Friday 30 September 2016

Our 15th year wedding anniversary

We are now married for 15 years and still in love. Time to compare some pictures. The left one was taken on our wedding day and the right one this year. My hair is gone but Kristel is still there.

Wij zijn nu 15 jaar getrouwd en nog altijd is de liefde groot. Tijd om twee foto’s te vergelijken. De linkse werd getrokken op onze trouwdag en de rechtse dit jaar. Mijn haar is verdwenen maar Kristel is er nog steeds. 
 
Filip Demuinck Kristel Pardon

Previous Old Box article: The Old Box – 1988: Kristel in a Grand écart or split

Return to main page

Avanti Resort and International Drive, Orlando

World class Amusement Parks and relaxing, the second is the reason why we selected the Avanti Resort for an afternoon of swimming before hitting Universal Studios a day later. The swimming pool of this hotel is excellent, rooms are spacious but rather noisy.

The hotel is located on International Drive on which you find many restaurants, shops and hotels. We added a few pictures of the Orlando Ferris Wheel (Orlando Eye), the Pirates Cove Adventure Golf and the famous Mango's bar. The Avanti Resort is an excellent hotel for families.

Wereldklasse pretparken en ontspanning, het tweede is de reden waarom we het Avanti Resort kozen voor een namiddag zwemmen vooraleer we los gingen in Universal Studios de dag erna. Het zwembad van het hotel is uitstekend, kamers groot maar wat luidruchtig. 

Het hotel is gelegen op International Drive waar je vele restaurants, winkels en hotels vindt. We voegen enkele foto's toe van het reuzenrad Orlando Eye, de Pirate's Cove Adventure Golf en de beroemde Mango bar. Het Avanti Resort is een uitstekend familiehotel. 
 
American Airlines

Avanti Resort Orlando

Avanti Resort Orlando room

Avanti Resort Orlando pool

Avanti Resort Orlando

International Drive Orlando

International Drive Orlando eye

International Drive Orlando pirate

International Drive Orlando golf

International Drive Orlando Mango

International Drive Orlando Universal

International Drive Orlando bargain

Previous Orlando article: Exploring Hogwarts castle at The Wizarding World of Harry Potter

Previous Hotel article: A room with a view, Costa Brava Hotel, Platja D'aro

Return to main page

Wednesday 28 September 2016

Hiking on the Everglades National Park trails, Miami

For visiting the Everglades from Miami, you have to take a full day trip into account. Both the place to take an airboat tour and the National Park are a long drive. This is normal because the alligators don't live in the city center.

The most beautiful spot for an easy walk is the Royal Palm. Here you see most wildlife and the area is well maintained. The Park Authorities invested in paved trails and boardwalks. This is the perfect picture of the Everglades with its animals: birds, lizards, turtles and alligators. Have fun making amazing wildlife pictures.

Om de Everglades te bezoeken vanuit Miami raden we je aan een volledige dag vrij te houden. Zowel de plaats voor de airboat te nemen en het Nationale Park liggen op een redelijke rijafstand van Miami. Dit was te verwachten daar alligators niet in het stadscentrum leven. 

De mooiste plaats voor een eenvoudige wandeling is de Royal Palm. Hier zie je de meeste dieren en het gebied is mooi aangelegd. Men investeerde in wandelpaden en houten platformen. Dit is het perfecte beeld van de Everglades met zijn dieren: vogels, hagedissen, schildpadden en de alligators. Veel plezier met het maken van natuurfoto's. 
 
Palm Tree Eveglades

Palm Tree Eveglades

Palm Tree Eveglades

Palm Tree Everglades

Palm Tree Everglades

Palm Tree Everglades orange beek

Palm Tree Everglades turtle

Palm Tree Everglades alligator

Palm Tree Everglades teeth

Palm Tree Everglades baby

Palm Tree Everglades alligator head

Palm Tree Everglades super

Palm Tree Everglades

Palm Tree Everglades

Palm Tree Everglades

Palm Tree Everglades

Previous Everglades article: Buffalo Tigers Airboat Tour on the Everglades, Miami

Return to main page

Monday 26 September 2016

Buffalo Tigers Airboat Tour on the Everglades, Miami

Visiting the Everglades with such a fast low flying turbine boat is great. It gives you a mixed feeling of floating and flying over the water and grass. Our driver had the ability to spot wildlife. We saw many birds and beautiful vegetation.

What most people want to see are the alligators and there were plenty of them. They came extremely close to the boat and the guide gave them some food. Some of them almost climbed in the boat, a bit frightening. According to the guide they were harmless and he demonstrated this by petting their tongue. This one is calm, it is a female. This one is still young, also no problem. We kept a distance to be sure.

De Everglades bezoeken met een laag vliegende turbine boot is een groot avontuur. Het geeft je een gemixt gevoel van drijven en vliegen over het water en gras. Onze bestuurder hadden een heel goed gevoel om dieren te spotten. We zagen heel wat vogels en mooie vegetatie. 

Wat de meeste bezoekers echter willen zien zijn de alligators en hiervan was er geen gebrek. Ze kwamen extreem dicht bij de boot en de gids gaf hen wat eten. Sommigen klommen bijna aan boord, een beetje angstaanjagend. Volgens de gids waren ze allen zachtaardig en hij demonstreerde dit door over hun tong te strelen. Dit is een kalme, het is een vrouwtje. Deze is nog jong, ook geen probleem. We bleven op een veilige afstand voor de zekerheid. 
 
Everglades Rivers Buffalo Tours

Everglades Rivers Totem

Everglades Rivers Boat

Everglades Rivers alligator

Everglades Rivers grass

Everglades Rivers sun clouds

Everglades Rivers alligator

Everglades Rivers alligator

Everglades Rivers birds

Everglades Rivers birds

Everglades Rivers

Everglades Rivers alligator

Everglades Rivers eagle

Everglades Rivers alligator

Everglades Rivers alligator

Everglades Rivers flower

Everglades Rivers

Previous Miami article: Super and Classic Cars in Miami Beach, Florida

Previous National Park article: Planting trees in Galapagos National Park

Return to main page

Saturday 24 September 2016

General Impressions of the city of Santa Cruz, Galapagos

We end our Santa Cruz series with the only populated area we visited during our whole trip on the Galapagos Islands. We never saw other humans, besides members of our group, except in this city. It is the capital of the Galapagos Islands but still a small town.

At the fish market, a sea lion and pelicans were begging for leftovers from the cleaned fish. The fisher gladly gave it to them. This are large pets to have. A bit further, a sea lion is taking a nap on a bench. Be careful not to sit on it, his dark colored skin is not easy to spot on the dark bench. We conclude that the wildlife is welcomed by the citizens of Santa Cruz.

We eindigen onze Santa Cruz reeks met het enige bewoond gebied dat we hebben bezocht tijdens onze Galapagos reis. Anders zagen we geen enkel persoon, buiten de leden van onze groep. Dit is de hoofdstad van de Galapagos maar toch nog heel klein. 

Op de vismarkt zagen we een zeeleeuw en pelikanen bedelen voor visafval. De vissers gaven dit maar al te graag. Het zijn wel heel grote huisdieren om rond je te hebben. Een beetje verder ligt een zeeleeuw op een zitbank. Hij was niet goed te zien met zijn donkere vacht op het bruine hout. We kunnen enkel concluderen dat wilde dieren hier goed samenleven met de lokale bevolking. 
 
Santa Cruz city Galapagos

Santa Cruz city Galapagos

Santa Cruz city Galapagos

Santa Cruz city Galapagos

Santa Cruz city Galapagos

Santa Cruz city Galapagos

Santa Cruz city Galapagos

Santa Cruz city Galapagos

Santa Cruz city Galapagos

Santa Cruz city Galapagos

Santa Cruz city Galapagos

Santa Cruz city Galapagos

Santa Cruz city Galapagos

Santa Cruz city Galapagos

Santa Cruz city Galapagos

Santa Cruz city Galapagos

Santa Cruz city Galapagos

Santa Cruz city Galapagos

Previous Galapagos article: Cerro Dragon volcano with changing landscapes

Return to main page