. Hieronder zie je een video van onze halve finale waarin we kwalificeerden voor de finale. Iedere ronde dansten we iets beter en we werden 4de van 13 paren. We zijn zeer blij met dit resultaat. 

Filip Demuinck - Kristel Pardon

                                                                                                                                   Foto: Rob Ronda

Woodenshoe 2012 - B Klasse - Semi Final  

Previous Ballroom Dancing article: Swinging World Trophy Steenwijk, Video Final Championship class

Return to main page

Sunday, 29 April 2012

General impressions of Prague, the capital of the Czech Republic

In the coming weeks, we are going to publish many articles about the capital of the Czech Republic, Prague. It is an amazing city with castles, wonderful churches, crazy nightlife, historical buildings, modern architecture, parks, culture and many more unbelievable attractions. It is part of historical region of Bohemia. Prague is added to the UNESCO heritage list and this is no surprise. Probably one of the most amazing cities we have ever visited. If you come to Europe, Prague should certainly be on your wish list. There is no better way to get around in the city than with the subway, it is clean, cheap and very efficient. Car traffic in the city is very slow and occasionally you see exotic cars. Don’t forget your camera, you will need it.

De komende weken gaan we veel artikelen over Praag, de hoofdstad van Tsjechië publiceren. Het is een prachtige stad met kastelen, ongelooflijke kerken, bruisend nachtleven, historische gebouwen, moderne architectuur, parken, cultuur, en veel meer ongelooflijke attracties. Het maakt deel uit van de historische regio van Bohemen. Praag is opgenomen op de Wereld Erfgoed Lijst van UNESCO, wat geen verrassing is. Het is waarschijnlijk een van de meest indrukwekkende steden dat we ooit gezien hebben. Er bestaat geen betere manier dan Praag te bezoeken met de metro, het is proper en zeer efficiënt. Auto’s verplaatsen zich maar traag in de stad maar je ziet er wel regelmatig super exotische wagens. Vergeet je fototoestel niet, je zal het nodig hebben.. 

Prague

Prague 

Prague

Prague

Prague

Prague

Prague

Prague

Prague

Prague

Prague


Return to main page

How misleading the ABN AMRO sells its currency exchange services.

When you go to an ABN AMRO agency to buy a foreign currency for travelling, they almost never have the money in house and you have to order it. When doing this, they recommend you to use the currency exchange services of the ABN AMRO at Schiphol airport where you always have the requested currencies available and they charge you no addition costs. Great.

Arriving at the airport, I go to the bank and request to exchange 200 euro for some Czech Kronen. I already looked at the middle rate on the internet and it would come just above 5.000 Kronen. Expecting a commission of around 5%, I thought to receive 4.700 Kronen. Sir, it is 4.100 crowns. Calculating the difference from the middle rate is about 22%. I politely refused and informed them they should do something on their misleading business methods. In such a case the government should regulate the way banks operate in The Netherlands. Just be transparent, we are charging you 22% commission from the middle rate. Thank you for your business.

Als je naar de ABN AMRO bank gaat voor vreemde valuta aan te kopen, hebben ze bijna nooit het geld in het filiaal en moet het worden besteld. Eerst bevelen ze je aan de valuta aan te kopen op Schiphol luchthaven, waar het gewenste geld altijd beschikbaar is en waar de klant geen kosten dient te betalen. Fantastisch. 

Toen ik op de luchthaven aankwam ging ik naar de bank om 200 euro om te wisselen in Tsjechische Kronen. Voor deze zaken ben ik altijd voorbereid en wist dat de tegenwaarde gebaseerd op de middenkoers ongeveer 5.000 Kronen was. Toch een verdoken commissie van 5% verwachtende, dacht ik ongeveer 4.700 te ontvangen. De bediende informeerde mij dat de tegenwaarde 4.100 Kronen was. Dit is een verschil van 22% ten opzichte van de middenkoers. Beleefd weigerde ik de transactie en vermelde dat ze iets moesten doen aan hun misleidende handelsmethodes. Hier zou de Nederlandse overheid moeten optreden en de burgers beschermen. Laat de banken wat transparanter zijn naar hun klant, best klant, we rekenen u 22% kosten aan. Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
ABN AMRO

Previous Schiphol article: Enjoying a glass of wine with Seafood in the Bubbles bar at Schiphol

Return to main page

Saturday, 28 April 2012

Many colours on the fresh market below the Stuttgarter Town Hall

It is exceptional that a city selects a rather new building for its Town Hall but that is exactly what Stuttgart decided to do. The big tower has a colourful clock animation which we have never seen in a modern building. In the middle of the square, the fresh market was very lively and people enjoyed the beautiful flower displays. On the edge of the square coloured houses and a historical church tower make the picture complete. If you are hungry of these impressive views, you can always buy a piece of fruit and or eat something healthy. The fresh market has many stands with fruits, vegetables, mushrooms and flowers. What particularly drew my attention was a stand with fruit liquor. The bottles all looked strange to me, a product I have no experience with.

Het is uitzonderlijk dat een stad een recent gebouw kiest als zijn stadhuis, maar dat is exact wat Stuttgart besloten heeft. De hoge toren van het stadhuis bevat een kleurvol klokkenspel, iets wat we nog nooit gezien hebben in een modern gebouw. Op het midden van het plein tussen de mooie bloemen was het een drukte vanjewelste op de versmarkt. De gekleurde huizen rond het plein samen met een oude kerktoren op de achtergrond maken het zicht allemaal nog perfecter. Als je honger krijgt van al deze impressies is dit het moment voor een gezond stuk fruit. De versmarkt heeft fruit in overvloed, samen met groenten, champignons en bloemen. Wat mijn aandacht trok was een kraampje met fruitlikeuren, de flessen zagen er raar uit. Met dit product heb ik geen enkele ervaring.. 

Market Stuttgart

Market Stuttgart

Market Stuttgart

Market Stuttgart

Market Stuttgart

Market Stuttgart

Market Stuttgart

Market Stuttgart

Previous Stuttgart article: The second oldest church in Stuttgart , Leonhardskirche

Previous Market article: The Friday market of Leuven under the Belfry of the university library

Return to main page

Friday, 27 April 2012

The second oldest church in Stuttgart , Leonhardskirche

The Leonhardskirche is located on the Leonhardplatz in Stuttgart. The church was built in 1330 and is almost 700 years old. She was destructed in the Second World War and rebuilt in 1949. Like other churches in Stuttgart the lights in the church are very modern. They look like big glass balls hanging from the ceiling. The wooden balcony is decorated with some simple paintings and carvings. I find the clock tower very special. Someone was testing the organ. Just south from the church starts the Red Light District, you see the girls standing at the corner of the Leonhardplatz. I didn’t take any pictures because this would not be appreciated. The oldest profession in the world, 50m away from the second oldest church of Stuttgart. Who was there first?

De Leonhardskerk staat op de Leonhardplatz in Stuttgart. De kerk werd gebouwd in 1330 en is bijna 700 jaar oud. Na haar vernietiging gedurende de Tweede Wereldoorlog, werd ze opnieuw hersteld in 1949. Zoals andere kerken in Stuttgart heeft deze ook moderne verlichting. Het zijn net grote glazen bollen die in de lucht hangen. Het houten balkon is versierd met enkele eenvoudige snij- en schilderwerken. Er was iemand die het orgel testte. Zuidelijk van de kerk start het Red Light District, je ziet de dames op de hoek van Leonhardplatz staan. Ik heb geen foto’s hiervan genomen daar ik niet in de problemen wou komen. Het oudste beroep in de wereld op 50m afstand van de tweede oudste kerk van Stuttgart, wie was hier eerst.? 

Leonhardskirche

Leonhardskirche

Leonhardskirche

Leonhardskirche

Leonhardskirche

Leonhardskirche

Leonhardskirche

Leonhardskirche

Leonhardskirche

Previous Stuttgart article: Modern art and water displays at the Börseplatz in Stuttgart

Previous Church article: Augustinian monastery, a new destination and the chapel

Return to main page

Thursday, 26 April 2012

Modern art and water displays at the Börseplatz in Stuttgart

Where you least expect it, in a the financial heart of the city, Stuttgart amazes with statues, modern art and water displays. A thinking man, or head, carried by two hands, water flows down towards the gallery one floor lower, two men discussing while walking their dog, a bust image of a woman, modern art at its best in the middle of Stuttgart. We were impressed with this stock market square.

Wanneer je het niet verwacht, in het hart van het financiële centrum, verbaast Stuttgart met zijn beelden, moderne kunst en water elementen. Een denkende man, of hoofd ondersteund door twee handen, water dat naar beneden stroomt een verdiep lager in de galerij, twee mannen die praten terwijl ze hun hond uitlaten, een borstbeeld van een vrouw, moderne kunst op zijn best in Stuttgart. We waren onder de indruk van dit beursplein.. 

Börseplatz

Börseplatz

Börseplatz

Börseplatz

Börseplatz

Börseplatz

Previous Stuttgart article: The beautiful Stuttgarter fountains on Schlossplatz

Return to main page

Wednesday, 25 April 2012

Augustinian monastery, a new destination and the chapel

This monastery in Leuven next to the Roman Gate is getting a new destination. The original monastery dates from the 12th century and this is now a place for cultural events, it has a cafeteria, and the Martin group builds a high class hotel within its walls. The chapel was empty and there was an exhibition. You still see the organ, the majestic doors, the altar, statues and decorations. We hope the chapel will remain like this and keep this last bit of its richness.

Dit Augustinessenklooster in Leuven is gelegen naast de Romaanse Poort en krijgt een nieuwe bestemming. Het originele klooster dateert uit de 12de eeuw en is nu een plaats voor cultuur evenementen, het heeft een cafetaria, en de Martin groep bouwt een klasse hotel binnen de kloostermuren. De kapel was leeg voor een tentoonstelling. Je kan nog steeds het orgel, de grootse deuren, het altaar, beelden en decoraties zien. We hopen dat de kapel zo zal blijven en het laatste deel van zijn rijkdom kan behouden.. 

Augustinian Monastery

Augustinian Monastery

Augustinian Monastery

Augustinian Monastery

Augustinian Monastery

Augustinian Monastery

Augustinian Monastery

Augustinian Monastery

Augustinian Monastery

Augustinian Monastery

Previous Leuven article: The Friday market of Leuven under the Belfry of the university library

Previous Church article: Liebfrauenkirche, the oldest church in the region of Koblenz

Return to main page