Tuesday 31 August 2010

The small Trinity Church, Boston

(Backlog of USA-Canada holiday articles)
Many of the readers will probably question this blog title. Why start with a "small" church. Well, because this church on Copley square is located alongside its big neighbour, the John Hancock Tower. It makes it a very special view one of the lowest churches next to one of the tallest buildings. The American Institute of Architects has added this church to the list of the 10 most significant buildings in the States.

Veel lezers zullen zich waarschijnlijk vragen stellen bij deze blogtitel. Waarom start je met het woord "kleine" kerk. Wel, omdat deze kerk gelegen op Copley Square, pal naast de enorme John Hancock toren staat. Het zorgt voor een heel speciaal zicht, 1 van de kleinste kerken naast 1 van de hoogste torens. Het American Institute for Architects heeft deze kerk toegevoegd op de lijst van de 10 belangrijkste gebouwen van de Verenigde Staten.

Trinity church Boston

Trinity church Boston

Trinity church Boston

Trinity church Boston
Previous Boston article: Old South Church, Boston

Return to main page

The world biggest dance tournament, GOC 2010, Stuttgart

In August we are always in Stuttgart to visit the German Open Championships of Ballroom dancing. This has now become the biggest tournament in the world with approximately 4.000 couples participating. This is the tournament we recommend to all ballroom dancers. From the IDSF ranking list all top couples are present. We didn't participate because the level is far too high for us but we certainly enjoyed all the top dancing. Many couples from The Netherlands danced very well. Below you see two pictures of the Professional Rising Star competition in which Herman & Michèle Lak ended in fifth place. Unfortunately the organisation of the GOC didn't allow us to publish any videos so we will have to wait a bit until the next IDSF compilation of Dutch dancers. For all of you interested the next German Open will be from 16-20 August 2011.

In augustus zijn we altijd in Stuttgart voor de German Open Championships Ballroom dansen. Het is nu het grootste ballroom tornooi ter wereld met ongeveer 4.000 deelnemende paren. Dit is het tornooi dat we aan iedereen kunnen aanbevelen. Alle top paren van de IDSF ranking zijn aanwezig. Wijzelf hebben niet deelgenomen daar we hier nog niet goed genoeg voor zijn, maar we hebben enorm genoten van dit topniveau. Heel veel deelnemende paren van Nederland hebben zeer goed gedanst. Hieronder zie je 2 foto's van de Professional Rising Star competitie waarin Herman & Michèle Lak een fantastische 5de plaats hebben bereikt. Spijtig genoeg laat de GOC ons niet toe videos te publiceren, het zal dus nog even wachten worden op de volgende compilatie van Nederlandse dansers op een IDSF. Indien je interesse hebt in dit tornooi, de volgende editie is van 16-20 augustus 2011.

GOC Professional Rising Star 2010
Previous competition article: IDSF Wuppertal, the Dutch couples and the World Champions

Link to the Official Website: GOC, Stuttgart

Return to main page

Escape from the heat in Central Park, New York

(Backlog of USA-Canada holiday articles)It was extremely hot when we were in New York, around 38° Celsius in the shadow. Luckily we don't feel uncomfortable in such weather conditions. The pond you see below was full with turtles. Many people went for a walk in Central Park, look for some shadow, sunbathing, or take the kids to the carnival fair. We were on our way via the park to the New York opera building and fountain.

Het was extreem heet in New York, op die dag haalden we temperaturen van 38° Celsius in de schaduw. Gelukkig voelen wij ons niet ongemakkelijk in zo'n temperaturen. Het meertje dat je hieronder ziet zat vol schildpadden. Veel mensen gaan dan naar Central Park voor te wandelen, op zoek naar wat schaduw, zonnebaden of met de kinderen naar de kermis. Wij daarentegen waren op weg via Central Park naar het opera gebouw en zijn fontein.

Central Park New York

Central Park New York

Central Park New York

Central Park New York

Central Park New York

Central Park New York
Previous New York article: Times Square, fascinating New York

Link to the Official Website: Central Park, New York

Return to main page

Monday 30 August 2010

Times Square, fascinating New York

(Backlog of USA-Canada holiday articles)
Times Square is one of the most fascinating places in New York. During day time you see the non electronic billboards and advertisements. The electronic screens make a bigger impression when it's dark. In the evening the Square come to live as you can see on the pictures it is really crowded. We recommend you visiting this place when it is dark. The Square was named Times Square after the headquarters of the New York Times which is located here. It is also the place to be celebrating New Years Eve.

Times Square is 1 van de meest fascinerende plaatsen van New York. Gedurende de dag zie je ook de niet elektronische reclameborden en advertenties. De elektronische schermen maken een grote indruk op je wanneer het donker wordt. 's Avonds komt het plein tot leven en is het druk, zoals je kan zien op de foto's. Het plein werd Times Square genaamd door het plaatsen van het hoofdkwartier van de "New York Times" op nummer 1. Het is ook de meest beroemde plek om Oudejaarsavond te vieren in New York.

Times Square New York

Times Square New York

Times Square New York

Times Square New York

Times Square New York

Times Square New York

Times Square New York
Previous New York article: Top of the Rock, New York

Return to main page

Saturday 28 August 2010

Bowling and fun in Grüfflingen, Belgium

We were invited by our family in Verviers (Belgium) and in the evening we went to the bowling in Grüfflingen. It was great fun as you can see on the video. The East Belgium Action & Fun Karting center also offers many other opportunities like: Karting, Shooting, Bowling, Lasergame and Minigolf. A perfect alternative on a rainy day.

We zijn uitgenodigd geweest door onze familie, die op vakantie waren in Verviers (België). 's avonds zijn we naar de bowling gegaan in Grüfflingen. We hebben veel plezier gehad zoals je kan zien op de video. Het East Belgium Action & Fun Karting center biedt ook andere diensten aan zoals: karting, shooting, bowling, lasergame, en minigolf. Een perfect alternatief op een regenachtige dag.

bowling demuinck

bowling demuinck

bowling demuinckReturn to main page

Friday 27 August 2010

The best views of New York , from Top of the Rock

(Backlog of USA-Canada holiday articles)

The views of New York from Top of The Rock on Rockefeller Plaza are just amazing. On the 70th floor you can see on the one side Manhattan and the Empire State Building. On the other side you see Central Park. It is only 260m high but we personally enjoyed this more than most of the other top buildings we did in the world. It is not as famous as the Empire State Building but I would have a lot of difficulties recommending one above the other. Visit New York twice and go to both observation decks.

Het uitzicht op "Top of The Rock" in "Rockefeller Plaza" is ongelooflijk. Op het 70ste verdiep kan je aan de ene zijde Manhattan zien met de "Empire State Building". Aan de andere kant zie je "Central Park". Het is maar 260m hoog maar persoonlijk hebben we hier meer van genoten dan de meeste van de andere top hoogste gebouwen in de wereld. Het is niet zo beroemd als de "Empire State Building" maar ik zou het zeer moeilijk vinden de ene boven de andere aan te bevelen. De oplossing is bezoek New York twee maal en ga naar beide..

Top of The Rock New York

Top of The Rock New York

Top of The Rock New York

Top of The Rock New York

Top of The Rock New York
Previous New York article: Empire State Building, New York

Link to the Official Website: The Of The Rock, New York

Return to main page

Thursday 26 August 2010

Empire State Building, the highest building in New York

(Backlog of USA-Canada holiday articles)
The Empire State Building (381m high) was the tallest and is now again the tallest building in New York after the destruction of the WTC Twin Towers. It's located on the corner of 34th street and Fifth avenue. We find it amazing that this enormous tower was build in 1931 and is now almost 80 years old. This is really unbelievable. Last time we were in New York we visited the sky deck. We can recommend this to everyone.

De "Empire State Building" (381m hoog) was het hoogste en is terug het hoogste gebouw in New York na de vernieling van de WTC Twin Torens. Het is gelegen op de hoek van Fifth avenue and 34th street. We vinden het verbazingwekkend dat deze enorm hoge toren werd gebouwd in 1931 en is nu bijna 80 jaar oud. Het is echt ongelooflijk. De laatste keer dat we in New York waren hebben we het Sky Deck bezocht. We kunnen dit aan iedereen aanbevelen.

Empire State Building New York

Empire State Building New York

Empire State Building New York

Empire State Building New York
Previous New York article: Walking through Wall Street, New York

Link to the Official Website: Empire State Building, New York

Return to main page

Wednesday 25 August 2010

Walking through Wall Street, New York

(Backlog of USA-Canada holiday articles)

On our trip to New York, we had to visit Wall Street. Each day we hear about the most famous stock exchange in the world. In fact, it is a small narrow street with impressive buildings and at the end of the street you see the Trinity church. We were not alone, together with us many visitors wanted to see the Stock Exchange which was decorated with an extremely large American flag.

Op onze uitstap naar New York, moesten we een bezoek brengen aan Wall Street. Iedere dag horen we van de beroemste aandelenbeurs in de wereld. In feite, is dit een korte, smalle straat met impressionante gebouwen en op het einde van de straat zie je de Trinity kerk. We waren echter niet alleen, samen met ons waren er veel bezoekers die het beursgebouw wilden zien. De beurs was gedecoreerd met een enorme Amerikaanse vlag.

Wall Street New York

Wall Street New York

Wall Street New YorkWall Street New York

Wall Street New York

Wall Street New York
Previous New York article: Cathedral of Saint Patrick, New York

Return to main page

Wednesday 18 August 2010

Clifton Hill, The street of fun at the Falls

Clifon Hill, the street of fun at the Falls, is indeed a street full of crazy bars, extreme shops, and amusement. It's a bit like Las Vegas entertainment but in a smaller version. You can find a carnival fair, have a drink in a strange bar like the "Rainforest Cafe", go bowling.... It's a very busy street, many people go here to have fun but also to wander around in this crazy street full of music, sounds and colours. At night the lights come to live.

Clifton Hill, een straat vol vermaak aan de Niagara watervallen. Het is inderdaad een straat vol plezier, met gekke bars, extreme winkels, en veel amusement. Het is een klein beetje zoals Las Vegas. Je vindt er een kermis, je kan er iets drinken in een rare bar zoals "The Rainforest", of gaan bowlen... Het is er zeer druk, heel veel mensen komen hier plezier maken of wandelen wat rond om te genieten van de muziek, geluiden, en de vele kleurrijke zaken. 's Nachts komen alle lichtjes tot leven.

Clifton Hill Niagara Falls

Clifton Hill Niagara Falls

Clifton Hill Niagara Falls

Clifton Hill Niagara Falls

Clifton Hill Niagara Falls

Clifton Hill Niagara Falls
Previous Niagara Falls article: Falls View Casino Resort, Niagara Falls

Link to the Official Website: Clifton Hill, Niagara Falls

Return to main page