Saturday, 30 April 2011

St. Benedikt church in Munich, a modern touch

As a semi active blog writer, I always keep my eyes open for interesting buildings or places to take a picture and write a short article about. Early morning, on my way from the hotel to work, I see a church in a side street half covered in the sun. Since I write frequently about churches I took this opportunity to have a quick look. The St. Benedikt church was constructed in 1881 by Mr. Marggraf. The church facade looks modern because it was reconstructed in 1951, 7 years after the bombing during the Second World War. When you enter the church you see a modern painting on the left side of the altar. I don't know the artist but it I certainly liked it. It could be in honour of the Priest Rupert Mayer, who was a leading member of the German resistance during the Second World War. A small but nice church.

Als een semi actieve blogschrijver ben ik altijd alert voor interessante gebouwen of plaatsen waar ik enkele foto's kan schieten of een artikel kan over schrijven. In de vroege ochtend op weg van het hotel naar het werk, zie ik in een zijstraat een kerk half badend in de zon. Daar ik regelmatig over kerken schrijf kon ik het niet nalaten eens een kijkje te gaan nemen. De St. Benedikt kerk werd gebouwd in 1881 door Dhr. Marggraf. De voorgevel van de kerk lijkt modern en nieuw, dit is omdat deze terug werd opgebouwd in 1951, 7 jaar na de vernieling gedurende de Tweede Wereld Oorlog. Als je de kerk binnengaat zie links van het altaar een modern schilderij. De artiest is mij onbekend maar het schilderij viel in de smaak. Door enige deductie denk ik te kunnen afleiden dat dit werk ter ere van pater Rupert Mayer werd gemaakt. Hij was een leider van het Duitse verzet tegen het derde rijk gedurende en in de aanloop van WOII. Een kleine maar mooie kerk..

St Benedikt church Munich
St Benedikt church Munich
St Benedikt church Munich
St Benedikt church Munich
St Benedikt church Munich
Previous Munich article: Karlstor one of the historical gates of the city, Munich

Return to main page

Wednesday, 27 April 2011

Holland Dans Spektakel 2011, Cuijk - Videos

It has become some kind of tradition after our competition report we publish a few videos. Most of the time a video of our own dancing, the final of our own class and the final of the Champonship class. On this occasion we only have recordings of the Championship class. Enjoy the excellent quality of these ballroom dancers.

Het is een soort van traditie geworden, na ons eigen competitie verslag publiceren we enkele video's. Meestal van onze eigen dansprestaties, de finale van onze eigen klasse en de finale van de hoofdklasse. Op deze wedstrijd hebben we echter enkel opnames van de Hoofdklasse. Geniet van het uitstekende niveau van deze ballroom dansers.

Introduction dance Championship class


Final Championship class


Previous competition article: Holland Dans Spektakel 2011, Cuijk

Return to main page

Tuesday, 26 April 2011

Holland Dans Spektakel 2011, Cuijk

Our second competition in the NADB C-Class resulted again in an exit after the redance round. We end in place 7 out of 9 couples but were pleased with our dancing. After the first round, our coaches Herman and Michele Lak gave us some pointers on head stability and framing of the arms. The redance was a lot better in the Waltz, Tango and Slowfox. Because of some tension in our bodies and general uncertainty, the quickstep was the weakest dance. All by all we were disappointed with the competition result but are now even more motivated to train and fight back. Giving up is a word that doesn't exist in our dictionary. Thanks for the nice pictures taken by Rob Ronda. Our Love2Move team mates Peter Gerritsen and Angelique Faber did better to end on place 5. Congratulations.

Onze tweede competitie in de NADB C-Klasse eindigde weer in de herkansingsronde. We werden 7de van 9 paren maar waren tevreden met ons dansen. Na de eerste ronde kregen we enkele tips van onze coaches Herman en Michele Lak. Werk aan de stabiliteit van het hoofd en de framing van de armen. In de herkansing gingen de Wals, Tango en Slowfox veel beter. Vanwege spanning in ons lichaam en algemene onzekerheid in de Quickstep werd dit onze zwakste dans. Al bij al waren we ontgoocheld over het eindresultaat maar zijn we nu nog meer gemotiveerd om te trainen en terug te vechten. Opgeven is niet aan ons besteed. Bedankt voor de mooie foto's genomen door Rob Ronda. Onze Love2Move teamgenoten Peter Gerritsen en Angelique Faber deden het beter en eindigen op plaats 5. Proficiat.

Filip Demuinck - Kristel Pardon
Filip Demuinck - Kristel Pardon
Full result: Holland Dans Spektakel 2011 - Cuijk - Result C-class
Previous competition article: Let's Dance Championship Amstelveen 2011, Videos

Return to main page

Monday, 25 April 2011

Kingda Ka on marketing Magazine C1000 supermarkets in The Netherlands

C1000, a supermarket chain in The Netherlands published a magazine on day trips (De leukste dagjes uit). If you buy your groceries at C1000 you receive stamps and with these you get discounts in amusement parks, zoos, events, museums.... They show a collection of possible day trip in a C1000 shopping bag. The day trips are only available in The Netherlands and Belgium. As rollercoaster fans we would like to ride this top coaster in the C1000 shopping bag. Unfortunately this will not be possible because it is located at Six Flag Jackson, in the State of New Jersey. Probably these magazines were distributed to millions of families in The Netherlands with a picture of Kingda Ka on the cover. Even on all there stamp saving cards, Kingda Ka is displayed. In my opinion this is a marketing hiccup. We would never notice this if Kingda Ka was not the fastest roller coaster of world in 2010. But enough about small marketing mistakes, this was funny. The magazine itself must be a super marketing hit which will boost business during the next months. It is a praiseworthy campaign.

C1000, een supermarktketen in Nederland heeft een magazine uitgegeven met "De leukste dagjes uit". Als je inkopen doet bij C1000 krijg je spaarzegels en deze geven recht op grote kortingen in pretparken, musea, tentoonstellingen, dierentuinen.... Een voorbeeld van deze mogelijke bezienswaardigheden wordt weergeven in een C1000 winkelzak op de cover van het magazine. Als achtbaanfanaten willen we wel deze achtbaan uit de C1000 zak uitproberen. Spijtig genoeg zal dit niet mogelijk zijn daar deze staat in Six Flags Jackson in de Staat New Jersey. Waarschijnlijk zijn deze magazines met Kingda Ka op het voorblad naar miljoenen families verstuurd in Nederland. Ook op de spaarkaarten van C1000 staat Kingda Ka afgebeeld. Naar mijn mening is dit een grappige marketing misstap. Dit gingen we normaal nooit opmerken, indien Kingda Ka niet de snelste achtbaan ter wereld was geweest in 2010. Maar genoeg over kleine marketing foutjes, deze reclamecampagne zal het zakencijfer van C1000 in de komende maanden zeker doen stijgen en daar gaat het in essentie over. Een lovenswaardige campagne..

C1000 de leukste dagjes uit
C1000 de leukste dagjes uit
Kingda Ka Six Flags
Kingda Ka Six Flags
Kingda Ka Six Flags
Previous Marketing article: M&M Store in Las Vegas - Marketing concept

Return to main page

Saturday, 23 April 2011

Video of Keukenhof in Lisse

Early April we decided to go to the Keukenhof and it was a sunny day. We made a video of our day trip with the two dogs. If you still want to go to this fabulous place, it is open until May 20.

Begin April hebben beslist om eens naar keukenhof te gaan en gelukkig was het een mooie zonnige dag. We maakten een video-opname van onze uitstap met de twee hondjes. Als je nog dit ongelooflijk park wil bezoeken, het is nog open tot 20 mei.Previous Keukenhof article: Keukenhof Lisse in The Netherlands

Return to main page

Friday, 22 April 2011

Kurhaus, Steingenberger Hotel in Scheveningen

The Steingenberger Kurhaus Hotel in Scheveningen is the most impressive building you see from a walk on the beach. The Kurhaus was completed in 1885 and was a wellness centre on the beach. This shows that in those days the rich were really rich. You can not imagine us building such a monument in this era. It was not surprising that many of the guests were royals. The Kurhaus also had the first Cinema Theatre in The Netherlands. In this modern age it is a historical hotel and location for cultural events. The rooms are offered at reasonable prices so each one of us can be a Royal for a night. The restaurant Kandinsky has a nice setting with views on the beach. The hotel is certainly worth a visit, or an overnight stay, we personally are no fans of the restaurant.

Het Steingenberger Kurhaus Hotel in Scheveningen is het meest indrukwekkende gebouw dat je ziet van op een strandwandeling. Het Kurhaus werd gebouwd in 1885 en was een wellness centre aan het strand. Het toont aan dat in die tijden, de rijken echt rijk waren. Het bouwen van zo'n monument in deze tijden lijkt niet meer mogelijk. Het was dan ook niet verrassend dat vele gasten van Koninklijke bloede waren. Heden ten dage is het hotel het toneel voor culturele evenementen. De kamers worden aangeboden tegen redelijk prijzen zodat iedereen zich voor een nacht koninklijk kan voelen. Het restaurant Kandinsky is mooi ingericht en heeft zeezicht. Het hotel is zeker een bezoekje waard, of een overnachting, persoonlijk zijn we geen fans van het restaurant..

Kurhaus Scheveningen Steinberger Hotel
Kurhaus Scheveningen Steinberger Hotel
Kurhaus Scheveningen Steinberger Hotel
Kurhaus Scheveningen Steinberger Hotel
Kurhaus Scheveningen Steinberger Hotel
Kurhaus Scheveningen Steinberger Hotel
Kurhaus Scheveningen Steinberger Hotel
Kurhaus Scheveningen Steinberger Hotel

Previous Scheveningen article: Scheveningen The Most famous beach of The Netherlands

Return to main page

Tuesday, 19 April 2011

Let's Dance Championships 2011 - Amstelveen- Videos

After our report of the competition we are now publishing the videos we recorded.

Na ons verslag van de competitie publiceren we nu de videos van de wedstrijd.

Final Championship Class


Final C-Class


Herman & Michèle Lak


Previous competition article: Let's Dance Championship 2011 - Amstelveen

Return to main page

Sunday, 17 April 2011

Let's Dance Championships 2011 - Amstelveen

The Let's Dance Championships in Amstelveen was for us the first competition in theNADB C-Class. We expected a strong field in this town and we were right. Our dancing was up to our standards but we end in place 12 from 13 couples. We dislike the result but were happy with our dancing. It shows we will have to work hard to perform in this new class. We are looking forward to the next competition in Cuijck on 25 April, Easter Monday.

De "Let's Dance Championships" in Amstelveen was onze eerste competitie in de NADB C-klasse. We hadden een sterk veld verwacht en we kregen gelijk. Ons dansen ging goed en op het gewenste niveau maar we eindigen op plaatst 12 van 13 paren. We zijn niet blij met het resultaat maar wel met ons dansniveau. Het toont aan dat we hard zullen moeten werken om in deze klasse te presteren. We kijken al uit naar de volgende wedstrijd in Cuijck op Paasmaandag 25 april.

Filip Demuinck - Kristel Pardon
Full result: Let's Dance Championships Amstelveen 2011 - Result C-class
Previous competition article: Promotion to the NADB C-Class, Limburg Danst 2011

Return to main page

Monday, 11 April 2011

Van Der Valk Restaurant in Vianen

The Van der Valk Hotel and Restaurant chain in The Netherlands stands for quality at a reasonable price. We always enjoy visiting their restaurants. In Vianen, the restaurant is colourful, modern and has a nice summer terrace. As in most Van der Valk restaurants, we prefer the starters, they have many combination plates. The food presentation is good as you can see on the pictures. A place we can recommend.

De Van der Valk Hotel en Restaurant keten in Nederland staat voor kwaliteit tegen redelijke prijzen. We hebben er steeds plezier in hun restaurants te bezoeken. Het restaurant in Vianen is zeer kleurrijk, modern en heeft een zomerterras. Zoals in de meeste Van der Valk restaurants vinden we de voorgerechten het beste, waarvan ze veel combinatie schotels hebben. De presentatie van het eten is goed zoals te zien is op de foto's. Een plaatst die we kunnen aanbevelen..

Restaurant Van der Valk Vianen
Restaurant Van der Valk Vianen
Restaurant Van der Valk Vianen
Restaurant Van der Valk Vianen
Restaurant Van der Valk Vianen
Restaurant Van der Valk Vianen
Restaurant Van der Valk Vianen
Restaurant Van der Valk Vianen
Previous Restaurant article: Fondue Restaurant Bourguignon, Middelkerke

Return to main page

Saturday, 9 April 2011

Tessa our Golden Retriever is 5 months old

For all our readers who follow the progress of our new dog, she is now 5 months old and is growing fast. The pictures and the video make that clear.

Voor al onze lezers die de vooruitgang van ons nieuw hondje volgen, ze is nu 5 maanden oud en groeit zeer snel. Dat is duidelijk van de foto's en video.

Golden Retriever Shi Tzu
Golden Retriever Shi Tzu
Golden Retriever Shi Tzu
Golden Retriever Shi Tzu


Previous Dogs article: Tessa loves socks

Return to main page

Friday, 8 April 2011

Sunny day off in Lisse, the flowers of Keukenhof

Today we had a day off. It was sunny and we decided to go for a walk in Keukenhof. This is one of the main spring attractions in The Netherlands and is still open till 20 May 2011. The flowers are just amazing, we spend three hours walking through the park together with our two dogs. When they are well behaved this is no problem. It was rather crowded, lots of visitors from many countries. We saw cars from all over Europe, everyone had their camera with them even the Japanese tourists. In park we saw typical Dutch things like tulips, wooden clogs and a windmill. Because of the beauty of the flowers, we have added some more pictures than in our normal articles. A video will be published next week.

Vandaag hadden we een dagje vrij. Het was zonnig en we besloten te gaan wandelen in Keukenhof. Dit is een van de belangrijkste lente bezienswaardigheden in Nederland en blijft open tot 20 mei 2011. De bloemen zijn ongelooflijk, we hebben drie uren in het park gewandeld samen met de twee hondjes. Als ze zich gedragen is dit geen probleem. Op de parkeerplaats zagen we hoe populair Keukenhof wel is, er waren auto's van uit bijna alle Europese landen. Iedereen had zijn camera mee, zelfs de Japanse toeristen. In het park vind je ook typisch Hollandse dingen zoals tulpen, houten klompen en een windmolen. Vanwege de schoonheid van de bloemen hebben we besloten iets meer foto's te publiceren dan in onze normale artikelen. Een video wordt volgende week gepubliceerd.

The Flowers of Keukenhof Lisse
The Flowers of Keukenhof Lisse
The Flowers of Keukenhof Lisse
The Flowers of Keukenhof Lisse
The Flowers of Keukenhof Lisse
The Flowers of Keukenhof Lisse
The Flowers of Keukenhof Lisse
The Flowers of Keukenhof Lisse
The Flowers of Keukenhof Lisse
The Flowers of Keukenhof Lisse
The Flowers of Keukenhof Lisse
The Flowers of Keukenhof Lisse
Link to the Official Website: Keukenhof Lisse, The tulips of The Netherlands

Return to main page

Thursday, 7 April 2011

Promotion to the NADB C-Class, Limburg Danst 2011

"Limburg Danst” is always a very pleasant competition. This year we were even more looking forward to this competition because we only needed 1 more point for promotion to the C-Class. In our endurance to promote on points instead of finals, we had already reached 18 finals in this Class. The first round and the semi-final went according or expectations, we directly qualified and reached the final. We knew that 4 couples would get promotion points so the 4th place was our goal. We didn’t dance as well as in the first two rounds. We got blocked in the English Walz and made 2 mistakes during the Tango. The Slow fox and the Quickstep went very well. The Final was over, there was nothing more we could do to influence the result. Only wait and hope it was good enough to get the point. During the price presentation the 6th and 5th place were announced and our relief was high. We got our promotion to the C-Class. Against our expectations we win the competition and this for the 3rd time in de row. We could not wish for a better result and will compete for the first time in the C-Class in Amstelveen. We would like to thank Herman and Michele Lak for the excellent support and lessons, without them this would not be possible. We love dancing for the Love2Move team and this has contributed to our results.

“Limburg Danst” is altijd een leuke wedstrijd. Dit jaar keken we er nog meer naar uit daar we nog 1 promotiepunt nodig hadden voor de C-Klasse. In onze volharding te promoveren op punten in plaatst van finales, hadden we al 18 finales in de D-Klasse gedanst. De voorronde en de halve finale gingen zoals verwacht, rechtstreeks geplaatst en geselecteerd voor de finale. We wisten dat de eerste vier paren promotiepunten kregen dus een 4de plaats was ons doel. Ons dansen was echter niet zo goed als in de eerste 2 rondes. We werden geblokkeerd in de Engelse Wals en maakten 2 foutjes in de Tango. De Slowfox en de Quickstep gingen wel goed. Ja, wat konden we nog doen, de finale was voorbij. Afwachten en hopen dat we toch dat lang verwachte punt kregen. Tijdens een slopende prijsuitreiking zien we de 6de en 5de plaats aan ons voorbij gaan. Wat een opluchting, we zijn gepromoveerd. Tegen onze verwachting in worden we 1ste, voor de derde wedstrijd op rij. We kunnen ons geen beter resultaat wensen en we zullen voor het eerst deelnemen in de C-Klasse te Amstelveen. Hartelijk dank aan Herman en Michèle Lak voor de uitstekende begeleiding want zonder hen was dit niet mogelijk geweest. We houden ervan bij Love2Move te dansen en dit heeft veel bijgedragen tot onze resultaten.

Filip Demuinck Kristel Pardon
Filip Demuinck Kristel Pardon
Filip Demuinck Kristel Pardon
Filip Demuinck Kristel Pardon
Filip Demuinck Kristel PardonPictures: Rob Ronda and Frans Brankaert.

Full result: Limburg Danst 2011 - Weert - Result D-class
Previous competition article: Ballroom Dancing videos, Limburg Danst 2011, Weert

Return to main page