Friday 31 August 2012

The hidden treasures of the St. Mary’s church in Rostock

From the outside, the St. Mary’s church in Rostock doesn’t look exceptional. Even when you enter this church desperately in need of maintenance and renovation, we were not impressed with the walls and columns. The stained glass windows were very nice.

It is only when you walk further into the church you get confronted with its treasures. In the mid ship on the left side is a fantastic organ. We have never seen such a big organ, covering several floors and it even has a balcony with seats integrated into the organ. It was made in 1770 in the Baroque style and contains 5702 pipes.

Visitors should certainly walk behind the altar to see the Astronomic clock that was built in 1472. Like most of these clocks you can read the signs of the Zodiac and positions of the moon and sun on it. These types of clocks are exceptional, certainly when they are so old and it is the first time we see one in a church.

Van aan de buitenzijde, lijkt de Sint Mariakerk in Rostock niets bijzonders. Zelfs als je de kerk binnen gaat zie je onmiddellijk de nood aan onderhoud en renovatie. We waren niet onder de indruk van de staat van de zuilen en muren. De sierramen waren wel heel mooi. 

Het wordt heel interessant als je verder in de kerk gaat en wordt geconfronteerd met de verborgen schatten. In het middenschip aan de linkerzijde zie je een enorm orgel dat verschillende verdiepingen omvat. Een geïntegreerd deel van het enorme muziekinstrument is een balkon met zitplaatsen. Het orgel werd gemaakt in 1770 en bevat 5702 pijpen. 

Bezoekers moeten zeker achter het altaar doorwandelen waar een astronomische klok uit het jaar 1472 staat. Zoals de meeste van deze klokken kan je hierop de stand van de maan en zon lezen alsook de elementen van de dierenriem. Deze klokken zijn al uitzonderlijk en zeker als ze zo oud zijn. Het was de eerste keer dat we zo’n klok in een kerk aantroffen.. 
 
Saint Mary's Church Rostock

Saint Mary's Church Rostock

Saint Mary's Church Rostock

Saint Mary's Church Rostock

Saint Mary's Church Rostock

Saint Mary's Church Rostock

Saint Mary's Church Rostock

Saint Mary's Church Rostock

Saint Mary's Church Rostock

Saint Mary's Church Rostock

Saint Mary's Church Rostock

Saint Mary's Church Rostock

Previous Rostock article: A cloudy day at the Rostock city harbour

Previous Church article: The Uspenski Cathedral with its altar of icons, Helsinki

Return to main page

Thursday 30 August 2012

A cloudy day at the Rostock city harbour

From the pier at the AIDA Cruises shop we looked at the low skyline of Rostock and the city harbour. It was a good opportunity to take a picture at the sailing boats. As you see, it was rather cold and a jacket was necessary. On the pier stands a renovated crane from the year 1780 but it is no longer in use. It has been replaced by giant modern versions in blue and yellow. Some small boats are used as snack bar and we saw for the first time in our life an ice-breaker. The ice-breaker looked robust with a sharp front nose, when you see it approaching better to get out of the way.

Van op de pier aan de AIDA Cruises winkel keken we naar de lage skyline van Rostock en de stadshaven. Het was een goede gelegenheid om een foto te nemen aan de zeilbootjes. Zoals je kan zien was het redelijk koud en een jas was geen overbodige luxe. Op de kade staat er een gerenoveerde hijskraan uit 1780 maar deze is niet meer in gebruik. Ze werd vervangen door reusachtige moderne kranen in het blauw geel. Sommige boten worden nu gebruikt als snackbar en voor het eerst in ons leven hebben we een ijsbreker gezien. De ijsbreker leek zeer robuust met een scherpe neus, als deze in jouw richting vaart, kan je beter uit de weg gaan.. 
 
Rostock City Harbour

Rostock City Harbour

Rostock City Harbour

Rostock City Harbour

Rostock City Harbour

Rostock City Harbour

Rostock City Harbour

Previous Rostock article: University square, university building and library, Rostock

Previous Harbour article: The port of Amsterdam, from the city centre to the North Sea

Return to main page

Wednesday 29 August 2012

Animal displays and architecture at the Natural History Museum, Helsinki

Standing in front of the building of the Natural History Museum of Finland makes you think, how can I make a good picture of the building with al these outdoor electricity cables? The museum tries to add a funny element to place giraffe statues on one of the balconies and we appreciated it. The museum itself has thousands of animals on display, we added a few pictures of an elephant, lynx, tiger in the snow, and the dinosaur hall. Sometimes it was difficult to take pictures because of the glass reflections. The museum invests months of labour to make one new display stand so that they show us the natural environment animals live in. To end our article we show two pictures of a fantastic staircase.

We staan aan het gebouw van het Fins museum voor natuurgeschiedenis en denken, hoe kunnen we hier mee mooie foto van maken met al deze bovengrondse elektriciteitskabels? Het museum tracht enkele grappige elementen te gebruiken zoals giraf beelden op het balkon om bezoekers aan te trekken. Wij konden dit wel waarderen. Binnenin vind je duizenden voorstellingen van dieren, we hebben enkele foto’s toegevoegd van een olifant, lynx, tijger in de sneeuw, en van de dinosaurus hal. Soms was het wel zeer moeilijk om foto’s te maken vanwege glasreflectie. Er wordt soms maanden arbeid geïnvesteerd in een nieuwe stand. De dieren worden dan zoveel mogelijk in hun natuurlijke omgeving waargegeven. Om het artikel te beëindigen tonen we nog twee foto’s van een fantastische wenteltrap.. 
 
Natural History Museum Helsinki

Natural History Museum Helsinki

Natural History Museum Helsinki

Natural History Museum Helsinki

Natural History Museum Helsinki

Natural History Museum Helsinki

Natural History Museum Helsinki

Natural History Museum Helsinki

Natural History Museum Helsinki

Natural History Museum Helsinki

Previous Helsinki article: Giant statues and take away sushi at the Central Station of Helsinki

Previous Museum article: Sgraffito wall coverings on the Schwarzenberg Palace, Prague

Return to main page

Tuesday 28 August 2012

Giant statues and take away sushi at the Central Station of Helsinki

When approaching the Central Station from the side, you immediately see the special clock tower with its green dome. It reminds me a bit of the Art Deco style of the Basilic of Koekelberg in Belgium. Very different is the front entrance where giant statues hold a light ball. The interior is sober and there are a few places where you can eat a snack. The train platforms are covered by a glass metal construction. We had to eat something small so a take away sushi was the best option. We enjoyed it so much that we took two boxes.

Toen we naar de zijkant van het Centraal Station van Helsinki wandelden, werd onze aandacht onmiddellijk getrokken naar de speciale kloktoren met zijn groene koepel. Het doet me denken aan de Art-decostijl van de Basiliek van Koekelberg in België. Geheel anders is de hoofdingang van het station waar verscheidene reuzenbeelden lichtbollen vasthouden. Het interieur is wat saai en er zijn heel wat mogelijkheden een snack te eten. De perrons zijn overdekt door een constructie van glas en staal. We hadden honger en besloten iets te eten, de meeneem sushi leek ons wel aantrekkelijk. Het was zo genieten dat we een tweede portie bestelden.. 
 
Central Station Helsinki

Central Station Helsinki

Central Station Helsinki

Central Station Helsinki

Central Station Helsinki

Central Station Helsinki

Central Station Helsinki

Central Station Helsinki

Central Station Helsinki

Central Station Helsinki

Previous Helsinki article: The different room styles in the National Library of Helsinki

Previous Train Station article: Central Station in Copenhagen, going back to the era of bicycles

Return to main page

Monday 27 August 2012

The different room styles in the National Library of Helsinki

The building of the National Library in Helsinki is being renovated but we still decided to have a look inside. There were almost no visitors and a unfriendly receptionist insisted that all bags and jackets were put into a locker. One would expect a warmer welcome but this was not the case.

The library itself dates from 1640 and had an impressive interior. The first three rooms looked similar. The walls were hidden by bookshelves, arched ceilings which are decorated, rectangle shaped rooms supported by large columns covering several floors. Going further into the library you enter a circular room with about 7 floors. The views from the ground floor and the top floor are very different. It is worth going upstairs to have a look. A library that we recommend for a visit.

Het gebouw van de Nationale Bibliotheek van Helsinki werd tijdens ons bezoek aan de stad gerenoveerd maar toch besloten we eens een kijkje te nemen. Er waren bijna geen bezoekers en de receptioniste was onvriendelijk. Onze handtas alsook jas dienden in een kastje achtergelaten worden. We hadden een warmere ontvangst verwacht maar dit was niet het geval. 

De bibliotheek zelf dateert uit 1640 en heeft een indrukwekkend interieur. De eerste drie zalen zijn gelijkaardig. De muren zijn verborgen achter hoge boekenkasten, het gewelfde plafond is mooi gedecoreerd, en al deze rechthoekige zalen worden ondersteunt door prachtige zuilen die verschillende verdiepingen hoog zijn. Als je verder de bibliotheek ingaat kom je in een ronde zaal met ongeveer 7 verdiepingen. Het zicht van op de benedenverdieping of van op de hoogste etage is totaal anders. Het is zeker de moeite om eens naar boven te wandelen. Dit is een bibliotheek die we aanraden te bezoeken..
 
National Library Helsinki

National Library Helsinki

National Library Helsinki

National Library Helsinki

National Library Helsinki

National Library Helsinki

National Library Helsinki

National Library Helsinki

National Library Helsinki

National Library Helsinki

National Library Helsinki

Previous Helsinki article: The Uspenski Cathedral with its altar of icons, Helsinki

Previous Library article: Amazing libraries in the Strahov monastery, Prague

Return to main page