Tuesday 30 April 2013

The spring has finally started and the flowers in our garden are alive again

After months of cold weather, we have seen the first days of sunshine. It is not warm yet but it is good enough for our plants and flowers to lift up and show that they are alive. These are some first impressions of our garden in the spring of 2013.

Na maanden van koud weer hebben we in de laatste dagen wat zonneschijn gehad. Het is nog niet warm maar goed genoeg voor onze planten en bloemen om weer tot leven te wekken. Dit zijn de eerste impressies van onze tuin in de lente van 2013. 
 
Garden in the spring

Garden in the spring

Garden in the spring

Garden in the spring

Garden in the spring

Garden in the spring

Garden in the spring

Garden in the spring

Garden in the spring

Previous Garden article: Romney Manor estate, botanical gardens in St. Kitts

Return to main page

Monday 29 April 2013

Norwegian Breakaway, the brand new cruise ship of NCL in Rotterdam

On 25 April, last Thursday, the Norwegian Breakaway was delivered by the famous Meyer Werf to the Norwegian Cruise Line (NCL). Today, the ship will make it maiden voyage from Southampton to New York. The ship has a capacity of 4.000 passengers but before the first real cruise there was yesterday a visit to Rotterdam. An opportunity for us to see the ship and to take some pictures.

Like all of the Norwegian free style cruise ships, the front bow is painted, this time with a design of the city of New York. An appropriate choice because this is the first real destination port. Just before departing in Rotterdam a large volume of white and blue balloons are released from the top deck. The port of Rotterdam greets the ship by using its water canon during the sail away. Together with our parents we silently watch the departure. What a top feeling.

Op 25 april, vorige donderdag, werd de Norwegian Breakaway opgeleverd door de beroemde Meyer Werf. Vandaag maakt het schip zijn eerste cruise van Southamton naar New York. Het schip heeft een capaciteit van 4.000 passagiers maar vooraleer de eerste cruise te starten was er nog een bezoek aan Rotterdam. Een mogelijkheid voor ons om het schip te bekijken en enkele foto’s te nemen. 

Zoals alle Norwegian Free Style cruiseschepen is de boeg beschilderd, dit keer met het thema New York. Een vanzelfsprekende keuze daar dit ook de eerste echte bestemming is voor het schip. Net voor het vertrek gaat de hoorn, vele blauwe en witte ballons worden op het dek los gelaten. De havenautoriteiten van Rotterdam groeten het schip met het waterkanon bij het uitvaren. Samen met onze ouders kijken we in stilte toe. Wat een goed gevoel.. 
 
Norwegian Breakaway

Norwegian Breakaway Rotterdam

Norwegian Breakaway

Rotterdam

Rotterdam

Norwegian Breakaway

Norwegian Breakaway

Rotterdam Harbour

Norwegian Breakaway

Norwegian Breakaway

Norwegian Breakaway

Norwegian Breakaway

Previous Rotterdam article: Spido boat trip in the harbour of Rotterdam

Previous Cruise article: Music and entertainment in the port of San Juan, Puerto Rico

Return to main page

Sunday 28 April 2013

Inside the Berliner Dom and the crypt containing Royal sarcophagi

When entering the church, you arrive in a kind of lobby with a staircase. This is something completely different than in our expectations. Here you buy your ticket. The church itself is one big circular space. We haven't seen such a shape for an entire church before.

How difficult must this have been to erect this enormous dome? The inside of the dome is decorated with gold and paintings in which yellow is a main colour. The side chapels are enormous and each one has its designated assignment like the altar, the organ and the coffins of the emperors. This cathedral is also known as the church of the emperors. In the cellar you find a big room with tens of sarcophagi. The underground area gives me the chills and is also the end of the visit.

Als je de kerk binnen gaat kom je in een soort trappenhal wat buiten ons verwachtingspatroon viel. Hier betaal je het kaartje voor de inkom. De bijna volledige kerk is gebouwd in de vorm van een cirkel. Nog nooit hebben we zo’n architectuur gezien. 

Hoe moeilijk moet het geweest zijn om deze enorme koepel op te bouwen? De binnenzijde van de koepel is versierd met goud en schilderijen waarbij geel de overheersende kleur is. De zijkapellen zijn gigantisch en elkeen heeft zijn eigen bestemming zoals het altaar, het orgel en de eeuwige rustplaatsen van de keizers. De kathedraal staat ook gekend als Keizerlijke kerk. In de kelder vind je een grote kamer met tientallen sarcofagen. Het ondergrondse gebied geeft me de koude rillingen en dit was ook de plaats waar ons bezoek eindigde.. 
 
Berliner Dom

Berliner Dom

Berliner Dom

Berliner Dom

Berliner Dom

Berliner Dom

Berliner Dom

Berliner Dom

Berliner Dom

Berliner Dom

Berliner Dom

Berliner Dom

Previous Berliner Dom article: The Lustgarden and majestic Berliner Dom, Berlin

Previous Cathedral article: Historical houses and the St. Rombouts Cathedral, Mechelen

Return to main page

Saturday 27 April 2013

The Lustgarden and majestic Berliner Dom, Berlin

It is a sunny day and we are in the Lustgarden facing the Berliner Dom, the biggest protestant church of Berlin. On one of my pictures you see the fountain of the garden, the fernseturm and the cathedral in one shot. For this fabulous church you have to pay an entrance fee but it is well worth it. As well the exterior as the interior of the church are in very good shape and you are allowed to visit all floors and the observation deck.

Don't underestimate the climb to the roof. It is long and sometimes steep. On the upper floor you are allowed to go outside and see the city from the sky. In many places there are construction works and occasionally you see strange modern buildings. In the park, lays a large map of Berlin showing the main attractions. Tomorrow we continue with the interior of the Berliner Dom.

Het is een zonnige dag en we zijn in de Lustgarden. Hier staat de Berliner Dom, de grootste protestantse kerk van Berlijn. Op een van de foto's zie je de fontein van de tuin, de Fernseturm en de kathedraal in een beeld. Voor deze ongelooflijke kerk dien je een inkomkaart te kopen maar dat is het zeker waard. Zowel de buitenkant als het interieur van de kerk zijn in uitstekende staat. Bezoekers hebben toegang tot elk verdiep en het observatiedek. 

Onderschat de klim naar het dak niet, deze is lang en soms steil. Op de bovenste verdieping kan je Berlijn in open lucht van onze grote hoogte aanschouwen. Op vele plaatsen in de stad zie je bouwkranen en af en toe een raar modern gebouw. In het park ligt een grote kaart met de hoofdattracties van Berlijn. Morgen schrijven we over het interieur van de Berliner Dom.. 
 
Berliner Dom

Berliner Dom

Berliner Dom

Berliner Dom

Berliner Dom

Berliner Dom

Berliner Dom

Berliner Dom

Berliner Dom

Berliner Dom

Previous Berlin article: The Television Tower, St. Nicholas church and City Hall, Nikolaiviertel Berlin

Previous Church article: Westminster Abbey in London, probably the most expensive church in the world

Return to main page

Friday 26 April 2013

The Television Tower, St. Nicholas church and City Hall, Nikolaiviertel Berlin

Since we did not visit these individual attractions of Berlin, we show you some pictures of the Nikolaiviertel. One of the most important buildings is the Fernseturm or Television Tower. The tower is 368m high and around the middle at 200 metre you find a turning restaurant. The views must be spectacular and each hour the restaurant turns 360 degrees.

Between the St. Nicholas church and the City Hall, you find a park with nice fountains. The City Hall was closed but the picture of Kristel with the mermaid is one of my favourite Berlin shots. We also liked the graffiti fountain on the Alexanderplatz.

Daar we niet al deze attracties van Berlijn hebben bezocht tonen we u enkel foto’s van het Nikolaiviertel. Eén van de belangrijkste gebouwen is de Fernseturm of de televisietoren. Hij is 368m hoog en ongeveer in het midden op 200m is er een draaiend restaurant. De zichten over de stad Berlijn moeten spectaculair zijn en ieder uur draait het restaurant om zijn as. 

Tussen de St. Nicolaaskerk en het Stadhuis vind je een park met mooie fonteinen. Het stadhuis was spijtig genoeg gesloten maar de foto van Kristel met de zeemeermin is één van mijn favoriete shots van Berlijn. We vonden de graffiti fontein op de Alexanderplatz ook leuk.. 
 
Fernseturm Berlin

Nikolaiviertel Berlin

Rathaus Berlin

Nikolaiviertel Berlin

Alexanderplatz Berlin

Nikolaiviertel Berlin

Previous Berlin article: The Berlin Ampelmann and super cars in the capital of Germany

Previous Fountain article: A perfect meeting point in the heart of London, Trafalgar Square

Return to main page

Thursday 25 April 2013

The Berlin Ampelmann and super cars in the capital of Germany

Berlin is known for its pedestrian traffic lights. You find them everywhere in Europe but the image of the green walking man of Berlin has a special design. Berlin was also one of the first cities in Europe that introduced the pedestrian traffic lights on a large scale. The term “Ampelmann” or translated traffic light man is very popular in the city. On one of the pictures you see advertising for a shop and restaurant with a similar name.

When there is a need for traffic lights, there are lots of cars. At the cars, you immediately see there are many rich people in Berlin. Here is a list of super and historical cars we saw: Ferrari, Bentley, the historical Trabant, Lotus, Bugatti Veron and a Bentley (in a car dealership) and a Corvette. My preference goes out to the brown Bentley or the Ferrari.

The Bugatti has a fuel consumption on about 1 litre per 3km and a price between 1and 2 million euro, this depends on the options. Who buys these cars?

Berlijn is gekend om zijn voetgangers verkeerslichten. Je vindt ze overal in Europa maar in Berlijn heeft het lampje van de wandelende groene man een bijzonder ontwerp. Berlijn was tevens één van de eerste steden in Europa die voetgangerslichten op grote schaal introduceerde. De uitdrukking “Ampelmann” wordt letterlijk vertaald in het verkeerslicht mannetje en is zeer populair in de stad. Op de tweede foto zie je een auto met reclame voor een “Ampelmann” restaurant en winkel. 

Waar men voetgangerslichten nodig is er veel verkeer. Aan de auto’s kan je onmiddellijk zien dat er rijke mensen zijn in Berlijn. Hier is de lijst van super cars and oldtimers die we op onze wandelingen hebben gezien: Ferrari, Bentley, de oude Trabant, Bugatti Veron (in een winkel) en een Corvette. Mijn voorkeur gaat uit naar de bruine Bentley en de Ferrari. 

De Bugatti verbruikt ongeveer 30 liter per 100 km en 40 liter in de stad. Hij kost tussen de 1 en 2 miljoen euro afhankelijk van het optiepakket en land waar je hem koopt. Wie kan zich zoiets veroorloven.. 
 
Berlin Ampelmann

Berlin Ampelmann

Bentley Berlin

Ferrari Berlin

Trabi Safari Berlin

Bugatti Veron Berlin

Bentley Berlin

Corvette Berlin

Lotus Berlin

Trabant Berlin

Previous Berlin article: The UFO building or Sony Center on Potsdamerplatz

Previous Car article: Dreaming of a sport car in the Porsche museum Stuttgart

Return to main page