Monday 31 July 2017

Size and decorations matter, the Stefanus Basilica in Budapest

The Stefanus Basilica is one of the largest churches in the world and the Hungarians are proud of this. It has a capacity of more than 8.000 people, a landmark of Budapest and one of the symbols of the country. The dome dominates the view of the church and the city skyline.

The interior is richly decorated but a bit dark. It was very difficult to take reasonable pictures. What impressed us the most were the altars, wall and ceiling paintings. It is rare that a church contains so much detail.

De Stefanuskerk is één van de grootste ter wereld en de Hongaren zijn hier trots op. Met zijn capaciteit van meer als 8.000 mensen is het een top bezienswaardigheden in Boedapest en een icoon voor het land. De hoge koepel domineert het zicht van de kerk en de skyline van de stad. 

Het interieur is rijk gedecoreerd maar wat donker. Het was er moeilijk redelijke foto's te trekken. We waren het meest onder de indruk van de grote altaren, muur en plafondschilderijen. Het is uitzonderlijk dat een kerk zo veel details bevat. 
 
Stefanus Basilica Budapest

Stefanus Basilica Budapest

Stefanus Basilica Budapest

Stefanus Basilica Budapest

Stefanus Basilica Budapest

Stefanus Basilica Budapest

Stefanus Basilica Budapest

Stefanus Basilica Budapest

Stefanus Basilica Budapest

Stefanus Basilica Budapest

Stefanus Basilica Budapest

Stefanus Basilica Budapest

Stefanus Basilica Budapest

Stefanus Basilica Budapest

Stefanus Basilica Budapest

Stefanus Basilica Budapest

Previous Budapest article: Windows to the trains at Budapest Central Station

Previous Church article: The abbey of Mont Saint-Michel

Return to main page

Friday 28 July 2017

Windows to the trains at Budapest Central Station

Most people arrive in a big city by train and we were expecting more visitors in the Central Station. It was however a Sunday so less professional commuters. In the morning it was rather cold so we had to carry our jacket. Its early afternoon now and most clouds are chased away.

The Central Station has a fascinating two colored facade with many statues. Both left and right in yellow simple construction but in the middle superb architecture with enormous glass surfaces. Windows are curved and decorated with metal art work. The inside of the station holds a huge hall were the trains arrive.

In een grootstad arriveren de meeste mensen per trein dus hadden we meer reizigers in het station verwacht. Het was echter zondag, dus minder huis werk pendelaars. 'S morgens was het nog koud dus moesten we ons jasje dragen. Nu, in de vroege namiddag zijn de meest wolken weggejaagd. 

Het Centraal Station heeft een fascinerende twee kleurige gevel met veel beeldhouwwerken. Zowel links en rechts een eenvoudige gele constructie maar in het midden een super architecturaal hoogstandje met enorme oppervlaktes glaswerk. De ramen zijn gebogen en versierd met metaal kunstwerk. Binnen in het station is er één grote hal waar de treinen aankomen. 
 
Central Station Budapest

Central Station Budapest statues

Central Station Budapest

Central Station Budapest clock

Central Station Budapest windows

Central Station Budapest metal art

Central Station Budapest train hall

Central Station Budapest stairs

Central Station Budapest entry

Previous Train Station article: The White Hall of King Station, Seattle

Return to main page

Tuesday 25 July 2017

First Cathedral and Main Square, Quito

The first cathedral of Quito is located at the Main Square. Its white tower is covered with decorations and stands side by side with a green yellow dome. A great church in front of the victory column of the city. At the end of the street you see the two towers of the new cathedral.

It is hot but locals are working hard: polishing shoes, selling ice cream, selling scarfs or guarding the parliament. We took some nice pictures and gave some money to the lady with the baby on her back. Our own security guard was vigilant for pickpockets on this busy square.

De eerste kathedraal van Quito is gelegen op het hoofdplein. Zijn witte toren is rijkelijk gedecoreerd en staat zij aan zij met een groen gele koepel. Een mooie kerk tegenover de overwinningszuil van de stad. Aan het einde van de hoofdweg zie je de twee kloktorens van de nieuwe kathedraal. 

Het is er heet maar de lokale bevolking werkt nog hard: schoenen poetsen, ijs verkopen, sjaals verkopen of het parlement bewaken. We trokken enkele mooie foto's en gaven wat geld aan de vrouw met baby op haar rug. Onze eigen beveiligingsagent was waakzaam voor zakkenrollers op dit drukke plein. 
 
First cathedral Quito

First cathedral Quito

First cathedral Quito

Main Square Quito

Main Square Quito

Main Square Quito selling icecream

Main Square Quito victory column

Main Square Quito statue

Main Square Quito eagle

Main Square Quito parliament

Main Square Quito shoes

Main Square Quito lady selling scarfs

Main Square Quito white flowers

Main Square Quito parliament

Main Square Quito park

Main Square Quito domes

Main Square Quito guard

Previous Quito article: Colibri art at the equator line museum

Previous Main Square article: Plaza de la Cathedral, Cadiz

Return to main page

Saturday 22 July 2017

Colibri art at the equator line museum, Quito

Colibris are birds which are known for its speed. Their wings move at an astonishing pase that they almost become invisible. A top performer Colibri can open and close its wings up to 80 times a second. The South American Colibris are very colorful.

Unfortunately we did not see any life colibris in Ecuador but the art exhibition in Quito at the equator line shows how colorful they really are. We once saw and took a pictures of a colibri in Utah and added them to our article.

Kolibrie vogels zijn befaamd voor hun snelheid. Hun vleugeltjes bewegen aan een verbazingwekkende snelheid zodat ze bijna onzichtbaar worden. Een top atleet Kolibrie kan tot 80 keer zijn vleugels openen en dichten per seconde. De Zuid-Amerikaanse Kolibries zijn heel kleurrijk. 

Spijtig genoeg hebben we er geen echte gezien in Quito maar de kunst tentoonstelling aan de evenaar lijn toont ons hoe kleurrijk ze wel zijn. We zagen eens een Kolibrie in Utah en hebben twee foto's van deze aan ons artikel toegevoegd. 
 
Colibri art Quito

Colibri art Quito

Colibri art Quito

Colibri art Quito

Colibri art Quito

Colibri art Quito

Colibri art Quito

Colibri art Quito

Colibri art Quito

Colibri art Quito

Colibri art Quito

Colibri art Quito

Previous Quito article: National Library in Quito, a fusion of modern and classic architecture

Previous Museum article: Medicine and modernism together at Sant Pau hospital, Barcelona

Return to main page