Saturday, 30 June 2012

Guards at the Amalienborg Palace square in Copenhagen

It was early morning when we arrived at the Amalienborg Palace, the residence of Queen Margrethe of Denmark. The Royal family has been living here since 1749 and some of the rooms are open to the public. At noon, the changing of the guards takes place on this square. When we were there, it was calm; almost no traffic and a few guards were walking up and down the palace walls. They looked strange with their tall fur hats on; it must be very warm in the summer. In each one of these wooden boxes, there is enough space to squeeze one soldier in, if he doesn’t have any overweight. Maybe that’s the reason why these soldiers all look so young.

Het was vroeg in de morgen toen we aankwamen aan het Amalienborg paleis, de residentie van de Koningin van Denemarken. De Koninklijke familie woont hier reeds sinds 1749 en enkele kamers zijn toegankelijk voor bezoekers. Op het middaguur is er een wisseling van de wacht ceremonie op het plein. Toen wij er waren, was alles rustig, met bijna geen verkeer, enkele soldaten wandelen op en neer langs de paleismuren. Ze zagen er raar uit met hun hoge berenmutsen, wat zeer warm moet zijn in de zomer. In elk van deze smalle houten boxen, is er net genoeg plaats om een soldaat in te wringen, als hij niet te dik is, wel te verstaan. Misschien is dat de reden waarom al deze wachters zo jong zijn.. 
 
Amalienborg Palace Copenhagen

Amalienborg Palace Copenhagen

Amalienborg Palace Copenhagen

Amalienborg Palace Copenhagen

Amalienborg Palace Copenhagen

Amalienborg Palace Copenhagen

Amalienborg Palace Copenhagen

Amalienborg Palace Copenhagen

Amalienborg Palace Copenhagen

Amalienborg Palace Copenhagen

Previous Copenhagen article: The Trinity church of Copenhagen with its round tower

Previous Palace article: The Palace of Sultan Qaboos bin Said in Muscat, Oman

Return to main page

The Trinity church of Copenhagen with its round tower

When you approach the tower, you think it is an ancient water tower or guard tower from a fortress. I could never have imagined this was a 350 year old church tower. Inside the Trinity or Trinitati church the believers sit in rows which are closed off by low wooden doors. This is a special sight. The other elements of the church like the chandeliers, arched ceilings, preach area, the standing clock, paintings, sculptures, the altar and the organ are all artistically impressive. This church is certainly worth a visit.

Als je de toren nadert zie je een oude watertoren of wachttoren van een burcht. Ik kon me niet bedenken dat dit een 350 jaar oude kerktoren is. Binnen in de kerk zitten de gelovigen op bankjes achter een gesloten houten poortje, een speciaal zicht. De andere elementen in de kerk zoals de lusters, booggewelven, preekgestoelte, de staande klok, schilderijen, beeldhouwwerken, het altaar en de orgel zijn allemaal zeer artistiek en indrukwekkend. Deze kerk is wel een bezoekje waard.. 
 
Trinity Church Copenhagen

Trinity Church Copenhagen

Trinity Church Copenhagen

Trinity Church Copenhagen

Trinity Church Copenhagen

Trinity Church Copenhagen

Trinity Church Copenhagen

Trinity Church Copenhagen

Trinity Church Copenhagen

Trinity Church Copenhagen

Trinity Church Copenhagen

Previous Copenhagen article: The Little Mermaid and other statues in Copenhagen

Previous Church article: The Petri or Saint Peter’s church in Rostock

Return to main page

Friday, 29 June 2012

University square, university building and library, Rostock

This Rostock University building is extravagant with its white red façade. It is richly decorated with sculptures, drawings and statues. The front entrance is very impressive and it is a privilege to study in this 600 year old building. Albert Einstein received here his first honour doctorate in 1919. In front of the entrance there is a park with a spectacular fountain. At the fountain, you have the square with rows of coloured houses and super mansion. The library is in a gothic style with very special arches and bricks. A typical architecture of Rostock.

Het Rostock universiteitsgebouw is extravagant met zijn rood witte gevels. Deze zijn rijk gedecoreerd met beeldhouwerken, standbeelden en tekeningen. De hoofdingang is zeer indrukwekkend en het is een voorrecht in dit 600 jaar oude gebouw te mogen studeren. Het was hier in 1919 dat Albert Einstein zijn eerste ere doctoraat in ontvangst mocht nemen. Aan de voorkant ligt een park met een spectaculaire fontein. Aan de fontein is een pleintje met gekleurde huizen die alle op rij staan naast super herenhuizen. De bibliotheek is gebouwd in een gotische stijl met booggewelven en stenen die enkel in deze stad voorkomen.. 
 
Rostock University

Rostock University

Rostock University

Rostock University

Rostock University

Rostock University

Rostock University

Rostock University

Rostock University

Rostock University
Library Rostock

Previous Rostock article: The Steintor and Kröpelinertor, the main gates of Rostock

Previous University article: Macro photography at University Botanic Gardens in Nové Mĕsto, Prague

Return to main page

Wednesday, 27 June 2012

The Steintor and Kröpelinertor, the main gates of Rostock

The Steintor or the Stone Gate dates from 1576 as you can see above the weapon shield of the city. This was a defence gate at the south border of the city of Rostock. We continued walking alongside the wall where we saw another tower having a platform to pull goods. On the west side of the city you find the Kröpelinertor, the most beautiful and the highest gate of the city. The gate is more than 600 years old and the first tower was build here in 1255. We particularly like the white elements in the façade. Again like at the main court building, you see here the bull sticking out his tongue.

De Steintor of de Stenen Poort dateert uit 1576 zoals beschreven boven het wapenschild van de stad. Het was een verdedigingspoort aan de zuidgrens van Rostock. We wandelden verder via de mooi gerestaureerde stadsmuur waar we een toren tegenkwamen met een houten platform dat diende om goederen naar boven te takelen. In het westen van de stad bevindt zich de Kröpelinertor, de hoogste en mooiste poort van de stad. De poort is meer als 600 jaar oud en de eerste verdieping werd reeds gebouwd in 1255. We vonden de witte elementen het mooist. Net zoals aan het gerechtshof zie je weer een stier die zijn tong uitsteekt.. 
 
Steintor Rostock

Steintor Rostock

Steintor Rostock

City Walls Rostock

City Walls Rostock

City Walls Rostock

Kröpelinertor Rostock

Kröpelinertor Rostock

Kröpelinertor Rostock

Kröpelinertor Rostock

Previous Rostock article: The main court of Rostock, Oberlandesgericht

Previous City Wall article: The 13th century gates and walls of Tallinn, Estonia

Return to main page

Tuesday, 26 June 2012

The main court of Rostock, Oberlandesgericht

This court house in Rostock is located next to the “Steintor” and is really impressive with its red façade. The architectural style is a combination of Baroque and Gothic, the building on just over 100 years old. The weapon shield and the statues are eye catchers. Underneath the arches and columns you see carved images of bulls and eagles. The building looks well maintained.

Dit gerechtshof in Rostock is gelegen naast de “Steintor” en het is een indrukwekkend monument met zijn rode façade. De architecturale stijl is een combinatie van barok en gotiek, het gebouw is iets meer als 100 jaar oud. Het wapenschild en de standbeelden springen echt in het oog. Onder de zuilen en sierbogen zie je beeldhouwwerken van stieren en arenden. Het gebouw ziet er goed onderhouden uit..
  
Oberlandesgericht Rostock

Oberlandesgericht Rostock

Oberlandesgericht Rostock

Oberlandesgericht Rostock

Oberlandesgericht Rostock

Oberlandesgericht Rostock

Oberlandesgericht Rostock

Oberlandesgericht Rostock

Previous Rostock article: The Petri or Saint Peter’s church in Rostock

Previous Court article: Court of Appeal in the legal capital of Alsace, Colmar

Return to main page

Monday, 25 June 2012

The Petri or Saint Peter’s church in Rostock

You could already say that the Petri church located at the harbour of Rostock is an old church; it was built in the 13th century. Its high tower is pointed at the sea and is an orientation point for ships approaching the city of Rostock. In the church you find several wooden ships that hang on the ceiling. They are a symbol of the protection of all the fishermen on the sea and for a save return. It seems this is a recurring custom in Northern European harbour cities. The corridor to the church tower looked very old and Kristel had to take a look.

Je kan al concluderen dat de Petri kerk gelegen aan de haven van Rostock een oude kerk is, ze werd gebouwd gedurende de 13de eeuw. Haar hoge toren wijst in de richting van de zee en is een oriëntatiepunt voor schepen die de haven van Rostock binnenvaren. In de kerk vind je verschillende houten scheepsmodellen die aan het plafond hangen. Een symbool voor de bescherming van vissers en een veilige terugkeer aan wal. Dit lijkt een veel voorkomend gebruik in Noord Europese havensteden. De gang naar de kerktoren leek zeer oud en Kristel kon haar niet bedwingen om eens te gaan kijken.. 
 
Petri church Rostock

Petri church Rostock

Petri church Rostock

Petri church Rostock

Petri church Rostock

Petri church Rostock

Petri church Rostock

Petri church Rostock

Petri church Rostock

Previous Rostock article: Colourful Neuermarkt and Town Hall in Rostock

Previous Church article: Churches in the old town of Tallinn

Return to main page