Tuesday, 25 July 2017

First Cathedral and Main Square, Quito

The first cathedral of Quito is located at the Main Square. Its white tower is covered with decorations and stands side by side with a green yellow dome. A great church in front of the victory column of the city. At the end of the street you see the two towers of the new cathedral.

It is hot but locals are working hard: polishing shoes, selling ice cream, selling scarfs or guarding the parliament. We took some nice pictures and gave some money to the lady with the baby on her back. Our own security guard was vigilant for pickpockets on this busy square.

De eerste kathedraal van Quito is gelegen op het hoofdplein. Zijn witte toren is rijkelijk gedecoreerd en staat zij aan zij met een groen gele koepel. Een mooie kerk tegenover de overwinningszuil van de stad. Aan het einde van de hoofdweg zie je de twee kloktorens van de nieuwe kathedraal. 

Het is er heet maar de lokale bevolking werkt nog hard: schoenen poetsen, ijs verkopen, sjaals verkopen of het parlement bewaken. We trokken enkele mooie foto's en gaven wat geld aan de vrouw met baby op haar rug. Onze eigen beveiligingsagent was waakzaam voor zakkenrollers op dit drukke plein. 
 
First cathedral Quito

First cathedral Quito

First cathedral Quito

Main Square Quito

Main Square Quito

Main Square Quito selling icecream

Main Square Quito victory column

Main Square Quito statue

Main Square Quito eagle

Main Square Quito parliament

Main Square Quito shoes

Main Square Quito lady selling scarfs

Main Square Quito white flowers

Main Square Quito parliament

Main Square Quito park

Main Square Quito domes

Main Square Quito guard

Previous Quito article: Colibri art at the equator line museum

Previous Main Square article: Plaza de la Cathedral, Cadiz

Return to main page

Saturday, 22 July 2017

Colibri art at the equator line museum, Quito

Colibris are birds which are known for its speed. Their wings move at an astonishing pase that they almost become invisible. A top performer Colibri can open and close its wings up to 80 times a second. The South American Colibris are very colorful.

Unfortunately we did not see any life colibris in Ecuador but the art exhibition in Quito at the equator line shows how colorful they really are. We once saw and took a pictures of a colibri in Utah and added them to our article.

Kolibrie vogels zijn befaamd voor hun snelheid. Hun vleugeltjes bewegen aan een verbazingwekkende snelheid zodat ze bijna onzichtbaar worden. Een top atleet Kolibrie kan tot 80 keer zijn vleugels openen en dichten per seconde. De Zuid-Amerikaanse Kolibries zijn heel kleurrijk. 

Spijtig genoeg hebben we er geen echte gezien in Quito maar de kunst tentoonstelling aan de evenaar lijn toont ons hoe kleurrijk ze wel zijn. We zagen eens een Kolibrie in Utah en hebben twee foto's van deze aan ons artikel toegevoegd. 
 
Colibri art Quito

Colibri art Quito

Colibri art Quito

Colibri art Quito

Colibri art Quito

Colibri art Quito

Colibri art Quito

Colibri art Quito

Colibri art Quito

Colibri art Quito

Colibri art Quito

Colibri art Quito

Previous Quito article: National Library in Quito, a fusion of modern and classic architecture

Previous Museum article: Medicine and modernism together at Sant Pau hospital, Barcelona

Return to main page

Wednesday, 19 July 2017

National Library in Quito, a fusion of modern and classic architecture

Looking at the National Library book collection in Quito, you realise that the local population doesn't read that much. The architecture of the building and the gardens are however extraordinary.

The first two floors of the historical building were preserved and were covered with a metal glass triangle ceiling. A fusion of modern art with a classic arched building. The staircases take it a step further in combining different architectural styles.

Als je naar de boekencollectie van de Nationale Bibliotheek van Quito kijkt, besef je dat de lokale bevolking niet veel boeken leest. De architectuur van het gebouw en de tuinen zijn echter buitengewoon. 

De eerste twee verdiepingen van het historische gebouw zijn goed bewaard en werden afgewerkt met een metalen glazen piramide. Een fusie tussen moderne kunst en klassiek geboogwelfde gangen. De trappenhal drijft de mix van stijlen nog een stukje verder. 
 
National Library Quito

National Library Quito

National Library Quito

National Library Quito

National Library Quito

National Library Quito

National Library Quito

National Library Quito

National Library Quito

National Library Quito

Previous Quito article: Market Artisanal La Mariscal and its graffiti

Previous Library article: Urban Center in Bologna library, the child room

Return to main page