Friday 30 September 2011

The legend of Rosh Hanikra and its underground caves

Rosh Hanikra is the most northern place in Israel. It is a rock containing underground caves through which the waves of the Mediterranean Sea have free play. To reach the caves you have to take the steepest cable car in the world. Inside the caves the sun light and water coloured the stones in green and red. Local people say if you listen very carefully you hear the whispers of a young girl between the rocks. Centuries ago, she was brought to Mesopotamia to get married to an old man against her will. At Rosh Hanikra she escaped and jumped from the cliff, her body was never found but sometimes people still hear her voice. These mountains are the actual border between Lebanon and Israel but the frontier is closed, the countries are at war. Underneath these mountains you find the remains of a railway and tunnels used during World War II to transport soldiers from Asia and Africa to fight in Europe. When trains came back, they sometimes brought Jews to Israel escaping from the Nazis. Now the tunnels are filled with bricks and concrete so that also on this side the border is now closed for more than 60 years. It is amazing how interesting a piece of rock like Rosh Hanikra can be.

Rosh Hanikra is de meest noordelijke plaats van Israël. De rots bevat ondergrondse grotten waar de golven van de Middellandse Zee vrij spel in hebben. Om de grotten te bezoeken moet je de steilste kabelbaan uit de wereld nemen. Het zonlicht en het beukende water hebben de grotstenen groen en rood gekleurd. De lokale mensen geloven als je hier goed luistert, het fluisteren van een jonge vrouw kan horen. Eeuwen geleden werd ze tegen haar wil meegenomen om te trouwen met een oude man uit Mesopotamië. Aan Rosh Hanikra heeft ze zich losgerukt en van de kliffen gesprongen. Haar lichaam werd nooit teruggevonden maar soms hoor je nog haar stem. Deze bergen zijn ook de fysieke grens tussen Libanon en Israël maar deze is gesloten daar beide landen in oorlog met elkaar zijn. Onder deze bergen vind je een spoorweg die werd gebruikt in WOII om soldaten van Azië en Afrika te vervoeren naar Europa om daar te vechten. Wanneer de treinen terugkwamen brachten ze soms Joden mee die ontsnapten aan de Nazis. Nu zijn de tunnels dichtgemaakt met stenen en beton zodat ook deze grensovergang gesloten is sinds meer dan 60 jaar. Het is verbazingwekkend hoe interessant een rots zoals Rosh Hanikra kan zijn..

Rosh Hanikra Israel
Rosh Hanikra Israel
Rosh Hanikra Israel
Rosh Hanikra Israel
Rosh Hanikra Israel
Rosh Hanikra Israel
Rosh Hanikra Israel
Rosh Hanikra Israel
Rosh Hanikra Israel
Rosh Hanikra IsraelReturn to main page

Thursday 29 September 2011

Capernaum in Galilee, the Town of Jesus

Travel article Nr. 4 related to the important historical places in the “Life of Jesus”.

As a young adult, Jesus arrived by boat in the Jewish town of Capernaum where he stayed for several years. A part of the synagogue is still standing and open for visitors. Here in Capernaum, Jesus performed several miracles by healing people. However, the most important aspect of this period was that he learned about life and formed his vision. After visiting the temple of David in Jerusalem, Jesus could not understand that priests were requesting money for their services. Here in this town he got to know many of his disciples Simon, John, Matthew, James and Andrew. Near the end, Jesus appointed Simon as his main follower. He referred to Simon as the rock, from now on your name is Peter. Peter is the main apostle, holding the key to heaven, the spreader of the religion. In the 7th century, the town of Capernaum was destructed during a war. On the exact place where the house of Peter stood, they built a new church.

Als jong volwassene kwam Jezus per boot aan in de Joodse stad Capernaum waar hij verschillende jaren van zijn leven woonde. Een gedeelte van de originele synagoge staat nog recht en is open voor bezoekers. In deze stad heeft Jezus enkele mirakels verricht door mensen te genezen. Het allerbelangrijkste onderdeel van zijn leven in Capernaum was een periode van studie en het vormen van zijn visie. Na zijn bezoek aan de tempel van David in Jeruzalem, kon Jezus niet begrijpen dat priesters geld vroegen voor hun diensten. In deze stad leerde hij vele van zijn apostelen kennen, waaronder: Simon, Johannes, Matteüs, Jakobus en Andreas. Naar het einde van zijn leven toe, benoemde Jezus, Simon als zijn hoofdapostel. Simon, jij bent de rots vanaf nu is je naam Petrus (Pieter). Petrus is de hoofdapostel, de houder van de sleutel tot de hemel, de verkondiger van het geloof. Gedurende de 7de eeuw werd de stad vernietigd. Op de plaats waar het huis van Petrus stond, staat nu een moderne kerk..

Capernaum Israel
Capernaum Israel
Capernaum Israel
Capernaum Israel
Capernaum Israel
Capernaum Israel
Capernaum Israel
Capernaum Israel
Our travel articles related to the important historical places in the “Life of Jesus”:
1. The Basilica of the Annunciation, Nazareth
2. The House and carpentry of Joseph in Nazareth underneath the Saint Joseph church
3. Grotto of the Nativity - Why Bethlehem instead of Nazareth? The flight to Egypt.
4. Capernaum in Galilee, the Town of Jesus.
5. Baptismal site in the Jordan River where John baptised Jesus.
6. Sermon on the mount, our visit to Mount of Beatitudes.
7. Tabgha, the miracle of the loaves and the fishes.
8. The Mount of Olives, one of the must important places for Jesus and the Jews.
9. The Basilica of the Agony, the evening before the arrest of Jesus.
10. An emotional visit on the Via Dolorosa where Jesus carried the cross.
11. Touching the rock on which Jesus died, the church of the Holy Sepulchre.
12. The Stone of Unction in the church of the Holy Sepulchre.
13. The Tomb of Jesus and the Resurrection, Church of the Holy Selpuchre.

Return to main page

Wednesday 28 September 2011

Church of St Catherine where Christmas has a special meaning, Bethlehem

The church of St. Catherine in Bethlehem is very nice. Rather simple but you get a good feeling of the interior. The arches on the ceiling are yellow and provide a warm atmosphere. On the entrance square you see the statue of St. Jerome who was a local bible translator. The church which is located next to the Grotto of the Nativity is the location from where on Christmas Eve, a mass is broadcasted to the whole world. Before the mass a Christmas procession takes place in the streets of Bethlehem. So even if you have not been here, it could be that you have seen this church on TV.

De kerk van van Sint Catherine in Bethlehem is zeer mooi. Wat eenvoudig maar je krijgt een goed gevoel bij het interieur, de gele plafondbogen zorgen voor een warme sfeer. Bij het inkomplein vindt je een standbeeld van St. Jerome, een lokale Bijbelvertaler. De kerk is gelegen naast de Grot van de Geboorte. Dit is de locatie waar op kerstavond de beroemde Kerstmis van Bethlehem wereldwijd wordt uitgezonden. Gedurende die dag gaat er ook een Kerstprocessie uit in de straten van Bethlehem. Zelfs al ben je hier nog niet geweest, het kan zijn dat je op kerstavond deze kerk reeds gezien hebt op TV..

Church of St Catherine Bethlehem
Church of St Catherine Bethlehem
Church of St Catherine Bethlehem
Church of St Catherine Bethlehem
Church of St Catherine Bethlehem
Church of St Catherine Bethlehem
Church of St Catherine Bethlehem
Church of St Catherine Bethlehem
Previous Bethlehem article: Bethlehem City and Wall

Return to main page

Tuesday 27 September 2011

Bethlehem City and wall

Bethlehem is a city on the West bank under control of the Palestinian Authorities. What could we expect? We had already heard that Israeli are not allowed to enter this area. This was true a few years ago but now it is more flexible. Our guide could join us on the touring car but was not allowed to speak as long as we were in Palestine. This is not a joke, it was really enforced by the local appointed Palestinian guide who had a very hard and dominant personality. Many of the tourists had an unpleasant feeling about his attitude. Entering the city we had to pass a huge wall separating the West bank from Jerusalem. This wall has been constructed to avoid suicide bombers entering Israeli territory. The visit of the city was an adventure, before reaching the Church of the Nativity we had to get two times military approval. Around the town you have spectacular views of the dessert and hills. Before leaving the West Bank there was an obligatory shopping stop where hard selling techniques ruled.

Bethlehem is een stad gelegen op de West Bank en onder controle van de Palestijnse autoriteiten. Wat konden we verwachten? We hadden reeds gehoord dat Israëli niet in dit gebied toegelaten zijn. Dit was inderdaad zo enkele jaren geleden maar is nu wat flexibeler. Onze gids mocht mee met de bus maar had verbod te spreken zolang we in Palestina waren. Dit is geen grap, het werd zeer strikt toegepast door de aangeduide Palestijnse begeleider die een zeer harde en dominante houding had. Vele van de bezoekers hadden een onbehaaglijk gevoel met zijn persoonlijkheid. Toen we de stad binnenreden moesten we langs een enorme muur die de West Bank van Jeruzalem scheidt. De muur werd gebouwd om zelfmoordterroristen met als doel Jeruzalem tegen te houden. Het bezoek aan de stad was een avontuur, we dienden verschillende militaire controleposten te passeren. In de stad heb je spectaculaire vergezichten op de woestijn en de heuvels. Vooraleer te vertrekken uit de West Bank moesten we nog stoppen voor een verplicht winkelbezoek waar zeer assertieve verkooptechnieken werden toegepast..


Previous Bethlehem article: Grotto of the Nativity, Bethlehem

Return to main page

Monday 26 September 2011

Grotto of the Nativity - Why Bethlehem instead of Nazareth? The flight to Egypt.

Travel article Nr. 3 related to the important historical places in the “Life of Jesus”.

It was very busy in the Basilica and we had to wait in line together with many other people to enter the Grotto. At the place Jesus was born, they placed a silver star on the ground, representing the star the three wise men followed to find the Holy child. It was a strange experience and we could all touch the star and the place Jesus was born. Why was he born in this cave in Bethlehem? Well 2.000 years ago this was the town of David and the city were Joseph came from. All people had to be counted and registered and for that reason Joseph and Maria travelled to Bethlehem, expecting their son to be born soon. They did not find a sleeping place and stayed in the grotto. After the birth of Jesus, an angel spoke to some shepherds about the new born messiah. News spread and king Herod ordered three wise men to investigate what was going on. The wise men found the Holy family and Jesus and showed their respect, they did not return to Herod who was afraid of his position as king of Jews. After discovering that the wise men betrayed King Herod, the king ordered his soldiers to kill all young boys up to 2 years old in his kingdom, as revenge and with the goal also to kill Jesus. This was on 28 December, the day of the innocent children. In the middle of the night, an angel warned Joseph and Maria, they escaped to Egypt and stayed there for several years until king Herod died.

Het was zeer druk in de Basiliek en we moesten redelijk lang wachten om de grot binnen te gaan. Op de plaats waar Jezus geboren werd ligt nu een zilveren ster op de grond, deze stelt de ster voor die de wijze mannen hebben gevolgd in hun zoektocht naar het Heilige kind. Het was een unieke ervaring en alle bezoekers konden de ster en plaats van geboorte aanraken. Waarom werd Jezus in deze grot in Bethlehem geboren? Ongeveer 2.000 geleden was dit de stad van David, het dorp waar Joseph oorspronkelijk vandaan kwam. Alle mensen moesten geregistreerd zijn en uit deze beweegreden gingen Joseph en Maria naar Bethlehem (stad van David) in blije verwachting van de geboorte van hun zoon. Ze konden geen plaats vinden om te overnachten en kwamen in deze grot terecht. Na de geboorte van Jezus verkondigde een engel aan enkele schaapherders dat de Messias geboren was. Het nieuws verspreidde zich snel en de ongeruste koning Herodes stuurde drie wijze mannen op onderzoek uit. De wijze mannen ontdekten de Heilige familie en toonden hun respect. Ze besloten niet terug te keren naar de koning. Toen Herodes hun verraad ontdekte liet hij uit wraak op 28 december alle mannelijke kinderen jonger dan twee jaar ombrengen, de dag van de onschuldige kinderen. Hij hoopte ook Jezus te doden, die hij zag als een bedreiging voor zijn troon. In het midden van de nacht werden Joseph en Maria gewaarschuwd door een engel en vluchten zij naar Egypte. Ze bleven daar tot na de dood van Koning Herodes..

Grotto of the Nativity Bethlehem
Grotto of the Nativity Bethlehem
Grotto of the Nativity Bethlehem
Grotto of the Nativity Bethlehem
Our travel articles related to the important historical places in the “Life of Jesus”:
1. The Basilica of the Annunciation, Nazareth
2. The House and carpentry of Joseph in Nazareth underneath the Saint Joseph church
3. Grotto of the Nativity - Why Bethlehem instead of Nazareth? The flight to Egypt.
4. Capernaum in Galilee, the Town of Jesus.
5. Baptismal site in the Jordan River where John baptised Jesus.
6. Sermon on the mount, our visit to Mount of Beatitudes.
7. Tabgha, the miracle of the loaves and the fishes.
8. The Mount of Olives, one of the must important places for Jesus and the Jews.
9. The Basilica of the Agony, the evening before the arrest of Jesus.
10. An emotional visit on the Via Dolorosa where Jesus carried the cross.
11. Touching the rock on which Jesus died, the church of the Holy Sepulchre.
12. The Stone of Unction in the church of the Holy Sepulchre.
13. The Tomb of Jesus and the Resurrection, Church of the Holy Selpuchre.

Return to main page

Sunday 25 September 2011

Basilica of the Nativity in Bethlehem, Palestine

The Basilica of the Nativity was constructed at the end of the 6th century at the same place where Jesus was born. This is still the original 1.400 year old church. During the Persian wars at the beginning of the 7th century, the church was spared because it contained a Persian mosaic floor. The interior is very simple, if you take away the altar, religious art pieces and the chandeliers, you would think you are in a factory hall. We particularly liked the Russian Chandeliers who were a gift from the Tsar dynasty. On top of the roof of the church you see the Jerusalem cross. On each square of the cross, you see another cross representing the wind directions and/or the injuries of the crucifixion. A smaller version of such a cross is only for sale in Israel. In our next article we will describe our visit to the grotto where Jesus was born. It is located underneath this church.

De Basiliek van de geboorte werd gebouwd op het einde van de 6de eeuw op dezelfde plaats waar Jezus ter aarde kwam. Dit is nog steeds de originele 1.400 jaar oude kerk. Gedurende de Perzische oorlogen aan het begin van de 7de eeuw werd deze kerk gespaard daar het een Perzisch mozaïeken vloer had. De binnenkant is zeer eenvoudig en als je altaar, de kunstwerken en de sierlusters wegdenkt, zou je denken in een fabriekshal te staan. In het bijzonder vonden we de sierlusters die een geschenk van de Russische Tsaren waren heel mooi. Op het dak van de kerk zie je een groot Kruis van Jeruzalem. Het is een gelijkbenig kruis met in ieder vak een kleiner kruis die de windrichtingen en/of de wonden van de kruisiging voorstellen. Een kleinere versie van zo'n kruis is enkel in Israël te koop. In ons volgende artikel gaan we het bezoek aan de grot waar Jezus is geboren beschrijven. Deze ligt vlak onder de kerk..

Basilica of the Nativity Bethlehem
Basilica of the Nativity Bethlehem
Basilica of the Nativity Bethlehem
Basilica of the Nativity Bethlehem
Basilica of the Nativity Bethlehem
Basilica of the Nativity Bethlehem
Basilica of the Nativity Bethlehem
Return to main page

Nazareth a city with many religions and freedom of speech

Like many of the Israeli cities, Nazareth has been built on a hill. Religions are important in this town. Everywhere you look, you find a mosque, a synagogue or a church. The Islam is the fastest growing religion in the world and this is also visible in Nazareth. Most Jews and Christians are moving out of the town and the Arabic community is now the largest population group. The Israeli government allows freedom of speech and this unfortunately sometimes leads to disrespectful behaviour on the street. In the example below, you see a billboard next to the Basilica of the Annunciation quoting: “And whoever seeks a religion other than Islam, it will never be accepted of him, and in the Hereafter he will be one of the losers (Holy Quran)”. Can you imagine such a billboard from the Christians in Mecca? What is the goal of the people who created this billboard at this location? Let’s work on harmony instead, without the Basilica of the Annunciation and its pilgrims, the Arabic shop owners who mainly sell souvenirs will be out of business.

Zoals vele van de Israëlische steden is Nazareth gebouwd op een heuvel. Religie is zeer belangrijk in deze stad en overal waar je kijkt vind je een moskee, kerk of synagoge. De Islam is de snelst groeiende godsdienst in de wereld en dit is ook zichtbaar in Nazareth. De meeste Joden en Christenen verhuizen uit de stad en de Moslim bevolking is nu de grootste gemeenschap. De Israëlische overheid laat vrijheid van meningsuiting toe en dit leidt soms tot ongelukkige en weinig respectvolle situaties op straat. In het voorbeeld hieronder, zie je een bord naast de Basiliek van de Maria Boodschap waarop geschreven staat (vertaling uit het Engels): “en wie ook een andere godsdienst zoekt anders dan de Islam, zal nooit aanvaard worden door hem, en in het Hiernamaals zal hij één van de verliezers zijn (de Heilige Koran)”. Is het mogelijk zo een pamflet te plaatsen door Christenen in Mekka? Wat is nu het doel van mensen om dit te doen op deze locatie? Men kan toch beter werken aan de harmonie tussen bevolkingsgroepen, zonder de Basiliek van de Maria Boodschap en zijn pelgrims, zullen alle Arabische souvenir verkopers hun winkeltjes kunnen sluiten..

Nazareth city
Nazareth city
Nazareth city
Nazareth city
Nazareth city
Previous Nazareth article: Improvised shops in the streets of Nazareth

Return to main page