Saturday, 17 April 2010

Cathedral Almudena, Madrid

We were surprised that still so many people went to church in Madrid. Every church you visit, you find believers. In the cathedral, there were several religious groups present. They all wore the same clothing and awaited the start of the service.

This cathedral is very impressive with paintings, wall paintings, sculptures, stained glass, a very special altar, decorated ceilings and a elevated organ. The building in neo-renaissance style, although very young, from the end of the 19th century displays a strong character. The pictures say it all.

We waren verbaast dat er nog zo veel mensen naar de kerk gingen in Madrid. In iedere kerk die we hebben bezocht vond je gelovigen. In de kathedraal waren er verschillende religieuze groepen aanwezig. Ze droegen allen dezelfde kledij en bleven in hun groep in afwachting van de eredienst.

De Kathedraal liet een grote indruk na met zijn schilderijen, muurschilderingen, beelden, brandglas ramen, een zeer speciaal altaar, gedecoreerde plafonds en een verhoogd orgel. Het bouwwerk in Neo-renaissance stijl met sterk karakter is nog zeer jong, van het einde van de 19de eeuw. De foto's vertellen meer als duizend woorden.

Cathedral Almudena Madrid Demuinck Pardon
Cathedral Almudena Madrid Demuinck Pardon
Cathedral Almudena Madrid Demuinck Pardon
Cathedral Almudena Madrid Demuinck Pardon
Cathedral Almudena Madrid Demuinck Pardon
Cathedral Almudena Madrid Demuinck Pardon
Cathedral Almudena Madrid Demuinck Pardon
Cathedral Almudena Madrid Demuinck Pardon
Cathedral Almudena Madrid Demuinck Pardon
Previous Madrid article: Stuck in Madrid

Return to main page

No comments:

Post a Comment