Thursday, 29 July 2010

Build a Bear in New York

Our attention was drawn to the Build a Bear shop in New York. It's a very colourful store with a fine concept. Children are encouraged to choose a bear, stuff it, stitch it, select cloths for it and make a promise to be friends forever. It's a fine thought. The company has already sold 70 million bear all over the world.

Tijdens een wandeling in New York werd onze aandacht getrokken naar een speelgoedwinkel, de Build a Bear shop. Het is een zeer kleurvolle winkel met een leuk concept. Kinderen worden aangemoedigd een beer te kiezen, deze op te vullen, dicht te maken, kleren te kiezen, aan te kleden en te beloven vrienden voor altijd te blijven. Het bedrijf heeft reeds 70 miljoen beren wereldwijd verkocht.

Build a Bear New York

Build a Bear New York

Build a Bear New York

Previous New York article: Fairmont Plaza Hotel, New York

Link to the Official Website: Build-A-Bear Workshop

Return to main page

No comments:

Post a Comment