Thursday, 15 September 2011

We are publishing again after a period intense travelling

For a period of almost two weeks it was impossible to publish any article due to intense travelling and very slow and expensive internet at sea. We have however written a lot and will publish in the coming weeks more articles than usual.

Voor een periode van bijna twee weken was het onmogelijk artikels te publiceren door onze intense reis en het zeer trage en dure internet op zee. We hebben echter veel geschreven en gaan de komende weken meer publiceren dan gebruikelijk.

Return to main page

No comments:

Post a Comment