Thursday, 29 July 2010

Ground Zero, New York

The terrorist attacks on the World Trade Center in New York on 11 September 2001, left people all over the world in shock. How is this possible? Why? We were visiting New York in August 2001, and were standing at the Twin Towers. A few weeks later we couldn't believe it. What is left now is Ground Zero, but the New Yorkers are building here a memorial with waterfalls on the exact places where the towers stood. On the same area they are also going to build a new and higher tower. This will complete the skyline of New York again. To remember and respect all the innocent people that died on that day we embedded the Official Memorial video of the WTC.

De terroristische aanslagen op het World Trade Center in New York op 11 september 2001, brachten mensen overal ter wereld in shock. Hoe is dit mogelijk? Waarom? Wij hebben de Twin Towers bezocht in augustus 2001. Een paar weken later konden we het niet geloven. Wat er nu nog overblijft is Ground Zero, maar de New Yorkers bouwen hier een herdenkingsmonument met watervallen op exact dezelfde plaats waar beide torens stonden. In hetzelfde gebied gaat men ook een nieuwe, hogere wolkenkrabber optrekken. Dit zal de skyline van New York terug vervolledigen. Ter herinnering en uit respect voor alle onschuldige mensen die hun leven lieten bij deze aanvallen hebben we nog de officiële WTC memorial video toegevoegd.

Ground zero

Ground zero

The first new building

A New York Fire Station with memories from 9-11
Return to main page

No comments:

Post a Comment