Wednesday 31 October 2012

The first Zoo of The Netherlands, Artis in Amsterdam

The Artis Zoo is located in the city centre of Amsterdam and was founded in 1838. This makes it the oldest Zoo of The Netherlands and you really see this at some buildings. The Aquarium almost looks like a temple, a beautiful piece of architecture. The most interesting however are gardens, parks and the animals. We took some beautiful pictures of monkeys, lizards, lions, giraffes, okapi’s, bears and many more. A few of these pictures were added below to give you an impression of the animals at the Artis Zoo of Amsterdam.

De Artis Zoo is gelegen in het stadscentrum van Amsterdam en werd opgericht in 1838. Dit maakt het de oudste dierentuin van Nederland en je ziet dit ook aan sommige gebouwen. Het Aquarium lijkt net een tempel, een mooi stukje architectuur. Het meest interessante zijn de tuinen, park en dieren. We namen enkele mooie foto’s van apen, hagedissen, leeuwen, giraffen, okapi’s, beren en nog veel meer. Enkele van deze foto’s hebben we hieronder toegevoegd om u een impressie te geven van de dieren in de Artis Zoo van Amsterdam.. 
 
Artis Zoo Amsterdam

Artis Zoo Amsterdam

Artis Zoo Amsterdam

Artis Zoo Amsterdam

Artis Zoo Amsterdam

Artis Zoo Amsterdam

Artis Zoo Amsterdam

Artis Zoo Amsterdam

Artis Zoo Amsterdam

Previous Amsterdam article: The Saint Nicholas church Amsterdam: stained glass art work

Previous Zoo article: The famous Aquarium of the Berlin Zoo

Return to main page

Tuesday 30 October 2012

Where to find graffiti in Trier?

Trier is a city with great architecture from the Roman Empire and historical monuments. Next to the Kaiserthermen you find a pedestrian tunnel to cross the Ostallee, one of the major traffic roads of the city. The walls of the whole tunnel and the access paths are covered with abstract but very bright graffiti. A good opportunity to pose for some pictures with a modern touch.

Trier is een stad met ongelooflijke architectuur uit het Romeinse Rijk en historische monumenten. Naast de Kaiserthermen vind je een voetgangerstunnel om de Ostallee over te steken, één van de drukste verkeersaders van de stad. De muren van de tunnel alsook de toegangspaden zijn volledig bedekt met fel gekleurde abstracte graffiti. Een goede gelegenheid om te poseren voor enkele modern getinte foto’s.. 
 
Graffiti Trier

Graffiti Trier

Graffiti Trier

Graffiti Trier

Graffiti Trier

Graffiti Trier

Graffiti Trier

Graffiti Trier

Graffiti Trier

Graffiti Trier

Previous Trier article: Pink sunlight in the gothic Liebfrauenkirche, Trier

Previous Graffiti article: East Side Gallery, the largest remaining part of the Berlin Wall

Return to main page

Monday 29 October 2012

Pink sunlight in the gothic Liebfrauenkirche, Trier

Standing in front of the entrance door of the Liebfrauenkirche gives you a feeling of being very small, the church tower is enormous but the door rather small. The sides of the portal, above the door and even inside the arch, you find many statues in all different forms and shapes. This is the oldest gothic church of Germany and it was completed in the year 1243. The church is connected to the Dom of Trier which is even older and dates from the years 400.

Inside the church we were approached by a pink light. We didn’t see such a thing before. Normally stained glass art work shines and improves the colour of the windows. Here the pink sunlight was projected inside the church against the walls. The ceiling contains arched stars surrounded by painted flowers. We particularly liked the golden blue frames displaying the different stations of the Via Dolorosa.

The volunteers in charge of the maintenance of the church were very actively keeping an eye on children, reminding people to cover their shoulders, not to wear shorts, sun glasses, caps, not to look at their smart phones… We found it a bit exaggerated. We got the impression that religion an extremely important aspect is for the community of Trier.

Voor de ingang van de Liebfrauenkirche staan, geeft je het gevoel heel klein te zijn, de kerktoren is enorm hoog en het inkomportaal laag. De zijkanten van de ingang, net er boven en het booggewelf van de deur zijn volledig bezet met beelden in allerlei vormen en grootte. Dit is de oudste Gotische kerk van Duitsland en ze werd voltooid in het jaar 1243. De kerk is tegen de Dom van Trier aangebouwd die nog ouder is en dateert van rond het jaar 400. 

Binnen in de kerk werden we tegemoetgekomen door het roze licht. Zoiets hadden we nog niet meegemaakt. Onder normale omstandigheden worden brandglazen vensters opgelicht door de zon en krijgen ze fellere kleuren. Hier werd het roze zonlicht binnen in de kerk tegen de muren geprojecteerd. Het plafond bevat booggewelven in een ster, omringt door geschilderde bloemmotieven. We waren onder de indruk van de goud blauwe kaders die de verschillende stations van de Via Dolorosa weergeven. 

Vrijwilligers die instaan voor het onderhoud van de kerk waren druk bezig kinderen tot rust aan te namen, mensen er op te wijzen dat ze hun schouders en knieën dienden te bedekken, zonnebrillen af te zetten alsook hun hoofddeksel, kijken naar je smartphone was ook niet toegelaten… We vonden het allemaal een beetje overdreven. We hadden de indruk dat het geloof een zeer belangrijke rol speelt in de gemeenschap van Trier.. 
 
Liebfrauenkirche Trier

Liebfrauenkirche Trier

Liebfrauenkirche Trier

Liebfrauenkirche Trier

Liebfrauenkirche Trier

Liebfrauenkirche Trier

Liebfrauenkirche Trier

Liebfrauenkirche Trier

Liebfrauenkirche Trier

Liebfrauenkirche Trier

Previous Trier article: Recognised UNESCO Heritage of the Roman Empire in Trier

Previous Church article: Unbelievable paintings on the ceiling of the St. Paulin cathedral in Trier

Return to main page

Sunday 28 October 2012

Recognised UNESCO Heritage of the Roman Empire in Trier

When we were visiting Pompeii, Rome and Kusadasi, we were confronted with the culture, military power and cruelness of the Roman Empire. In Trier we find all these elements back in the ruins of these almost 2.000 years old buildings. We will start with the most preserved Roman gate, the Porta Nigra. It is still in such a good state because it was used for other purposes during the last 18 centuries. Its role as military gate was changed into church and monastery over time. Now it is a historical monument.

Just outside the city centre, you find the Amphitheatre where gladiators were fighting till the death. Now the arena is empty, the walls and the seats are gone. You can still visit the underground terrain with the dungeons. In the summer they sometimes hold outdoor theatre or music events in this Amphitheatre.

On the ring of Trier you find the ruins of the Roman Kaiserthermen. Like in all major Roman Empire cities, the men gathered in these establishments to discuss business and keep there body in good physical health. These type of complexes were used for bathing, sports, business and massages. The water was heated up to a temperature of 40 degrees just like the Onse in Japan. It is hard to imagine that this was all possible 2000 years ago.

Bij ons bezoek aan Pompeii, Rome en Kusadasi, werden we geconfronteerd met de cultuur, militaire macht en wreedheid van het Romeinse Rijk. In Trier hebben we al deze elementen terug gevonden in de ruïnes van de bijna 2.000 jaar oude gebouwen. We beginnen ons artikel bij de meest intact gebleven Romeinse stadspoort Porta Nigra. Deze is nog in zo’n goede staat daar ze gedurende de eeuwen ook voor andere doeleinden is gebruikt. Na haar militaire rol werd het een kerk en klooster. Nu is het een historisch monument. 

Juist buiten het stadscentrum vind je het Amfitheater waar de gladiatoren vochten op leven en dood. Nu is de arena leeg, de muren en toeschouwersplaatsen verwijderd. Je kan nog steeds het ondergrondse terrein bezoeken met de kerkers. In de zomer worden hier nog toneel en muziek voorstellingen gehouden in open lucht. 

Op de stadsring van Trier liggen de ruïnes van de Romeinse Keizerbaden. Zoals in alle grootsteden van het Romeinse Rijk kwamen hier de mannen samen om zaken te doen en hun lichaam gezond te houden. Deze badhuizen werden gebruikt voor het baden, sport, zaken en massages. Het water werd verwarmd tot ongeveer 40 graden net zoals de Onse in Japan. Het is moeilijk te geloven dat dit reeds mogelijk was 2.000 jaar geleden.. 
 
Porta Nigra Trier

Porta Nigra Trier

Porta Nigra Trier

Amphitheatre Trier

Amphitheatre Trier

Amphitheatre Trier

Amphitheatre Trier

Amphitheatre Trier

Amphitheatre Trier

Amphitheatre Trier

Amphitheatre Trier

Amphitheatre Trier

Previous Trier article: Unbelievable paintings on the ceiling of the St. Paulin cathedral in Trier

Previous Roman Empire article: The ancient town of Ephesus with the library of Celsus

Return to main page

Saturday 27 October 2012

Unbelievable paintings on the ceiling of the St. Paulin cathedral in Trier

The about 300 years old St. Paulin church or Basilica in Trier has a yellow façade and is located in a green area. Next to the church you find a reasonable size cemetery. The at first simple looking church amazes you with an explosion of Baroque art as soon as you enter. At the front of the church, the altar is not approachable because it is protected by a closed gate. The gate itself is a true master piece. For us, the most beautiful part of the interior was the ceiling. The painter Christoph Thomas Scheffler did an incredible job. We can not imagine how long it took to paint all these details upside down.

De ongeveer 300 jaar oude St. Paulin kerk of basiliek in Trier is gelegen in een groen gebied in de stad. Naast de kerk vind je een redelijk groot kerkhof. Bij een eerste blik ziet de kerk er simpel uit maar van zodra je binnen gaat wordt je geconfronteerd met een explosie van Barok kunst. Aan de voorzijde van de kerk staat het altaar dat echter niet bereikbaar is door een gesloten hekwerk. Deze metalen sierpoort is een echt meesterwerk. Voor ons is het mooiste gedeelte van de kerk echter het plafond. Schilder Christoph Thomas Scheffler heeft hier zichzelf overtroffen. We kunnen ons niet inbeelden hoelang het duurt om zo’n schilderwerk te maken met zoveel details als je onderste boven moet werken..
 
St Paulinkirche Trier

St Paulinkirche Trier

St Paulinkirche Trier

St Paulinkirche Trier

St Paulinkirche Trier

St Paulinkirche Trier

St Paulinkirche Trier

St Paulinkirche Trier

St Paulinkirche Trier

St Paulinkirche Trier

St Paulinkirche Trier

Previous Trier article: General impressions of Trier

Previous Church article: The Cathedral of Trier or a Roman Palace of the 4th century

Return to main page