Tuesday 30 September 2014

General Impressions of Valparaiso, the main port of Chile

Valparaiso is a major city and port. It is not the best place to wander around on your own. The city is rough and some people party all night long. They try to escape from the daily burden of their lives and drink a lot.

As a tourist you are better off taking a guide and stay inside during evening hours. Before we could exit the bus, the guide requested police support and urged us to pay attention to our belongings. It was early in the morning and the street of Valparaiso looked deserted. Welcome to the rough side of Chile.

Valparaiso is een grootstad en belangrijke haven. Het is niet de beste plaats om er op je eentje op uit te trekken. De stad is grimmig en sommige mensen feesten de ganse nacht door. Ze proberen te ontsnappen uit de sleur van het dagelijkse leven en drinken heel veel. 

Als toerist kan je beter een gids nemen of gewoon 's avonds binnen blijven. Vooraleer we de bus mochten verlaten verzocht onze gids politiebijstand en vroeg ons aandachtig op onze spullen te letten. Het was vroeg in de ochtend en de straten van Valparaiso lagen er verlaten bij. Welkom in het meer ruwere gedeelte van Chili. 
 
Valparaiso Port

Valparaiso Port fishers

Valparaiso Port

Valparaiso city

Valparaiso city containers

Valparaiso city cable train

Valparaiso city modern buildings

Valparaiso city homeless

Valparaiso city

Valparaiso city colors

Valparaiso city

Previous Chile article: Views of La Serena from the university campus

Previous Port article: Teleférico del Porto, historical cable car above the port of Barcelona

Return to main page

Monday 29 September 2014

Residenzschloss and porcelain museum, Ludwigsburg

Many travelers do not realize how beautiful Germany actually is. It is probably the country with most of the castles in Europe. The early 18th century barock Residenzschloss is a nice example of such an architectural treasure. It is called the Versailles of Swaben and contains 452 rooms.

Visiting all rooms and museums in the castle including the gardens would take you a full day. We focused only on the exterior and the porcelain museum. We like vases, plates and statues. Most of the art pieces are very old and of fine craftsmanship. The pictures should provide you an idea.

Vele reizigers realiseren niet hoe mooi Duitsland wel is. Waarschijnlijk is dit het Europese land met het grootste aantal kastelen. Dit 18de eeuwse barok Residenzschloss is een voorbeeld van zo'n architecturaal bouwwerk. Het wordt ook het Versailles van Swaben genoemd en telt 452 kamers. 

Alle kamers en musea van het kasteel en de tuin bezoeken neemt toch wel een volledige dag in beslag. Wij concentreerden ons op de buitenzijde en het porselein museum. We houden wel van vazen, borden en beelden. De meeste kunstwerken waren antiek en toch een toonbeeld van verfijning. De foto's hieronder geven u een impressie. 
 
Residenzschloss Ludwigsburg

Residenzschloss Ludwigsburg

Residenzschloss Ludwigsburg

Residenzschloss Ludwigsburg

Residenzschloss Ludwigsburg

Residenzschloss Ludwigsburg

Residenzschloss Ludwigsburg

Residenzschloss Ludwigsburg

Residenzschloss Ludwigsburg

Residenzschloss Ludwigsburg Porcelain Museum

Residenzschloss Ludwigsburg Porcelain Museum

Residenzschloss Ludwigsburg Porcelain Museum

Residenzschloss Ludwigsburg Porcelain Museum

Residenzschloss Ludwigsburg Porcelain Museum

Residenzschloss Ludwigsburg Porcelain Museum

Previous Palace article: Fantastic Post Office and City Hall of Madrid

Return to main page

Sunday 28 September 2014

More than beer, the carnival fair of the Oktoberfest 2014, Munich

The Oktoberfest is not only beer drinking, also the kids, teenagers and carnival lovers are in for a treat. This is probably the biggest carnival fair in the world. Some of the traditional attractions like the Krinoline are 90 years old. This vintage turning and bouncing carousel has its own life orchestra. It is still a popular attraction and nice to see.

On the other end of the spectrum you have tens of modern thrill machines like rollercoasters, high speed swings, chaotic turning attractions, free fall towers and all very nicely decorated. These are high-tech machines for which the carnival traders have to make serious investments. You better hope for good weather at the Oktoberfest because here you make or break your season.

Het Oktoberfest is niet alleen maar drinken, ook de kinderen, tieners en kermisfanaten komen hier aan hun trekken. Dit is waarschijnlijk de grootste kermis ter wereld. Sommige traditionele molens zoals de Krinoline zijn 90 jaar oud. Deze antieke op en neer gaande draaicarrousel heeft zijn eigen blaaskapel. De attractie is nog steeds populair en leuk om naar te kijken. 

Aan het andere uiteinde van het spectrum heb je tientallen moderne machines zoals achtbanen, snelle swingmolens, chaotisch draaiende molens, vrije val torens en allen even mooi gedecoreerd. Deze machines vertegenwoordigen zware investeringen van de kermisuitbaters. Je kan beter op goed weer rekenen tijdens het Oktoberfest want hier maak je of breek je kermisseizoen.
 
Oktoberfest Carnival 2014

Oktoberfest Carnival 2014 flyer

Oktoberfest Carnival 2014 drop tower

Oktoberfest Carnival 2014 freefall tower

Oktoberfest Carnival 2014 Krinoline

Oktoberfest Carnival 2014 Krinoline

Oktoberfest Carnival 2014 swing

Oktoberfest Carnival 2014 rollercoaster

Oktoberfest Carnival 2014

Oktoberfest Carnival 2014 swing

Oktoberfest Carnival 2014 Skater

Oktoberfest Carnival 2014 hollenblitz

Oktoberfest Carnival 2014 Hollenblitz

Oktoberfest Carnival 2014 Break dance

Oktoberfest Carnival 2014 thrill

Oktoberfest Carnival 2014

Oktoberfest Carnival 2014 Olympic Coaster

Oktoberfest Carnival 2014 Eclipse

Oktoberfest Carnival 2014 Freestyle

Oktoberfest Carnival 2014 Ferris Wheel

Previous Munich article: Beer Party in the Löwenbrӓu hall of the Oktoberfest 2014, Munich

Previous Carnival article: An evening at the carnival fair in Leuven

Return to main page

Saturday 27 September 2014

Beer Party in the Löwenbrӓu hall of the Oktoberfest 2014, Munich

The Oktoberfest is the largest party event in the world. In two weeks it gets between five and six million visitors and they all have fun. Some of them because they drink liters beer others because they enjoy watching the drinkers. I belong to the second category. Being in Munich for work, I cannot afford to get drunk but love to see others dance and cheer.

Most of the time men drink a lot in bars but here at the Oktoberfest you should not underestimate the ladies. In traditional dirndl dresses, with push-up bras, they hold up one liter mass beers. Most people who stand on the table are ladies. My wife doesn't drink beer and she dislikes the Oktoberfest. For me it is too crowded but with some friends I see myself already dancing on these tables after a few beers.

Het Oktoberfest is het grootste volksfeest ter wereld en krijgt tussen de vijf en zes miljoen blije bezoekers. Sommigen hebben veel plezier daar ze liters bier drinken en anderen omdat ze er van houden naar de drinkers te kijken. Ik behoor bij de tweede categorie. Daar ik beroepsmatig in München ben kan ik me niet veroorloven dronken te worden maar ik vind het leuk anderen te zien dansen en juichen. 

Meestal denkt men aan mannen als het over drinken gaat, maar hier op het Oktoberfest mag je de vrouwen niet onderschatten. In hun traditionele jurken met vooruit gestoken borsten houden ze hun één liter glazen stevig in de hand. De meeste mensen boven op de tafels zijn trouwens de dames. Mijn vrouw drinkt geen bier en houdt niet van het Oktoberfest. Voor mij is het ook te druk maar met een paar vrienden zou ik hier wel na een paar biertjes op de tafels willen dansen.
 
Oktoberfest Munchen 2014

Oktoberfest Munchen 2014 heart

Oktoberfest Munchen 2014 Lowenbrau

Oktoberfest Munchen 2014 Lowenbrau

Oktoberfest Munchen 2014 dancing on tables

Oktoberfest Munchen 2014

Oktoberfest Munchen 2014 girls dancing on tables

Oktoberfest Munchen 2014 food

Oktoberfest Munchen 2014 beer

Oktoberfest Munchen 2014 lowenbrau hat

Oktoberfest Munchen 2014 cheers

Oktoberfest Munchen 2014 Potter hat

Previous Munich article: Brunch at the Hilton Munich Park

Previous Beer article: Brewery the Half Moon in Brugge. (Brouwerij de Halve Maan)

Return to main page