Wednesday 31 May 2017

Iguanas and lizards at Punta Suarez, Espanola Island, Galapagos

We arrived on the beach with a zodiac boat of the Celebrity Expedition. We were warned to be careful of the iguanas, they are so numerous that it is difficult not to step or fall over one. Some of them are almost two meters long. They all lay silent on rocks, in the sand or on top of each other.

With my big lens, it is easier to take sharp pictures, especially of the lizards which are a lot smaller. We saw some yellow colored species and lizards with red heads.

We kwamen aan op het strand met een zodiac boot van de Celebrity Expedition. We werden gewaarschuwd op te letten voor de leguanen, ze zijn zo talrijk dat het moeilijk is niet op hen te trappen of er over te vallen. Sommigen zijn bijna twee meter lang. Ze liggen stil op de rotsen, in het zand of op elkaar. 

Met onze grote lens is het eenvoudiger scherpe foto’s te maken, in het bijzonder van de hagedissen die heel wat kleiner zijn. We zagen enkele gele exemplaren met een rode nek en kop. 
 
Celebrity Expedition Galapagos

Punta Suarez Iguana

Punta Suarez Iguana

Punta Suarez Iguana

Punta Suarez Iguana

Punta Suarez Iguana

Punta Suarez Iguana

Punta Suarez Lizard

Punta Suarez Lizard

Punta Suarez Lizard

Punta Suarez Iguana

Punta Suarez Iguana

Punta Suarez Lizard

Punta Suarez Lizard

Previous Punta Suarez article: Great pictures of an albatross on the Galapagos Islands

Previous Iguana article: Urbina Bay dry and wet hiking, Punta Morena, Galapagos

Return to main page

Sunday 28 May 2017

Great pictures of an albatross on the Galapagos Islands

We are at Punta Suarez on Espanola Island of the Galapagos in Ecuador. Hiking this small region for a few hours gave us so many great impressions that we are going to publish four articles about it. Today we focus on the rocky part of the island with high cliffs and blow holes. The rough waters of the Pacific Ocean enter the underwater caves and spray the water tens of meters in the air via the so called blow holes. A spectacle of nature. Between the rocks you see giant red crabs.

The highlight of this article is however the Albatross. One of the rarest birds on earth. They sometime stays for months in the air and exceptionally come on land. There is one occasion during the mating period, the Albatross returns to his partner. It is the only bird in the world who always returns to the same breeding partner. Sometimes they wait weeks until the encounter takes place. We took a few pictures of the female standing on the rocks and the male flying, high above, with its wingspan of more than 3 meters. I was very happy to bring my tele lens, this was a once in a lifetime opportunity. We were extremely lucky.

Wij zijn aan Punta Suarez op Espanola Island van de Galapagos in Ecuador. Enkele uren wandelen op deze plaats gaf ons zo vele indrukken dat we hier vier artikelen over gaan publiceren. Vandaag tonen we u het rotsachtige gedeelte van het eiland met hoge kliffen en spuitgaten. De ruwe golven van de Stille Oceaan stromen de onder water gelegen grotten binnen en spuiten het water verder aan land tientallen meters de hoogte in via zogenaamde spuitgaten. Een spektakel van de natuur. Op de rosten zie je reusachtige rode krabben. 

Het hoogtepunt van dit artikel is echter de Albatros. Eén van de zeldzaamste vogels op aarde. Zij blijven soms maanden na elkaar in de lucht zweven en komen zelden aan land. Er is slechts één mogelijkheid tijdens het paringsseizoen, wanneer de Albatros terug keert naar zijn partner. Het is de enige vogel ter wereld die altijd nest met dezelfde partner. Soms wachten ze weken vooraleer ze elkaar terug ontmoeten. 
 
Punta Suarez on Espanola Island rocks

Punta Suarez on Espanola Island waves

Punta Suarez on Espanola Island rough

Punta Suarez on Espanola Island  blowhole

Punta Suarez on Espanola Island  blow

Punta Suarez on Espanola Island splash

Punta Suarez on Espanola Island hike

Punta Suarez on Espanola Island  albatross

Punta Suarez on Espanola Island  albatross

Punta Suarez on Espanola Island  albatross

Punta Suarez on Espanola Island albatross

Punta Suarez on Espanola Island female albatross waiting

Punta Suarez on Espanola Island taking pictures

Previous Galapagos article: Lava hike on Punta Moreno, Isabela Island

Previous Bird article: The beauty of animals on Punta Morena, Galapagos

Return to main page

Thursday 25 May 2017

The abbey of Mont Saint-Michel

This island has already an abbey since the 7th century. It has been built up in phases around burial grounds of thousands of years old. You could compare the abbey with a castle or church but once you discover the site, you find yourselves in a maze of rooms, halls, corridors, staircases, towers...

Ensure you have enough time to visit the abbey because you will have to walk for a few kilometers. It is most likely one of the biggest religious buildings we ever visited and you don't realise it before you enter. We assume this is the case because there are so many floors. Don't miss this when you visit the island.

Dit eiland heeft reeds een abdij sinds de 7de eeuw. Het werd opgebouwd in fases rond een begraafplaats van duizenden jaren oud. Je kan de abdij vergelijken met een kasteel of kerk, maar van zodra je de site ontdekt, bevind je jezelf in een doolhof van kamers, hallen, gangen, trappen, torens.... 

Zorg dat je genoeg tijd voorziet de abdij te bezoeken want je zal enkele kilometers moeten wandelen. Het is waarschijnlijk het grootste religieuze gebouw dat we ooit hebben bezocht, maar je realiseert dit niet voor je binnen gaat. We denken dat dit door het groot aantal verdiepingen komt. Zorg dat je dit zeker niet overslaat wanneer je het eiland bezoekt. 
 
Abbey Mont Saint-Michel selfie

Abbey Mont Saint-Michel top

Abbey Mont Saint-Michel from city

Abbey Mont Saint-Michel stairs

Abbey Mont Saint-Michel inside walls

Abbey Mont Saint-Michel tower

Abbey Mont Saint-Michel tower

Abbey Mont Saint-Michel sea

Abbey Mont Saint-Michel church

Abbey Mont Saint-Michel inside

Abbey Mont Saint-Michel gallery

Abbey Mont Saint-Michel art

Abbey Mont Saint-Michel mill

Abbey Mont Saint-Michel beach house

Abbey Mont Saint-Michel hiker

Previous Mont Saint-Michel article: The medieval city of Mont Saint-Michel

Previous Abbey article: The Virgin and Cathedral of Montserrat

Return to main page

Monday 22 May 2017

The medieval city of Mont Saint-Michel

A few days ago we published the views of the Mont Saint-Michel. Today, we are entering the medieval city with its narrow alleys and hills. For the romantic adventurers, you can also find hotels here.

The city is like a fortress, with high defense walls and even a pull up bridge. It is always crowded and terraces are full. A beautiful, amazing place to visit but an expensive location. A box of cookies is a nice gift for the family or a souvenir for yourself.

Een paar dagen geleden publiceerden we zichten van de Mont Saint-Michel. Vandaag, stappen we de middeleeuwse stad binnen met zijn steegjes en heuvels. Voor romantici onder ons, kan hier ook logeren. 

De stad is een echte vesting, met hoge verdedigingsmuren en zelfs een ophaalbrug. Het is er altijd druk en de terrasjes zitten vol. Een mooie, ongelooflijke locatie om te bezoeken maar duur. Een doos koekjes is een leuk geschenk voor vrienden of familie, of een souvenir voor jezelf. 
 
Mont Saint-Michel city

Mont Saint-Michel city wall

Mont Saint-Michel city gate

Mont Saint-Michel city alley

Mont Saint-Michel city walking

Mont Saint-Michel city cookie box

Mont Saint-Michel city house

Mont Saint-Michel city church

Mont Saint-Michel city knight

Mont Saint-Michel city view

Mont Saint-Michel city terrace poulard

Mont Saint-Michel city full terrace

Mont Saint-Michel city abbey

Mont Saint-Michel city children in the mud

Mont Saint-Michel city La Mere Poulard

Previous Mont Saint-Michel article: Great lunch experience in Restaurant Le Manoir

Previous Medieval city article: Piazza Cavour and the Old Fish Market, Rimini

Return to main page