Monday 30 October 2017

Tour on the Celebrity Expedition

There she is, the Celebrity Expedition, a small cruise ship which residents permanently in the Galapagos. We are going to board and already see some animals: a pelican, a frigate and an iguana. We arrive with a high speed zodiac boat and see for the first time our small cabin in the bow of the ship. After fitting our wet suits and labeling them, we go on a deck for a meat and fish barbeque.

Daar is ze, de Celebrity Expedition, een klein cruise schip dat permanent op de Galapagos rondvaart. Voor we aan boort gingen zagen we nog enkele dieren: een pelikaan, een frigate en een leguaan. We komen er aan met een hoge snelheid zodiac en voor de eerste keer zien we onze kleine kajuit in de boeg van het schip. Na het passen en labelen van de wetsuits, worden we op het dek uitgenodigd voor een vlees en vis barbecue. 
 
Celebrity Expedition

Celebrity Expedition zodiac

Celebrity Expedition pelican

Celebrity Expedition frigate

Celebrity Expedition iguana

Celebrity Expedition zodiac

Celebrity Expedition zodiac Filip

Celebrity Expedition zodiac speed

Celebrity Expedition cabin

Celebrity Expedition stateroom

Celebrity Expedition deck

Celebrity Expedition zodiac

Celebrity Expedition life boats

Celebrity Expedition wet suits

Celebrity Expedition barbeque

Celebrity Expedition bbq

Previous Galapagos article: A first impression of the Galapagos, Baltra Airport

Previous Cruise article: Circumnavigation of Daphne Mayor, Galapagos

Return to main page

Friday 27 October 2017

Circumnavigation of Daphne Mayor, Galapagos

After a short zodiac ride from Baltra port to the Celebrity Expedition ship, we put our luggage in the cabin and start cruising the Pacific Ocean. Above us we see a few frigate birds. We start our first afternoon relaxing with the circumnavigation of the rock island of Daphne Mayor. In our next article we will present you our expedition ship.

Na een korte zodiac rit van Baltra haven naar het Celebrity Expedition schip, zetten we onze bagage in de kajuit en beginnen we de cruise op de Stille Oceaan. Boven ons zien we enkele Frigate vogels. De eerste namiddag begint ontspannend met een vaart rond het rotseiland Daphne Mayor. In ons volgende artikel gaan we u het expeditie schip voorstellen. 
 
Daphne Mayor Galapagos

Daphne Mayor Galapagos

Daphne Mayor Galapagos

Daphne Mayor Galapagos

Daphne Mayor Galapagos

Daphne Mayor Galapagos

Daphne Mayor Galapagos

Daphne Mayor Galapagos

Daphne Mayor Galapagos

Daphne Mayor Galapagos

Daphne Mayor Galapagos

Daphne Mayor Galapagos

Previous Galapagos article: A first impression of the Galapagos, Baltra Airport

Previous Cruise article: Punta Vicente Roca zodiac excursion, Isabela Island, Galapagos

Return to main page

Tuesday 24 October 2017

A first impression of the Galapagos, Baltra Airport

After a long journey from Europe to Ecuador, we have a connection flight in Quito. From here we still had to fly a few hours to Baltra which is located in the Pacific Ocean. After landing, we had to walk to the small airport terminal. Next to us another plane takes off. Safety regulations still have to be invented. The rules are however enforced as soon as you enter the terminal, here you have to pass emigration and show your entry license for the Galapagos with payment of environmental fees.

Once outside, there is no town, only the airport bus which brings you to the port where your pre-booked boat picks up passengers. Baltra is a desert which houses an airport terminal. In the port we see our first iguana and pelican. Everyone takes pictures, unbelievable. The locals think we are completely crazy and now we know why. In the coming days we saw thousands of those iguanas.

Na een lange reis van Europa naar Ecuador, nemen we een connectie vlucht in Quito. Van hieruit is het nog enkele uren vliegen naar Baltra gelegen in de Stille Oceaan. Na de landing wandelen we naar de terminal. Naast ons stijgt een ander vliegtuig op. De veiligheid voorschriften staan hier nog in de kinderschoenen. Het wordt allemaal wel heel strikt eens in de luchthaven waar je voorbij de emigratie moet, je toegangslicentie tonen en de extreme milieubelastingen betalen. 

Eens buiten is er geen stad, enkel een luchthaven bus die je naar de strandhaven brengt. Hier worden bezoekers opgehaald door vooraf gereserveerde boten. Baltra is gewoon een woestijn eiland met luchthavengebouw. In de haven zien we onze eerste pelikaan en leguaan. Iedereen neemt foto’s, ongelooflijk. De havenarbeiders denken dat die toeristen volslagen gek zijn en nu weten we waarom. In de daar op volgende dagen zagen we duizenden leguanen. 
 
Baltra Airport Galapagos

Baltra Airport hangar

Baltra Airport Aerogal

Baltra Airport control tower

Baltra Airport strip

Baltra Airport tower

Baltra Airport seymour

Baltra Airport port

Baltra Airport catamaran

Baltra Airport zodiac

Pelican

Iguana

Iguana claw

Previous Galapagos article: Careful not to trip over sea lions on Gardner Bay

Previous Airport article: Long distance pictures of airplanes flying by, Herent

Return to main page

Sunday 22 October 2017

Thaweesin hot springs, a special way to boil eggs, Chiang Rai

On our way from Chiang Mai to Chiang Rai, in the northern part of Thailand, we stop at the Twaweesin hot springs. Around the hot spring, locals made a garden and built some shops. Everything is rather primitive and we cannot imagine that many non-guided tourists find this place. Here you can boil eggs in still natural water of 95 degrees Celsius. Don’t put your hands or feet in it. A bit further where the temperature is lower, it becomes possible.

On the same road, there is a building which looks like a temple. We enter, explore it and discover it is brand new, however already deserted. One of the neighbors told us this project was to be a Wellness center with hotel. They said the owner had been arrested on suspicion of drugs trafficking. The land is now in the hands of the government and the project stopped. A pity no-one else continues the construction.

Onderweg van Chiang Mai naar Chiang Rai, in het noorden van Thailand, stoppen we aan de Thaweesin heet water bronnen. De lokale bevolking heeft hier een tuin en wat winkeltjes gebouwd. Alles lijkt heel primitief en we kunnen ons niet voorstellen dat er hier veel niet begeleidde toeristen halt houden. Men kookt er eitjes in natuurlijke bronnen van 95 graden Celsius. Hier geen pootje baden aub. Iets verder waar het wat minder warm is, is dit wel mogelijk. 

Aan dezelfde weg staat er een gebouw dat op een tempel lijkt. We gaan binnen en ontdekken dat alles nieuw gebouwd is, maar echter verlaten. Een buur verteld ons dat dit een Welness centrum met hotel zou worden. De eigenaar zou vermoedelijk gearresteerd zijn op verdenking van drugshandel. De gronden en het project zijn in beslag genomen. Een spijtige zaak dat niemand dit project verder zet. 
 
Thaweesin hot spings

Thaweesin hot spings

Thaweesin hot spings eggs

Thaweesin hot spings eggs

Thaweesin hot spings bathing

Thaweesin hot spings wellness

Thaweesin hot spings hotel

Thaweesin hot spings construction

Thaweesin hot spings temple

Thaweesin hot spings art

Thaweesin hot spings ruin

Thaweesin hot spings wall art

Thaweesin hot spings statue

Previous Chiang Rai article: Wat Rong Khun or the White Temple

Previous Springs article: Sulphur Springs and volcano, St. Lucia

Return to main page