Wednesday 30 November 2016

The island of Iguanas, Aruba

Aruba is one of the islands in world we discovered many iguanas and lizards. It is in fact the only dense populated tourist destination with so many wild life. In our previous article we mentioned, we saw so many iguanas that dedicate this article to these lovely animal pictures.

Aruba is één van de enige eilanden ter wereld waar we zo veel leguanen en hagedissen hebben gezien. Het is in feite het enige zo dicht bevolkte toeristengebied met zoveel dieren in het wild. Zoals we reeds schreven in ons vorig artikel, we zagen veel leguanen dat dit volledig artikel wordt gewijd aan foto’s van deze fantastische dieren. 
 
Iguana Aruba

Iguana Aruba

Iguana Aruba

Iguana Aruba

Iguana Aruba

Iguana Aruba

Iguana Aruba

Iguana Aruba

Iguana Aruba

Iguana Aruba

Iguana Aruba

Iguana Aruba

Iguana Aruba

Iguana Aruba

Previous Aruba article: General Impressions of Aruba beaches and Oranjestad

Previous Animal article: Hiking on the Everglades National Park trails, Miami

Return to main page

Monday 28 November 2016

General Impressions of Aruba beaches and Oranjestad

Aruba is one our favorite islands in the Caribbean. We start our day in the north, on Arashi Beach. This is a top location for swimming, snorkeling and relaxing. It is close to the California Lighthouse and easy to reach with public transport.

On our way back to the capital of Aruba, we stop at Palm Beach. This is the place to be for hotels, restaurants and water sports. Walking alongside the coast is fantastic. We love the colorful chairs and wooden constructions. You also see many lizards, birds, crab and pelicans.

The last stretch to Oranjestad we do in an open taxi bus. Here you find the cruise port and many shopping opportunities. Enjoy this beautiful city on Aruba.

Aruba is één van onze favoriete eilanden in the Caribische Zee. We beginnen in het noorden op Arashi Beach. Een top locatie voor het zwemmen, snorkelen en te ontspannen. Het ligt dicht bij het California Lighthouse en eenvoudig te bereiken met het openbaar vervoer.

Onderweg naar de hoofdstad van Aruba, stoppen we op Palm Beach. Dit is de badplaats met de meeste hotels, restaurants en watersporten. Langs de kustlijn lopen is fantastisch. We houden van die kleurrijke stoelen en houten constructies. Je ziet er vele leguanen, vogels, krabben en pelikanen. 

Het laatste stuk naar Oranjestad overbruggen we met een taxibus. Hier is de cruise port en vind je alle winkeltjes. Geniet van deze mooie stad op Aruba. 
 
Arashi Beach Aruba

Arashi Beach Aruba

Arashi Beach Aruba

California Lighthouse

General Aruba bus

I love Aruba

Aruba palm Beach

Aruba palm Beach

Aruba palm Beach Riu Palace

Aruba palm Beach

Aruba palm Beach chairs

Aruba Crab

Aruba pelican

Oranjestad Aruba

Oranjestad Aruba

Oranjestad Aruba

Oranjestad Aruba

Previous Aruba article: What is the best beach of Aruba?

Previous Cruise article: General Impressions of St. George, Grenada

Return to main page

Saturday 26 November 2016

Skate Park and graffiti in Bordeaux

On the Bordeaux walking promenande alongside the river, you find a skate park. Youth and kids are skating, riding their bikes and showing of their tricks. A great place to watch young people in action.

A bit further at the “Quai du Senegal” are still some old factories. The district is being renovated and most likely some of these old buildings will disappear. The city allows street artists to express their creativity. Here you find the real graffiti.

Op de wandel promenade langs de rivier in Bordeaux, vind je een skate park. Jeugd en kinderen tonen hun trucks met skateborden en fietsen. Een toffe plaats om jonge mensen in actie te zien. 

Iets verder op de “Quai du Senegal” staan nog enkele oude fabrieksgebouwen. De wijk wordt gerenoveerd en vele van deze gebouwen zullen waarschijnlijk verdwijnen. De stad laat straatkunstenaars toe hun creativiteit te uiten. Hier vind je de echte graffiti. 
 
Skate Parc Bordeaux

Skate Parc Bordeaux

Skate Parc Bordeaux

Skate Parc Bordeaux

Graffiti Bordeaux

Graffiti Bordeaux

Graffiti Bordeaux

Graffiti Bordeaux docks

Graffiti Bordeaux

Graffiti Bordeaux

Graffiti Bordeaux

Graffiti Bordeaux

Graffiti Bordeaux

Graffiti Bordeaux

Graffiti Bordeaux

Graffiti Bordeaux

Graffiti Bordeaux

Previous Bordeaux article: Place des Quinconces - Monument aux Girondins

Previous Graffiti article: Typical South America, graffiti in Quito

Return to main page

Thursday 24 November 2016

Place des Quinconces - Monument aux Girondins, Bordeaux

This is a large open surface in Bordeaux where events take place. The last time we saw a circus on this mega square. The most interesting is however the Monument aux Girondins. A peace column with fountain that remembers the Girondins who died during the French revolution. The statues and fountains are fabulous. You could watch it for a long time.

Dit is een groot open plein in Bordeaux waar evenementen plaats vinden. De laatste keer zagen we hier een circus. Het meest indrukwekkende is echter het Monument der Girondins. Een vredespilaar met fonteinen die de gesneuvelde Girondins uit de Franse revolutie herdenken. De standbeelden en fonteinen zijn ongelooflijk. Je kan dit een lange tijd bekijken. 
 
Monument aux Girondins Bordeaux

Monument aux Girondins Bordeaux

Monument aux Girondins Bordeaux

Monument aux Girondins Bordeaux

Monument aux Girondins Bordeaux

Monument aux Girondins Bordeaux

Monument aux Girondins Bordeaux

Monument aux Girondins Bordeaux

Monument aux Girondins Bordeaux

Monument aux Girondins Bordeaux

Monument aux Girondins Bordeaux

Monument aux Girondins Bordeaux

Previous Bordeaux article: General Impressions of the new Bordeaux

Previous Fountain article: Malaysian National Monument, Kuala Lumpur

Return to main page