Saturday, 30 November 2013

Golden and marble statues in the Jade Buddha Temple, Shanghai

The Jade Buddha Temple in Shanghai was crowded. You could hardly walk around, so many people stood on the inner courtyard. Big pots with herbs were burning, a table with burning flower candles and people were praying with burning sticks above their head. A strange sight with a curtain of smoke, luckily there was no fire alarm equipment.

It was interesting to see people actively practicing their religion. Inside the temple there stood a row of golden Buddha’s facing the passing visitors, it was really special. Our favourite statue was of a marble reclining Buddha.

De Jade Buddha Tempel in Shanghai was overbevolkt. Je kon amper rond wandelen, zo veel mensen stonden er op het binnenplein. Uit grote potten met kruiden ontsnapte rook, op een tafel stonden brandende kaarsen in de vorm van roze bloemen en gelovigen beleefden hun gebedsrites met wierookstokken boven hun hoofd. Raar dit te kunnen aanschouwen, gelukkig was hier geen branddetectie materiaal want met zo'n rookgordijn zou dit onmogelijk zijn. 

Het was interessant de mensen te zien bidden in de belevenis van een ander geloof. In de tempel stond een rij gouden Boeddha's die naar de voorbijgangers keken, echt uniek. Ons favoriete beeld was dat van een liggende marmeren Boeddha. 
 
Jade Buddha Temple Shanghai

Jade Buddha Temple Shanghai

Jade Buddha Temple Shanghai

Jade Buddha Temple Shanghai

Jade Buddha Temple Shanghai

Jade Buddha Temple Shanghai

Jade Buddha Temple Shanghai

Jade Buddha Temple Shanghai

Jade Buddha Temple Shanghai

Jade Buddha Temple Shanghai

Jade Buddha Temple Shanghai

Jade Buddha Temple Shanghai

Jade Buddha Temple Shanghai

Previous Shanghai article: General Impressions of Shanghai, a city with many faces and lots of money

Previous Temple article: Kung Fu at the Shaolin Temple and Pagoda Forest, Dengfeng

Return to main page

Friday, 29 November 2013

General Impressions of Shanghai, a city with many faces and lots of money

The first picture shows the Bund, one of the most famous places of Shanghai. It is a promenade alongside the Huangpu River. Some of the high rise buildings are rather modern but the lower buildings are historical treasures.

A modern city comes together with high-tech transportation, high speed trains and even refurbished boats with giant billboards. It’s all about catching the attention of people with money and we can assure you they live in Shanghai.

Nanjing Road is the Walhalla of shopping, flashing lights, extreme products, restaurants and interesting people. We entered a department store where they had fabulous furniture, we were tempted to buy. Instead, I bought my wife a golden necklace with pearls. On a square, Bods-Bodynits was giving a group fitness/aerobics session many people participated.

We also bought a long blue gala dress for ballroom dancing in the evening. However we didn’t bring our dancing shoes, so we tried to buy them in Shanghai, a difficult exercise but we succeeded. It was the cheapest pair of dancing shoes we ever bought. Why did we do this?

We discovered a place called the Paramount Hall in Art Deco style shown in the last two pictures. This is probably the most exclusive bar – dance hall we have been to. It was however extremely expensive, we paid about 75 euro entrance a person and for this we got two free drinks each and a fruit plate. Every half hour, a different band played life music and the dance hall was fabulous. There were also so called professional dancers who offered their services to men and women as a dance partner. They charged 40 euro per ten minutes. To our surprise they had many customers and on top of that they still had to work hard to reach our quality level. When we were dancing the professionals could only look and admire. A bit similar as our Tokyo experience, were professional social dancers started applauding when we were on the floor. China and Japan are strange countries.

De eerste foto toont de Bund, één van de meest beroemde plaatsen in Shanghai. Het is een wandelpromenade langs de Huangpu Rivier. De hoogbouw is is redelijk modern maar de lagere gebouwen zijn historische schatten.

Een moderne stad gaat hand in hand met spitstechnologische treinen en gepimpte boten als reuze lichtreclames. Alles is toegelaten om de aandacht te trekken van mensen die geld te spenderen hebben en Shanghai is een rijke stad.

Nanjing Road is het shopping Walhalla, flitsende lichtjes, extreme producten, restaurants en interessante mensen. We ontdekten een supermarkt waar men ongelooflijke meubelen verkochte, we waren bijna overtuigd iets te bestellen. In plaats daarvan kocht ik mijn vrouw een gouden ketting met parels. Op een pleintje gaf Bods-Bodynits een fitness/aerobics sessie met heel veel deelnemers.

We hebben ook een mooie blauwe gala jurk gekocht voor een dansavondje. We hadden echter geen dansschoenen dus moesten we deze ook vinden wat een hele opdracht was. Het waren de goedkoopste dansschoenen die we ooit hebben gekocht. Waarom deden we dit? 

We ontdekten de Art Deco Paramount Hall een beroemde danszaal, te zien op de laatste twee foto’s. Dit is de meest exclusieve privé ballroom die we ooit hebben bezocht. Het was echter heel duur met een inkomprijs van 75 euro per persoon. Voor dit kregen we elk twee drankjes en een fruitschaal. Ieder half uur speelde er een andere life band en de zaal was super. Er waren ook zogenaamde professionele dansers die hun diensten aanboden om met klanten te dansen. Zowel mannen als vrouwen. Ze vroegen 40 euro per tien minuten. Tot onze verbazing hadden ze nog redelijk wat klanten maar ze moesten toch wat werken aan hun kwaliteit vooraleer ons niveau te bereiken. Toen wij op de dansvloer waren keken ze vol bewondering toe. Een beetje gelijkaardig als in Tokio waar de professionele sociale dansers applaudisseerden toen we op de vloer waren. China en Japan zijn toch wel rare landen. 
 
Shanghai Bund
Bund Shanghai

Shanghai Speed Train

Shanghai Billboard boat

Nanjing Road Shanghai
Nanjing Road

Nanjing Road Shanghai
Nanjing Road

Shanghai restaurant

Shanghai temple

Shanghai museum

Shanghai

Shanghai

Bods-Bodynits Shanghai

Bods-Bodynits Shanghai

Paramount Hall Shanghai

Paramount Hall Shanghai Ballroom Dancing

Previous Shanghai article: Shanghai Pudong, the most modern part of the city

Previous General Impressions article: General impressions of Venice, a maze in the water

Return to main page

Thursday, 28 November 2013

Shanghai Pudong, the most modern part of the city

About 20 years ago, Pudong was agriculture farm land, now it is the financial and economical heart of Shanghai, a collection of modern buildings and landmarks. We were unlucky that it was raining very hard and this is messing up our pictures. We however didn’t want to skip this article.

For us the most special building is the Oriental Pearl Tower with its two vertical balls. In front of the Television tower you see a horizontal building with again two balls in the shape of a globe. Where do they get the creativity? The pictures we took from above are from the observation deck of the Jin Mao tower, a building counting 88 floors.

Ongeveer twintig jaar geleden was Pudong landbouwgebied, vandaag is het een verzameling van moderne gebouwen en bezienswaardigheden, het financiele en economische hart van Shanghai. Spijtig genoeg was het heel hard aan het regenen wat onze foto’s van slechtere kwaliteit maakte. We wilden echter niet dit artikel achterwege laten. 

Voor ons is het meest bijzondere gebouw de Oriental Pearl Tower met zijn twee verticale ballen. Tegenover de televisietoren zie je een horizontaal gebouw met terug twee ballen in de vorm van wereldbollen. Van waar halen ze de creativiteit? De foto’s getrokken op grote hoogte zijn van op het observatiedek van de Jin Mao toren, een gebouw van 88 verdiepingen. 
 
Oriental Pearl Tower Shanghai Pudong
Oriental Pearl Tower

Pudong Shanghai

Pudong Shanghai

Pudong Shanghai Jin Mao Tower
Jin Mao Tower

Pudong Shanghai

Pudong Shanghai Jin Mao Tower
Jin Mao Tower

Pudong Shanghai

Pudong Shanghai

Pudong Shanghai

Pudong Shanghai

Pudong Shanghai

Pudong Shanghai

Pudong Shanghai

Previous Shanghai article: The Old Town of Shanghai – A shopping paradise with great architecture

Previous Modern Buildings article: Modern buildings of Barcelona and the Agbar Tower

Return to main page

Wednesday, 27 November 2013

The Old Town of Shanghai – A shopping paradise with great architecture

We are walking towards the Old Town of Shanghai. It is a crowded city with almost 25 million people living here. That’s without the tourists and the large community who comes here to work every day. It is clear that not everything is so modern, electricity wiring is still above the ground and markets are traditional with small stands. We saw someone eating a sate of chicks including heads and legs. Bon appetite.

Once in the Old Town, all buildings are in a similar Chinese architecture. We were impressed of the style with roof elements on each floor. Behind the main streets you find temples and mansions. Here in the middle of such a big city are big gardens with ponds and fish.

On the last picture you see at the horizon the Jin Mao Tower the tallest building of Shanghai until 2008. Now the World Financial Center with its 101 floors has surpassed it. When we were there in 2007, it was still under construction and rising by one floor a day.

We wandelen in de richting van de Oude Stad van Shanghai. Het is er heel druk en dit is niet verwonderlijk daar de stad bijna 25 miljoen inwoners telt. Dan houden we nog geen rekening met de toeristen en mensen die dagelijks hier komen werken. Het mag duidelijk zijn dat niet alles zo modern is als men denkt, de elektriciteit is nog steeds bovengronds en markten hebben primitieve kraampjes. We zagen iemand een saté eten van kuikentjes met kop en poten er nog aan. Smakelijk.

Eens in de Oude Stad zijn alle gebouwen in een gelijkaardige Chinese architectuur. We waren onder de indruk van de stijl en de dakversieringen op ieder verdiep. Achter deze winkels vind je tempels en herenhuizen. In het midden van dit drukke centrum liggen prachtige tuinen met visvijvers. 

Op de laatste foto zie je de Jin Mao toren aan de horizon, toen het hoogste gebouw van Shanghai. Nu is het World Financial Center met zijn 101 verdiepingen de Jin Mao voorbij gestoken. In 2007 was deze nog in opbouw en er werd één verdiep per dag bijgebouwd. 
 
Old Town Shanghai

Old Town Shanghai Market

Old Town Shanghai shopping

Old Town Shanghai architecture

Old Town Shanghai

Old Town Shanghai Mansions Gardens

Old Town Shanghai pond

Old Town Shanghai dragon

Old Town Shanghai Chinese garden

Old Town Shanghai

Old Town Shanghai pond fish

Old Town Shanghai shopping

Old Town Shanghai

Old Town Shanghai

Old Town Shanghai Jin Mao

Previous China article: The gardens and mansions of Suzhou

Previous Old Town article: Churches in the old town of Tallinn

Return to main page