Wednesday 31 July 2013

Building Anotni Gaudi's Sagrada Familia, Barcelona

The Sagrada Familia must be the most famous building of Barcelona and it is not even completed yet. Antoni Gaudi started working on it in 1910 and spent the last 16 years of his life living in poverty trying to work on this church.

Gaudi got killed into an accident very close to the church. At first, when they found his body, they did not recognise him and assumed it was a homeless person. The aim is to complete the church in 2026, hundred years after the death of Gaudi. We think this is impossible, the construction works progress very slowly. The main reason for this is budget. The Sagrada Familia is funded via donations and entry fees.

Compared to a few years ago, we almost see no difference to the exterior. Some parts are newly built and clean. Most of the facade is already black because of pollution. The sculptures are the most impressive elements of the church in this phase. Once completed it should be the main tower, representing Jesus with a height of almost 200 metres.

De Sagrada Familia is het meest beroemde bouwwerk van Barcelona en het is nog niet eens afgewerkt. Antoni Gaudi begon de bouw in 1910 en wijde de laatste 16 jaar van zijn leven aan dit project. Hij leefde in armoede om dit te kunnen voltooien. 

Gaudi kwam om in een ongeval dichtbij de Sagrada Familia. Eerst werd Gaudi niet herkend en veronderstelde men dat het een clochard was. Het doel is nu de kerk te voltooien tegen 2026, honderd jaar na de dood van Antoni Gaudi. Wij denken dat dit onmogelijk is want het gaat zeer traag. De hoofdreden voor het langzaam bouwen is budget. Al het geld komt van donaties en van toegangsgeld. 

In vergelijking met enkele jaren terug zien we niet veel progressie aan de buitenzijde. Sommige nieuwe stukken vallen op daar de bouwstenen nog proper zijn. Het grootste deel van de gevel is echter zwart door vervuiling. De beeldhouwwerken zijn momenteel het meest indrukwekkend, later zal dit wel de toren van ongeveer 200 meter hoog zijn, ter ere van Jezus.. 
 
Sagrada Familia Barcelona

Sagrada Familia Barcelona

Sagrada Familia Barcelona

Sagrada Familia Barcelona

Sagrada Familia Barcelona

Sagrada Familia Barcelona

Sagrada Familia Barcelona

Sagrada Familia Barcelona

Sagrada Familia Barcelona

Sagrada Familia Barcelona

Sagrada Familia Barcelona

Sagrada Familia Barcelona

Previous Barcelona article: Mural art and advertising in Barcelona

Previous Church article: Robust walls and a modern organ in the cathedral of Monaco

Return to main page

Tuesday 30 July 2013

Mural art and advertising in Barcelona

Murals seem to be very popular in Barcelona. Many shops protect their entrance and windows by metal rolling shutters when they are closed for business. Advertising graffiti has been added to these shutters. It is the first city we encounter who has this.

The snack bar where we had breakfast also used wall paintings for decorations. We found this very attractive. We saw an old mansion which received a complete new appearance by painting its full facade. Some shops even use murals in combination with product displays.

Murals of muur schilderwerken zijn zeer populair in Barcelona. Vele winkels beschermen hun ingang en ramen met metalen rolluiken na sluitingstijd. Graffiti reclameboodschappen worden op deze rolluiken gespoten. Barcelona is de eerste stad waar we zoiets zien. 

De snack bar waar we ons ontbijt nuttigden had muurschilderwerken als decoratie. We vonden dit heel aanlokkelijk. Een oud herenhuis kreeg een volledig nieuwe uitstraling door de gevel over te schilderen en sommige winkels gebruiken murals in combinatie met etalages om hun producten te verkopen.. 
 
Murals Barcelona

Murals Barcelona

Murals Barcelona

Murals Barcelona

Murals Barcelona

Murals Barcelona

Murals Barcelona

Murals Barcelona

Murals Barcelona

Murals Barcelona

Previous Barcelona article: Platja de Sant Sebastia and Barceloneta, beach of Barcelona

Previous Graffiti article: A thin line between vandalism, advertising and mural art in Istanbul

Return to main page

Monday 29 July 2013

Platja de Sant Sebastia and Barceloneta, beach of Barcelona

We start our walk from the Torre de Sant Sebastia in the harbour. It is already evening, a bit dark and cloudy. Kristel checks her city guide to see in which direction we need to go. We are looking for a restaurant.

This beach location used to be an industrial zone. To facilitate the Olympic games of 1992, old factories made place for apartment blocks to house athletes. Now it is a nice public beach with shower facilities.

The promenade is one of the best places to go skating. A bit further on Barceloneta, you find trendy restaurants, bars and clubs. Next to the modern buildings like the copper construction of Pez y Esfera, you see art on the promenade.

We beginnen onze wandeling aan Torre de Sant Sebastia in de haven. Het is reeds avond, een beetje donker en bewolkt. Kristel kijkt in de stadsgids waar ons restaurant gelegen is. Welke richting moeten we uit? 

Dit strand was verlaten industriezone. De oude fabrieken moesten plaats maken voor appartementen ter huisvesting van atleten voor de Olympische spelen van 1992. Nu is het een openbaar strand met douche faciliteiten. 

De wandeldijk is een uitstekende plaats om te skaten. Iets verder op Barceloneta vind je trendy restaurants, bars en clubs. Naast de moderne gebouwen zoals de Pez y Esfera koperen constructie zie je ook veel kunst in het straatbeeld.. 
 
Torre de Sant Sebastia Barcelona

Platja de Sant Sebastia Barcelona

Platja de Sant Sebastia Barcelona

Platja de Sant Sebastia Barcelona

Platja de Sant Sebastia Barcelona

Platja de Sant Sebastia Barcelona

Platja de Barceloneta Barcelona

Platja de Barceloneta Barcelona

Platja de Barceloneta Barcelona

Previous Barcelona article: Aerial cable car and the port of Barcelona

Previous Beach article: The glamour of 5th Avenue and the beach of Naples, Florida

Return to main page

Sunday 28 July 2013

Gardening as a hobby, Kristel's grandparents

All pictures below were taken in the garden of Kristel's grandparents. They have a terrace with many flowers among which roses and geraniums. After a few garden pictures, I took the opportunity to take a few shots of the proud gardeners with their granddaughter.

Alle foto's werden getrokken in de tuin van Kristel haar grootouders. Ze hebben een terras met vele bloemen waaronder rozen en geraniums. Na enkele foto's van de tuin, leek het me leuk de trotse hoveniers met hun kleindochter te fotograferen.. 
 
Gardening

Gardening

Gardening

Gardening

Gardening

Gardening

Gardening

Gardening

Gardening

Gardening

Previous Herent article: A big garden keeps you fit, Kristels grandparents, Herent

Previous Garden article: Tulips and our garden in May, spring in The Netherlands

Return to main page

Saturday 27 July 2013

Our dogs enjoy the outdoors during summer time

Although it has been hot last week, our dogs enjoy playing outside. I was sitting on the terrace and saw them running inside and outside the house and became conscious that it was a while ago since we had published pictures of our dogs on the blog.

Once I had my camera by me, they played it difficult. Ha you want to take pictures, now I turn my head. No, I don't want to pose. After a while they came out again, one by one, standing at the door, is the camera away?

We also took the camera on our walk. It generated nice shots with the green grass and the dogs running. When it is too hot, we don't allow them to play with a ball but most of the days it was still possible. The Golden Retriever (Tessa) is now three years old and the Shi Tzu (Tommie) is eight.

Alhoewel het zeer heet was de laatste week genoten onze honden er toch van buiten te spelen. Ik zat op het terras en zag hen regelmatig naar binnen en buiten lopen. Toen werd ik me bewust dat het een tijdje geleden was dat we nog foto's van onze honden gepubliceerd hadden op de blog. 

Vanaf het moment ik mijn camera bij mij had, begonnen ze moeilijk te doen. Ha, je wil foto's van ons maken, nu draai ik mijn kop weg. Nee, ik wil niet poseren. Na een tijdje deden ze weer normaal en kwamen ze buiten, een voor een stonden ze aan de deur, is de camera weg? 

Ook op de wandeling nam ik het fototoestel mee. We trokken enkele mooie foto's in het fel groene gras terwijl de honden liepen. Als het te heet is mogen ze niet met de bal spelen maar de meeste dagen was dit nog mogelijk. De Golden Retriever (Tessa) is nu drie jaar oud en de Shi Tzu (Tommie) is acht.. 
 
Golden Retriever

Shi Tzu

Golden Retriever

Shi Tzu

Golden Retriever Shi Tzu

Golden Retriever

Shi Tzu

Golden Retriever Shi Tzu

Shi Tzu

Previous Dogs article: Taking pictures of running dogs with the Nikon 7100

Return to main page