Saturday, 15 October 2016

St.-Michel church and Sainte Elisabeth, Dijon

Tomorrow is a very special day for the St.-Michel church in Dijon. The church is going to be shown life in a mass celebration for Sister Elisabeth, conducted from the St. Peters Cathedral in Rome. The pope will lead the celebration for the canonization of Sainte Elisabeth.

Elisabeth of the Trinity from Dijon, was born on a military basis in 1880. She devoted her live to Jesus, she was praying continuously.

She wrote the prayer about the three unity she worships. The trinity represents the House of God, the Father and the bride. Two years later at the age of 26, Elisabeth dies from an incurable sickness.

Morgen is een speciale dag voor de St-Michielskerk te Dijon. De mis wordt rechtstreeks uitgezonden in combinatie met de St. Pieters kathedraal is Rome. De Paus leidt de viering voor de heiligverklaring van Sint Elisabeth.

Elizabeth van de Drievuldigheid van Dijon werd in 1880 geboren op een militaire basis. Zij weidde haar volledige leven aan Jezus en bidde voortdurend. 

Ze schreef een gebed waarin ze de drie-eenheid eerde. De Drievuldigheid vertegenwoordigt het Huis van God, de Vader en de bruid. Twee jaar later op 26 jarige leeftijd sterft Elisabeth aan een ongeneeslijke ziekte. 
 
St-Michel Dijon

St-Michel Dijon

St-Michel Dijon

St-Michel Dijon arch

St-Michel Dijon

St-Michel Dijon Elisabeth

St-Michel Dijon

St-Michel Dijon stained glass

St-Michel Dijon

St-Michel Dijon

St-Michel Dijon

St-Michel Dijon

St-Michel Dijon

St-Michel Dijon

St-Michel Dijon

Previous Dijon article: Place and Jardin Darcy

Previous Church article: The gold cathedral of Quito

Return to main page

3 comments:

  1. prachtige foto's van deze Kerk .. v

    van zo'n heiligverklaring, den ik wel het mijne

    groeten


    ReplyDelete
  2. I did not know any of this. The church is huge and foreboding. But oh my, when you get inside!! The windows take my breath away! It is interesting that there are chairs in the sanctuary instead regular pews. Our church has chairs, because you can move them around according to the occasion. Wonderful post!!!

    ReplyDelete