Sunday, 26 February 2017

Plaza Espagna and Monument Cortes, Cadiz

This square and monument were erected for the celebration of the Spanish constitution of 1812. Surrounded by green sculptured trees and red flowers the victory column stands out in the sun light.

On top of the pillar, a few men are carrying the book of the constitution, the law on which Spain was founded. Statues are well restored and on both sides of the column you find bronze horses with their master. The most impressive statue is from a lady carrying a bronze sword. She represents Spain.

Dit plein en monument werden opgetrokken om de Spaanse constitutie van 1812 te vieren. Omringt door groene sculptuur boompjes en rode bloemen staat deze overwinningszuil te schitteren in het zonlicht. 

Op de top dragen enkele mannen het zware boek van de grondwet, de wet bij de oprichting van Spanje. Standbeelden zijn goed onderhouden en aan beide zijden van de zuil staan bronzen paarden met hun ruiters. Het meest indrukwekkende beeld is dat van een dame die een bronzen zwaard draagt. Zij vertegenwoordigt Spanje. 
 
Plaza Espagna Monument Cortes

Plaza Espagna Monument Cortes

Plaza Espagna Monument Cortes

Plaza Espagna Monument Cortes

Plaza Espagna Monument Cortes

Plaza Espagna Monument Cortes

Plaza Espagna Monument Cortes

Plaza Espagna Monument Cortes

Plaza Espagna Monument Cortes

Previous Cadiz article: La Caleta Beach and club Maritimo Gaditano

Previous Monument article: Place des Quinconces - Monument aux Girondins, Bordeaux

Return to main page

Thursday, 23 February 2017

La Caleta Beach and club Maritimo Gaditano, Cadiz

It is low tide and the small fisher boats are stranded on the beach. In the background you see Fort San Sebastian with its lighthouse. The weather circumstances are good and people try the cold water.

The impressive white building, which looks partially like a pier, is the club Maritimo Gaditano. A super piece of architecture and a landmark for La Caleta Beach. It's too cold for us to swim so we are going to visit the fort.

Het is laag tij en de kleine vissersloepen liggen op het droge strand. Op de achtergrond zie je fort San Sebastian met zijn vuurtoren. Het is redelijk mooi weer en sommige mensen zijn moedig genoeg zich in het koude water te wagen. 

Het indrukwekkende witte gebouw, dat er gedeeltelijk als een pier uit ziet, is de club Maritimo Gaditano. Een super architectuur en landmark voor La Caleta Beach. Voor ons is het te koud om te zwemmen dus gaan we het fort bezoeken. 
 
La Caleta Beach Cadiz

La Caleta Beach Cadiz

La Caleta Beach Cadiz

La Caleta Beach Cadiz

La Caleta Beach Cadiz

La Caleta Beach Cadiz

La Caleta Beach Cadiz

La Caleta Beach Cadiz

La Caleta Beach Cadiz

La Caleta Beach Cadiz

Previous Cadiz article: Playa de la Victoria

Previous Beach article: Urbina Bay dry and wet hiking, Punta Morena, Galapagos

Return to main page

Monday, 20 February 2017

Lava hike on Punta Moreno, Isabela Island, Galapagos

Isabela Island is rather big and has many faces. Our two previous articles show pictures of animals and beach locations. That morning, we were landing with the zodiacs on black lava rocks. All Galapagos Islands are volcanic and this is a young island.

Our hike is continuously on hard underground, it almost looks like the whole region was burned down except some green surfaces. The water elements and canyons make this lava world extraordinary. Sometimes you can spot flamingo's in this lake.

Isabela Island is redelijk groot en toont ons vele gezichten. In onze twee vorige artikelen tonen we u foto's van dieren en een strand locatie. Die ochtend, landen we met de zodiacs op het harde zwarte lava gesteende. Alle Galapagos eilanden zijn vulkanisch en dit is een jong eiland. 

Onze wandeling is volledig op deze lava ondergrond. Het lijkt er net op dat het volledige gebied werd opgebrand met enkele groene oppervlaktes als uitzondering. De water partijen en ravijnen maken deze lava wereld buitengewoon. Soms kan je hier in de meren flamingo's spotten. 
 
Lave Hike Punta Moreno

Lave Hike Punta Moreno

Lave Hike Punta Moreno

Lave Hike Punta Moreno

Lave Hike Punta Moreno

Lave Hike Punta Moreno

Lave Hike Punta Moreno

Lave Hike Punta Moreno

Lave Hike Punta Moreno

Lave Hike Punta Moreno

Lave Hike Punta Moreno

Lave Hike Punta Moreno

Lave Hike Punta Moreno

Lave Hike Punta Moreno

Lave Hike Punta Moreno

Previous Galapagos article: Urbina Bay dry and wet hiking, Punta Morena

Previous Volcano article: Sulphur Springs and volcano, St. Lucia

Return to main page

Sunday, 12 February 2017

Urbina Bay dry and wet hiking, Punta Morena, Galapagos

In the afternoon, we are going for a hike in Urbina Bay of Punta Morena Island. This is partially a wet hike which entails that some areas you need to cross are under water because of the tide. It is good to be prepared and have shoes which are both suitable on sand, rocks and in the water. At certain moments we were up to our knees in the water. Fun.

It all started with a wet landing from the zodiac boat. On our beach walk we saw some shells and thousands of crabs hanging on the rocks. Leave nothing else than your footprints. Pelicans are sitting high in the trees.

Making our way into the forest we see a thousand year old grey coral on land. It was enormous but looked very fragile. Between the leaves there is a large tortoise. The most beautiful animal we saw on this hike was a two meter long yellow land iguana. He was just perfect.

In de namiddag, gaan we wandelen in Urbina Bay op het Punta Morena eiland. Het is een gedeeltelijk natte wandeling, wat inhoud dat sommige gebieden waar je door moet, onder water staan door de getijden. Zorg er voor dat je goed voorbereid bent met schoenen die zowel geschikt zijn op rotsen, zand en in het water. Op een bepaald moment stonden we tot aan onze knieën in het water. Leuk.

Het begon allemaal met een natte Zodiac landing. Op het strand gedeelte zagen we schelpen en duizenden krabben die tegen de rotsen klommen. Hoog in de bomen zaten pelikanen. Laat niets achter in dit ecosysteem behalve je voetafdrukken. 

Toen we aan de rand van het bos aankwamen zagen we een, meer als duizend jaar oude grijze koraal, op het land. Het was enorm groot maar leek wel kwetsbaar. Tussen de bomen kroop een landschildpad. Het mooiste dier dat we echter op de wandeling ontdekten was een gele landleguaan van ongeveer twee meter lang. Hij was gewoon perfect. 
 
Urbina Bay Galapagos

Urbina Bay Galapagos

Urbina Bay Galapagos crab

Urbina Bay Galapagos shell

Urbina Bay Galapagos beach

Urbina Bay Galapagos pelican

Urbina Bay Galapagos tide

Urbina Bay Galapagos coral

Urbina Bay Galapagos tortoise

Urbina Bay Galapagos land iguana

Urbina Bay Galapagos yellow iguana

Urbina Bay Galapagos super iguana

Urbina Bay Galapagos iguana head

Previous Galapagos article: The beauty of animals on Punta Morena

Previous Beach article: Playa de la Victoria, Cadiz

Return to main page

Saturday, 11 February 2017

The beauty of animals on Punta Morena, Galapagos

Punta Morena is located on Isabela Island of the Galapagos. There are no people in sight, only a great variety of animals. We are sharing our first pictures with you of the cormorants nesting, a large groups of marine iguanas and colorful crabs fighting. Nature is fascinating and worth treasuring.

Punta Morena is gelegen op Isabela Island op de Galapagos. Er zijn hier geen mensen in de buurt, enkel een grote verscheidenheid aan dieren. We delen met jullie onze beste foto’s van de aalscholvers die nesten, de zeeleguanen en kleurrijke krabben die vechten. De natuur is fascinerend en dit moeten we koesteren. 
 
Punta Morena

Cormorants nesting

Cormorants nesting Galapagos

Marine Iguana

Marine Iguana in water with crab

close up marine iguana

Punta Morena

Punta Morena cormorant

Punta Morena crabs

Punta Morena crabs

Punta Morena crabs

Previous Galapagos article: General Impressions of the city of Santa Cruz

Previous Birds article: Hiking on the Everglades National Park trails, Miami

Return to main page