Monday, 6 September 2010

Old North Church, Boston

(Backlog of USA-Canada holiday articles)The Old North Church in Boston is the oldest church of the city and dates from 1723. It is located in North End in Salem Street. What is very special about this church with its white wooden interior are the chairs. They are located in wooden boxes that are called pews. In the late 18th century these pews were only for the rich. Wealthy families bought the box pews as a status symbol and could only be used by themselves.

De "Old North Church" (Oude Noordelijke Kerk) in Boston is de oudste kerk van de stad en dateert van 1723. Ze is gelegen in Salem Street. Deze kerk is zeer speciaal omwille van zijn wit houten interieur en stoelen. De zitplaatsen staan in houten boxen die "Pews"noemen. Op het einde van de 18de eeuw waren deze Pews enkel voor de rijken. Ze werden door families gekocht als status symbool en konden enkel door hen worden gebruikt.

Old North Church Boston

Old North Church Boston

Old North Church Boston

Old North Church Boston
Previous Boston article: General Impressions, Boston

Link to the Official Website: Old North Church, Boston

Return to main page

No comments:

Post a Comment