Thursday 27 February 2014

General Impressions of Sevilla, the capital of Andalusia

Sevilla is a big city with a population of about 0,7 million people. The city already exists more than 2.200 years and has a broad cultural heritage. In its long history many different population groups have ruled the city: the Moors, the Romans, the Jews, the Christians, the Castilians and currently the Spaniards. Probably we are even forgetting a few. Each one of these groups contributed to Sevilla’s rich architecture.

When you look at our pictures, you see fantastic palaces, enormous mansions, fountains, statues, religious pieces of art and above all lots of landscaped green areas. Sevilla is worth visiting and we hope you can spend a few days here.

Sevilla is een grote stad met ongeveer 0,7 miljoen inwoners. De stad bestaat reeds meer dan 2.200 jaar en heeft een breed cultureel erfgoed. Gedurende deze lange periode hebben vele bevolkingsgroepen over de stad geregeerd: de Moren, de Romeinen, de Joden, de christenen, de Castilianen en nu de Spanjaarden. Waarschijnlijk vergeten we er nog enkele. Elkeen van deze bevolkingsgroepen heeft bijgedragen tot de rijke architectuur. 

Als je naar onze foto’s kijkt, zie je de fantastische paleizen, enorme herenhuizen, fonteinen, standbeelden, religieuze kunst en boven alles prachtig aangelegde tuinen. Sevilla is zeker een bezoekje waard en we hopen dat je hier enkele leuke dagen kan door brengen. 
 
General Impressions of Sevilla

General Impressions of Sevilla

General Impressions of Sevilla

General Impressions of Sevilla

General Impressions of Sevilla

General Impressions of Sevilla

General Impressions of Sevilla

General Impressions of Sevilla

General Impressions of Sevilla

General Impressions of Sevilla

General Impressions of Sevilla

General Impressions of Sevilla

General Impressions of Sevilla

General Impressions of Sevilla

General Impressions of Sevilla

Previous Sevilla article: A ship of Christoffel Columbus in Murillo Gardens, Sevilla

Previous General Impressions article: Cocktail of cultures and religions in Santa Cruz, Sevilla

Return to main page

Tuesday 25 February 2014

A ship of Christoffel Columbus in Murillo Gardens, Sevilla

In the Murillo Gardens of Sevilla, you find a monument in the shape of two connected columns with in the middle a ship. The name displayed on the ship is Fernando. Some claim that this was the name of the fourth ship of Christoffel Columbus and it could also refer to the name of his bastard son.

The park is small with a few exceptional high trees. You are surrounded by orange trees but we were told they are to sour to eat. The roots of an old tree look very powerfull. A small green oasis in the heart of the city of Sevilla.

In de Murillo tuinen van Sevilla vind je een monument bestaande uit twee aan elkaar gekoppelde zuilen met in het midden een schip. De naam op het schip leest Fernando. Sommigen denken dat dit het vierde schip van Christoffel Columbus was en het kan ook verwijzen naar zijn buitenechtelijke zoon. 

Het park is klein maar heeft enkele bijzonder mooie hoge bomen. Omringt door appelsienbomen krijg je wel zin in deze sappige vrucht maar deze hier blijken te zuur. Een oude boom met enorme wortelen straalt kracht uit. Een kleine groene oase in het stadshart van Sevilla. 
 
Murillo Garden Sevilla Columbus

Murillo Garden Sevilla Fernando ship

Murillo Garden Sevilla

Murillo Garden Sevilla

Murillo Garden Sevilla oranges

Murillo Garden Sevilla bench

Murillo Garden Sevilla

Previous Sevilla article: The tomb of Christoffel Columbus in the Cathedral of Sevilla

Previous Parks article: Bai Ta stupa, temples and gardens in Beihai Park, Beijing

Return to main page

Sunday 23 February 2014

General Impressions of Rabat and super views, Malta

We never heard of Rabat but almost everyone who has been to Malta, was in Rabat. Rabat is the lower city just besides Mdina, one of the most famous places of Malta. When you would like to enter Mdina, you have to pass via Rabat.

What can we share with you about Rabat? The people are friendly like everywhere in Malta, there are parks and you have amazing views of the areas around the city even up to the sea. There is also a Roman museum and as most important the entrance to the walled city of Mdina. When you are tired you can visit both cities by horse and carriage.

We hadden nog nooit gehoord over Rabat maar zoals bijna iedereen die Malta bezoekt is in Rabat geweest. Rabat is de lagere stad die net naast Mdina ligt één van de meest beroemde plaatsen van Malta. Als je Mdina wil binnen gaan moet je via Rabat passeren. 

Wat kunnen we delen over Rabat? De mensen zijn vriendelijk zoals overal in Malta, er zijn parken en het zicht over de omliggende gebieden is ongelooflijk, je kan zelfs tot aan de zee zien. Er is een Romeins museum en als aller belangrijkste, de toegangspoort tot de ommuurde stad Mdina. Als je te moe bent dit te wandelen, kan je altijd beide steden met paard en koets verkennen. 
 
General Impressions Rabat Malta statue

General Impressions Rabat Malta

General Impressions Rabat Malta Roman Museum

General Impressions Rabat Malta Sea

General Impressions Rabat Malta views

General Impressions Rabat Malta defense wall

General Impressions Rabat Malta Mdina wall

General Impressions Rabat Malta statue

General Impressions Rabat Malta horse and carriage

Previous Malta article: Previous Barcelona article: Amazing Baroque art of the St. John's Cathedral, Valletta

Previous General Impressions article: Cocktail of cultures and religions in Santa Cruz, Sevilla


Return to main page

Friday 21 February 2014

Amazing Baroque art of the St. John's Cathedral, Valletta

We were astonished when we entered this church. The columns and ceilings are completely decorated with gold leave art and paintings. What an amazing church. The floor of the church is a collection of shiny marble grave stones. These are the graves of the knights from Malta.

Next to the church itself, they have a large collection of art from many famous artists like Bernini, Michelangelo and Peter Paul Rubbens. The painting of the beheading of Saint John the Baptist was the most impressive.

We waren verbaasd toen we deze kerk binnen kwamen. De zuilen en plafonds zijn volledige versiert met bladgoud kunst en schilderwerken. Wat een fantastische kerk. De vloer is een verzameling van marmeren graven, de laatste rustplaatsen van Maltese ridders. 

Behalve de kerk zelf, hebben ze hier een ongelooflijke collectie kunst van beroemde artiesten zoals Bernini, Michelangelo en Peter Paul Rubbens. Het schilderij van de onthoofding van Johannes de Doper was het meest indrukwekkende. 
 
St Johns Cathedral Valleta

St Johns Cathedral Valleta

St Johns Cathedral Valleta

St Johns Cathedral Valleta

St Johns Cathedral Valleta

St Johns Cathedral Valleta

St Johns Cathedral Valleta

St Johns Cathedral Valleta

St Johns Cathedral Valleta

St Johns Cathedral Valleta

St Johns Cathedral Valleta

Previous Valletta article: Valletta is a city with an extensive collection of statues

Previous Church article: Cathedral de Santa Eulalia or the main cathedral of Barcelona

Return to main page

Wednesday 19 February 2014

Busy times, slowing down on the blog

For the moment we are so busy with work, travelling and dancing that we have to slow down on publishing blog articles. For our loyal readers nothing to worry about because we are going to publish one article every two day instead of daily. We will probably pick up the pace during April. Thanks for understanding.

Op dit moment hebben we het te druk op het werk, met reizen en dansen. Hierdoor zijn we verplicht iets minder blog artikelen te posten. Voor onze trouwe lezers niets om zich zorgen over te maken want we gaan nog elke twee dagen iets publiceren in plaats van iedere dag. Waarschijnlijk gaan we terug versnelt publiceren vanaf april. Hartelijk voor uw begrip. 

Return to main page

Tuesday 18 February 2014

Valletta is a city with an extensive collection of statues

Everywhere you look in Valletta, you see statues, against the walls, on roof tops, at churches, on squares, in parks and just in the street. Most of them have a religious or political background. It was a pity that the fountain with the sea devils was not spraying water.

Overal waar je kijkt in Valletta zie je standbeelden, tegen de muren, op daken, bij kerken, op pleinen, in parken en ook gewoon op straat. De meeste hebben een religieuze of politieke achtergrond. Het was spijtig dat de fontein gedragen door enkele zeeduivels geen water spoot. 
 
Statues Valletta

Statues Valletta

Statues Valletta

Statues Valletta

Statues Valletta

Statues Valletta

Statues Valletta

Statues Valletta

Statues Valletta

Statues Valletta

Statues Valletta

Previous Valletta article: The balcony extravaganza of Valletta, Malta

Previous Statue article: Golden and marble statues in the Jade Buddha Temple, Shanghai

Return to main page