Thursday 31 July 2014

Ralli Museum paintings and Harry Recanati, Punta del Este

Our second and last article about the Ralli Museum in Punta del Este focusses on paintings and its founder, Mr. Harry Recanati. He was a Greek banker working mainly in Israel where he built up a bank imperium. As art lover he collected so many paintings, sculptures and other master pieces that he decided to share it with the public. He opened several museums with free entrance and the one in Punta del Este was his first. He died in 2011 but his daughter keeps the tradition alive.

The white building with marvelous flower gardens looks very modern, just like the art inside. Most paintings are colorful which we like. The painting of the lady with a black hat sitting on top of a muscular man is from Enrique Campuzano one of the works which impressed us. The cubic paintings with small circular female breasts are extreme but special. In some works you see the devil touching a woman and in many works women figure as main subject. Just as we like it.

Ons tweede en laatste artikel over het Ralli museum in Punta del Este richt zich voornamelijk op schilderwerken en de oprichter, Mr. Harry Recanati. Hij was een Griekse bankier die voornamelijk in Israel werkte waar hij een bankimperium heeft uit de grond gestampt. Als kunstliefhebber verzamelde hij zo’n grote collectie schilderijen, beelden en andere meesterwerken dat hij besloot dit met het publiek te delen. Hij opende verschillende musea met gratis toegang en Punta del Este had het eerste. De oprichter stierf in 2011 maar zijn dochter houdt de traditie in eer. 

Het witte gebouw met prachtige bloementuin heeft een moderne uitstraling net als zijn kunst. De meeste schilderijen zijn kleurrijk, iets wat ons ligt. Het schilderij van de dame met zwarte hoed die bovenop een naakte gespierde man zit is een werk van Enrique Campuzano, een prachtig stuk. De kubusvormige werken met te kleine ronde vrouwelijke borsten zijn wel heel extreem. In sommige kunst zie je de duivel een vrouw betasten en meestal zijn vrouwen een centraal onderwerp in dit museum. Daar houden we wel van. 
 
Ralli Museum Punta del Este

Ralli Museum Punta del Este

Ralli Museum Punta del Este

Ralli Museum Punta del Este

Ralli Museum Punta del Este

Ralli Museum Punta del Este

Ralli Museum Punta del Este

Ralli Museum Punta del Este

Ralli Museum Punta del Este

Ralli Museum Punta del Este

Ralli Museum Punta del Este

Ralli Museum Punta del Este

Ralli Museum Punta del Este

Previous Punta del Este article: The sculpture garden of Ralli Museum, Punta del Este

Previous Museum article: Fantastic Post Office and City Hall of Madrid

Return to main page

Wednesday 30 July 2014

The sculpture garden of Ralli Museum, Punta del Este

We have already seen many sculpture exhibitions but all of them were indoors, the most famous galleries where in the Louvre of Paris and the Hermitage of St. Petersburg. Here in the Ralli Museum of Punta del Este they have a sculpture garden with dark black statues. The images show people talking with an iguana, two fat women with a naked girl, the woman with a wine amphora, a half-naked woman with a mirror, children under an umbrella, a boy with a dog, a naked woman and a girl playing.

The black statues are dominating the inner courtyard of the museum but the real treasures can be found under the arched corridor in glass boxes. There are more than ten of these little statues but they are difficult to take pictures off due to the glass reflections. Why are they so valuable or important? It is the artist, the last three pictures show the work of Salvador Dali.

We hebben reeds vele beeldhouwer tentoonstellingen gezien maar allen waren binnenshuis in musea. De meest beroemde waren in het Louvre te Parijs en het Hermitage te St. Petersburg. Hier in het Ralli Museum te Punta del Este heeft men een beeldhouwwerken tuin met git zwarte kunst. Ze tonen ons mensen die praten met leguanen, twee volslanke vrouwen met een naakt meisje, een vrouw met een wijnkruik, een half naakte dame met spiegel, kinderen onder een parasol, een jongen met een hond en een meisje dat speelt. 

De zwarte beelden domineren de binnentuin van het museum maar de echte schatten kunnen worden aanschouwd in glazen boxen onder de galerij. Hier staan ongeveer tien kleine beelden waar men moeilijk foto’s kan van maken vanwege het reflecterende glas. Waarom zijn ze zo belangrijk en waardevol? Vanwege de kunstenaar, de kunstwerken op de laatste drie foto’s werden gecreëerd door Salvador Dali. 
 
Sculpture Garden Ralli Museum Punta del Este

Sculpture Garden Ralli Museum Punta del Este

Sculpture Garden Ralli Museum Punta del Este

Sculpture Garden Ralli Museum Punta del Este

Sculpture Garden Ralli Museum Punta del Este

Sculpture Garden Ralli Museum Punta del Este

Sculpture Garden Ralli Museum Punta del Este

Sculpture Garden Ralli Museum Punta del Este

Sculpture Garden Ralli Museum Punta del Este

Sculpture Garden Ralli Museum Punta del Este

Sculpture Garden Ralli Museum Punta del Este Dali

Sculpture Garden Ralli Museum Punta del Este Dali

Sculpture Garden Ralli Museum Punta del Este Dali

Previous Punta del Este article: Taking a tender boat to the beach of Punta del Este

Previous Sculpture article: The World Collection is this year’s theme of Sandwonderland, Blankenberge

Return to main page

Tuesday 29 July 2014

Taking a tender boat to the beach of Punta del Este

We arrive at Punta del Este with a cruise ship but there is no pier yet where the giant sea vessel can dock so we have to tender. Luckily we are good customers and are always in the first few boats going ashore. Approaching the beach, the skyline of Punta del Este grows and grows. We never expected such a big city.

The blue building is the local casino and just at that location starts a walking platform next to the white sand and dunes. It was not too warm but brave tourist still tried their luck on the beach. Art is an important element of Punta del Este and you can see the mussels lying between the rocks.

We kwamen aan in Punta del Este in een cruise schip maar er was nog geen kade om aan te leggen voor zo’n groot vaartuig dus moesten we tenderen met kleine bootjes. Gelukkig zijn we goede klanten waar door we altijd in de eerste boten worden uitgenodigd. Bij het naderen van de kustlijn wordt duidelijk hoe groot de stad wel is, de wolkenkrabbers groeien en groeien. 

Het blauwe gebouw is een lokaal casino en op die plaats start ook een houten wandelplatform langs het witte strand en de duinen. Het was niet te warm maar moedige toeristen waagden zich toch op het strand. Kunst is een belangrijk element in het straatbeeld van Punta del Este en je ziet de mosselen liggen tussen de rotsen. 
 
Punta del Este beach

Punta del Este beach tender

Punta del Este beach tender

Punta del Este beach skyline

Punta del Este beach casino

Punta del Este beach boardwalk

Punta del Este beach

Punta del Este beach

Punta del Este beach

Punta del Este beach

Punta del Este beach totem

Punta del Este beach

Punta del Este beach

Punta del Este beach

Previous Punta del Este article: Great Britain Square, Punta del Este

Previous Beach article: La Barra beach and the Lionel Biera Bridge, Punta del Este

Return to main page

Monday 28 July 2014

Great Britain Square, Punta del Este

This square is located at the most eastern point of Punta del Este. It is called Great Britain Square because the British ship Ajaz sunk at this location in battle. On shore you find a monument with the anchor of the Ajaz.

The most visible features of this point are however the silhouettes of mermaids made out of garbisch. It is a fine piece of art but filthy. We assume it has to be frequently replaced. We would not really recommend this visit but if you have the time just pass by.

Dit plein is gelegen op het mees oostelijke punt van Punta del Este. Het is Great Britain Square genoemd omwille van het Britse schip Ajaz dat hier is gezonken na een zeeslag. Op het land vind je een monument met net anker van de Ajaz. 

Het meest zichtbare monument is echter een kunstwerk van zeemeerminnen gemaakt uit afval. Een leuk idee en mooie kunst maar heel vuil. We veronderstellen dat dit materiaal regelmatig moet worden vervangen. We raden je aan hier niet voor te reizen maar als je in de buurt bent is het toch een bezoekje waard. 
 
Great Britain Square Punta del Este

Great Britain Square Punta del Este

Great Britain Square Punta del Este

Great Britain Square Punta del Este

Great Britain Square Punta del Este

Great Britain Square Punta del Este

Great Britain Square Punta del Este

Great Britain Square Punta del Este

Great Britain Square Punta del Este

Great Britain Square Punta del Este

Previous Punta del Este article: La Barra beach and the Lionel Biera Bridge

Return to main page