Thursday 31 May 2012

The most famous bridge of Prague, the Charles Bridge (Karlův Most)

Like many major cities in the world, Prague has been built on the banks of an important river, the Moldau or the Vltava. Since the city is spread on both sides of the river, there are many bridges across the Vltava these days. The most famous one is the Charles Bridge which was built in the 15th century. It is more than 600m long and always visited by many people. On the bridge itself you find stands selling souvenirs and musicians entertaining the crowd. On each side over the full length of the bridge there are statues. Many of the 30 statues display religious topics. At the entrance of the Old City you see a black bridge tower. People crossing the bridge to enter the city had to pass the tower and were checked. It was a line of defence. Now the tower is a historical monument and almost black because of pollution.

Zoals vele grote steden in de wereld, werd Praag gebouwd op de oevers van een belangrijke rivier, de Moldau of de Vltava. Daar de stad aan twee zijden van de rivier gelegen is, zijn er heden ten dage vele bruggen over de Vltava. De meest beroemde brug blijft echter de Karelsbrug die werd gebouwd gedurende de 15de eeuw. De brug is meer dan 600 meter lang en altijd druk bezocht. Op het wandelpad van de brug zelf staan er kraampjes die allerlei souvenirs verkopen alsook muzikanten die het volk entertainen. Aan iedere zijde over de volledige lengte van de brug staan 30 enorme beeldhouwwerken. De meeste beelden religieuze taferelen uit. Bij de ingang van de Oude Stad zie je een zwarte toren. Mensen die de brug overstaken werden hier gecontroleerd alvorens zij de stad binnen mochten gaan. Het was de laatste verdedigingslijn voor de stad. Nu is de toren een historisch monument en bijna volledig zwart vanwege luchtvervuiling.. 
 
Karlův Most Prague

Karlův Most Prague

Karlův Most Prague

Karlův Most Prague

Karlův Most Prague

Karlův Most Prague

Karlův Most Prague

Karlův Most Prague

Karlův Most Prague

Karlův Most Prague

Karlův Most Prague

Previous Prague article: Prague castle area, the 3rd courtyard of the Palace

Previous Bridge article: Views from Brooklyn Bridge, New York

Return to main page

Prague castle area, the 3rd courtyard of the Palace

We have already written a few articles of the Prague castle area because it is so big and fascinating. The palace itself is enormous as you can see on this courtyard and which is only one of the 4 palace inner squares. It is also here that the Saint Vitus cathedral is located. The palace balcony is decorated with statues holding light balls, an artistic touch just below the Czech flag that blows in the wind. A little bit further, you also find a large Obelisk made out of one piece of granite.

We hebben reeds enkele artikelen geschreven over de Praagse Burcht omdat het zo groot en fascinerend is. Het paleis zelf is enorm zoals je op het binnenplein kan zien en dit is slechts één van de vier paleispleinen. Hier is ook de Sint Vitus kathedraal gevestigd. Het balkon is gedecoreerd met beelden die verlichting vasthouden, een vleugje artistiek onder de in de wind hangende Tsjechische vlag. Een beetje verder vind je ook een hoge Obelisk gemaakt uit één stuk graniet.. 
 
third courtyard Prague

third courtyard Prague

third courtyard Prague

third courtyard Prague

third courtyard Prague

third courtyard Prague

Previous Prague article: Shopping and entertainment in Karlova

Return to main page

Wednesday 30 May 2012

Shopping and entertainment in Karlova, Prague

Karlova is a street in the Staré Město district of Prague. It is very popular by tourists because it connects two major attractions as the Karlův Most (Karls bridge) and Old City Hall with its astronomy clock. The street is colourful with many historical buildings and beautiful facades. In most shops they sell souvenirs like postcards, badges, puppets, little clocks, crystal and other local products. Next to the shops you have several theatres in the street where you could enjoy “Alice in Wonderland” or a creepy puppet show. There is always something to do or to see.

Karlova is een straat in de Staré Město wijk van Praag. Deze is zeer populair bij toeristen daar het twee heel belangrijke bezienswaardigheden met elkaar verbindt, de Karlův Most (Karelsbrug) en het Oude Stadhuis met zijn astronomie klok. De straat is kleurrijk en bevat vele historische huizen met mooie gevels. De meeste winkels verkopen kleine souvenirs zoals postkaarten, plaatjes, magneten, poppen, kleine klokjes, kristal en andere lokale producten. Behalve winkels heb je er ook theaters, je kan er gaan kijken naar “Alice in Wonderland” of een griezelige poppenshow. Er is altijd iets te zien of te doen..
 
Karlova Prague

Karlova Prague

Karlova Prague

Karlova Prague

Karlova Prague

Karlova Prague

Karlova Prague

Karlova Prague

Karlova Prague

Karlova Prague

Previous Prague article: The Prague concert building, Rudolfinum

Previous Shopping article: Kärtnerstrasse, Austrian shopping street in the old city of Vienna

Return to main page

Tuesday 29 May 2012

The Prague concert building, Rudolfinum

The Rudolfinum was built in 1875 and is in Renaissance architecture. It is currently used as concert building as you can see on one of the advertisement of the Czech Philharmonic orchestra. It was however not always a music hall but the seat of the parliament between the two World Wars. The building is enormous with amazing balconies, galleries and fancy lanterns. For me the most impressive were the statues.

Het Rudolfinum werd gebouwd in 1875 en is een voorbeeld van Renaissance architectuur. Het wordt gebruikt als concertgebouw zoals je kan zien op het publiciteitsdoek van het Tsjechische filmharmonica orkest. Gedurende de twee Wereldoorlogen was het echter de zetel van het parlement. Het gebouw is enorm groot met wondermooie balkons, galerijen en sierlijke lantaarns. Voor mij waren de standbeelden het meest indrukwekkend.. 
 
Rudolfinum Prague

Rudolfinum Prague

Rudolfinum Prague

Rudolfinum Prague

Rudolfinum Prague

Rudolfinum Prague

Rudolfinum Prague

Rudolfinum Prague

Rudolfinum Prague

Previous Prague article: Amazing libraries in the Strahov monastery

Previous Concert building article: Scala and the Kolacny Brothers in Stadsschouwburg Leuven

Return to main page

Monday 28 May 2012

Flowers in our own garden during May 2012

It is a sunny day and most spring flowers in our garden are open. The tulips are gone but now we have some Petunias, Arearias, Iberis, Asters, Phlox, Roses, Cyanotis Repens, and a whole other range of flower. It is very colourful and nice to watch when you are sitting on the terrace with a drink.

Het is een zonnige dag en de meeste lentebloemen in onze tuin staan open. De tulpen zijn reeds verdwenen maar nu hebben we Petunias, Arearias, Iberis, Asters, Phlox, Rozen, Cyanotis Repens een hele reeks andere bloemen. Het is zeer kleurrijk en leuk om naar te kijken van op het terras met een drankje.
 
Our garden May 2012
Petunia

Our garden May 2012
Arearias

Our garden May 2012
Iberis

Our garden May 2012
Asters

Our garden May 2012
Phlox

Our garden May 2012
Roses

Our garden May 2012
Roses

Our garden May 2012
Arearias

Our garden May 2012
Cyanotis Repens

Previous Garden article: Close-ups pictures of spring flowers in our own garden

Return to main page

Finally good weather and our dogs playing in the garden

Yesterday I took some nice pictures of Tessa playing on the terrace, she was rolling on here back and Tommie who is a bit older was watching. I made a collage of it.

Gisteren nam ik enkele foto’s van Tessa die speelde op het terras, ze rolde op haar rug en Tommie die wat ouder is keek toe. Ik heb er een kleine collage van gemaakt. 
 
Golden Retriever - Shi Tzu

Previous Dogs article: Our Golden Retriever and Shi Tzu’s playing

Return to main page

Sunday 27 May 2012

The park, Place Rapp and the 100 year old Carrousel of Colmar

We parked our car under the Rapp square (Place Rapp) in Colmar. The square was named after General Rapp who fought together with Napoleon Bonaparte. On the square you find a statue of the General who was born in Colmar. It was warm and many people tried to find some shadow in the beautiful park. Next to the “Avenue de la République” stands the proud Carrousel which was built in the year 1900. It still looks super with its paintings, lights, staircases, horses and carriages. What a treasure of carnival history, completely different than the fast thrill rides of the modern world. The carrousel still has its charm and seems to be very popular.

We parkeerden onze auto in de ondergrondse parking van “Place Rapp” te Colmar. Het plein werd genoemd naar Generaal Rapp die samen vocht met Napoleon Bonaparte. Op het plein staat een standbeeld van de Generaal die geboren werd in Colmar. Het was warm en vele mensen zochten de schaduw op in het mooie park. Aan de zijde van de drukke “Avenue de la République” staat een trotse Carrousel die werd gebouwd in het jaar 1900. Deze ziet er nog super uit met zijn schilderwerken, lichtjes, trappen, paarden en koetsen. Wat een schat uit de geschiedenis van het kermisleven, totaal verschillend dan de snelle moderne attracties. De paardenmolen heeft nog steeds zijn charme en lijkt zeer populair.. 
 
Place Rapp Colmar
General Rapp

Place Rapp Colmar

Place Rapp Colmar

Place Rapp Colmar

Place Rapp Colmar

Place Rapp Colmar

Place Rapp Colmar

Place Rapp Colmar

Place Rapp Colmar

Place Rapp Colmar

Place Rapp Colmar

Place Rapp Colmar

Previous Colmar article: House of Faces, or “Maison des Têtes" in Colmar

Previous Park article: Vyšehrad gates and parks, away from the busy centre of Prague

Return to main page