Friday 30 December 2016

Fresh products at Mercado Central, Alicante

Each time when we are in a major Spanish city, we are impressed with the fresh markets. In Alicante the modernist building looks nice but the fresh products are amazing. If we would live here, we would buy a lot of fish and meat at this market. We just love the Spanish meat products like ham.

Iedere keer als we in een grote Spaanse stad zijn, worden we verbluft door de versmarkten. In Alicante is dit in een modernist gebouw maar de producten zijn nog mooier. Als we hier zouden wonen, kochten we waarschijnlijk al ons vlees en vis op deze markt. We houden gewoon van de Spaanse ham. 
 
Mercado Central Alicante

Mercado Central Alicante

Mercado Central Alicante

Mercado Central Alicante

Mercado Central Alicante

Mercado Central Alicante

Mercado Central Alicante

Mercado Central Alicante

Mercado Central Alicante

Mercado Central Alicante

Previous Alicante article: Centuries of diverse war cultures at Castle Santa Barbara

Previous Market article: Academic Lundrovo Nabrezje Market, Ljubljana

Return to main page

Wednesday 28 December 2016

Centuries of diverse war cultures at Castle Santa Barbara, Alicante

Castle Santa Barbara received its name in the 13th century when it returned into Spanish hands. From the 7th century, the Muslim invaders built an Alcazabar fortress on top of the 166m mountain. When it was returned in to the Spaniards it became a military defense castle. War seemed to dominate the centuries.

In the modern era of the 20th century, the castle was a prison. You could say, a cell with a view. Today it is a museum and probably the most popular attraction of Alicante.

We did the hike in both directions and enjoyed the climb. The views are amazing and the castle is fantastic. On the top you see the port and a 360 degrees view of the city.

Het kasteel Santa Barbara kreeg zijn naam in de 13de eeuw toen het terug in Spaanse handen viel. In de 7de eeuw bouwden moslim bezetters een Alcazabar burcht op de 166m hoge berg. Toen het 6 eeuwen later terug in Spaanse handen viel werd het een militaire vesting. Oorlogen lijken de eeuwen te domineren. 

In het moderne era van de 20ste eeuw werd dit bouwwerk een gevangenis. Een cel met zicht op zee. Vandaag is het museum en waarschijnlijk de meest populaire attractie van Alicante. 

We maakten de wandeling van de stad naar het kasteel in beide richtingen. Het was een steile klim. De zichten en het kasteel zijn fantastisch. Van op de hoogste toren zie je de haven en 360 graden van de stad. 
 
Castle Santa Barbara Alicante

Castle Santa Barbara Alicante

Castle Santa Barbara Alicante

Castle Santa Barbara Alicante

Castle Santa Barbara Alicante

Castle Santa Barbara Alicante

Castle Santa Barbara Alicante

Castle Santa Barbara Alicante

Castle Santa Barbara Alicante

Castle Santa Barbara Alicante

Castle Santa Barbara Alicante

Castle Santa Barbara Alicante

Castle Santa Barbara Alicante

Castle Santa Barbara Alicante

Castle Santa Barbara Alicante

Previous Alicante article: Port of Alicante and the Santisima Trinidad warship

Previous Castle article: Parc Emile Duclaux and Palais du Pharo, Marseille

Return to main page

Monday 26 December 2016

Port of Alicante and the Santisima Trinidad warship

It is early morning and we start taking pictures of the port. We see the occasional high rise building, the sailings boats and the so typical mountains all over the Spanish coast. Walking from our ship to the beach promenade took about 20 minutes. High above us we see Castle Santa Barbara.

In front of the white historical building which houses the Belgian Consulate, stands a statue in the water protecting the small sailboats and yachts behind it. However more important is the 18th century constructed war ship, the Santisima Trinidad. We particularly like the statue on the bow and the decorations at the end of the ship. On the side you still see a few of the 140 canons the ship was armed with.

Het is vroeg in de ochtend als we beginnen foto’s te nemen van de haven. We zien enkele zeldzame hoogbouw, zeilboten en de typisch Spaanse bergen die je overal aan de kustlijn vindt. De wandeling van het cruise schip naar de haven neemt ongeveer 20 minuten in beslag. Hoog boven ons zien we het Santa Barbara kasteel. 

Voor het mooie witte gebouw, waarin het Belgische Consulaat gevestigd is, staat een standbeeld in het water. Het beschermd de zeilboten en jachten die er achter liggen. Meer belangrijker is echter het 18 eeuwse oorlogsschip, de Santisima Trinidad. In het bijzonder vonden we het beeld op de boeg en de versieringen op het achtersteven het mooist. Op de zijkant zie je af en toe nog een kanon uit een vuurkracht van 140 waarmee het schip bewapend was. 

Alicante port

Alicante sailing

Alicante Santa Barbara

Alicante nice buidlings

Alicante top

Alicante yachts

Alicante yachts

Alicante Santisima Trinidad

Alicante Santisima Trinidad

Alicante Santisima Trinidad

Alicante Santisima Trinidad

Alicante Santisima Trinidad

Alicante Santisima Trinidad

Previous Alicante article: General Impressions of Alicante, a large city at the Costa Blanca

Previous Port article: General Impressions of Port Zante and the city, St. Kitts

Return to main page

Saturday 24 December 2016

General Impressions of Alicante, a large city at the Costa Blanca

On our first picture you see the Celebrity Equinox in the port of Alicante. Most of the houses are built on the mountain slope and are small. Inside the city center and the beach promenade you find more modern shops, flats and nice looking historical buildings.

On our hike to the castle, we saw a wild rabbit. From the top you have excellent views over the city with its more than 300.000 inhabitants. This city in the region of Valencia is a good destination for a day trip or to be considered for pensioners.

Op onze eerste foto zie je de Celebrity Equinox in de haven van Alicante. De meeste huizen zijn gebouwd naar de bergkant toe en de huisjes zijn klein. In het centrum en op de strand promenade vind je meer moderne appartementen, winkels en mooie historische gebouwen. 

Wandelend naar het kasteel, zagen we een wild konijn. Op de bergtop heb je uitstekende zichten over de stad met zijn meer als 300.000 inwoners. Deze stad in de regio van Valencia is een goede bestemming voor een dagtrip en een overweging waard voor mensen die in Spanje op pensioen willen gaan. 
 
Alicante port

Alicante city

Alicante rabbit

Alicante castle

Alicante city

Alicante monument

Alicante Sotelo

Alicante

Alicante

Alicante promenade

Alicante colorful

Alicante little houses

Alicante houses

Alicante house decorations

Previous General Impressions article: General Impressions of the new Bordeaux

Return to main page