Wednesday 30 August 2017

A surprise “Love Hotel Room” at AS Hotel Limbiate Fiera, Milan

At the time we booked the AS Hotel Limbiate Fiera on Booking.com, we saw a modern hotel with very nice facilities like a bar and restaurant. This was indeed the case and we had an excellent dinner in the restaurant with very good Italian wine.

At the check-in, staff informed us the main hotel was fully booked and asked if a room in the side building was also fine. My first question was, is there climate control because it was rather hot. Yes, the rooms have all comfort like in the main tower. Ok, let’s take the room in the side building.

The side building was constructed in three circles. In front of the each hotel room was a parking spot hidden from sight with wooden planks so you could not be recognized. The interior of the room was completely in red and there was even a backdoor escape route in case you would be caught by your wife. In my case there was no risk because I had my wife with me. This was our first surprise experience in a “Love Hotel”. We slept very well and had a good breakfast at the budget price of 53 euros everything included.

Toen we het AS Hotel Limbiate Fiera op Booking.com reserveerden zagen we een modern hotel met goede faciliteiten zoals een bar en restaurant. Dat was ook het geval en we genoten van een uitstekend avondmaal met goede Italiaanse wijn.

Tijdens de check-in vroeg men ons of we akkoord gingen met een kamer in een bijgebouw daar het hoofdgebouw vol was. Mijn eerste vraag was, is er daar ook airco want het is heel warm? Ja, alle kamers hebben dezelfde faciliteiten. Ok, dan nemen we wel deze kamer. 

De bijgebouwen waar gebouwd in cirkelvormen. Voor iedere kamer was er een parkeerplaats afgeschermd door houten planken die de auto uit het zicht plaatsen. Hierdoor kon men niet worden herkent. Binnen in de kamer was alles in het rood, er was zelfs een achterdeur met vluchtroute indien je zou worden betrapt door je vrouw. Bij mij was dit risico er niet daar ik mijn vrouw mee had. Dit was onze eerste onverwachte ervaring in een “Love Hotel”. We hebben goed geslapen en kregen een kwaliteitsontbijt aan de budget prijs van 53 euro per nacht, alles inclusief. 
 
AS Hotel Limbiate Fiera

AS Hotel Limbiate Fiera lobby

AS Hotel Limbiate Fiera bar

AS Hotel Limbiate Fiera terrace

Love Hotel Limbiate Fiera

Love Hotel Limbiate Fiera

Red Room Love Hotel

AS Hotel Limbiate Fiera Red door

AS Hotel Limbiate Fiera

AS Hotel Limbiate Fiera bathroom

AS Hotel Limbiate Fiera breakfast

AS Hotel Limbiate Fiera breakfast

Previous Italy article: Abstracts and graffiti faces in Rimini

Previous Hotel article: The Imperial Mae Hong Son Resort

Return to main page

Sunday 27 August 2017

Notre Dame des Domes, Avignon

This cathedral in Avignon is superb because of its front terrace and golden statue of Our Lady on the top of the clock tower. Looking up in the sun, she shines from high above the city market. It gives the cathedral this additional glamour and style.

The church itself was built like a fortress with tick defense walls. This 12th century construction has a dark and cold interior. Add a stone skull between a couple of angels and you start to shiver. A bit further in the church, sun light shines in and reveals the amazing paintings of the inner dome.

De kathedraal van Avignon is super omwille van zijn voorterras en het gouden Onze Lieve Vrouw beeld bovenop de kloktoren. Omhoog kijkende in de zon, staat ze te blinken boven de markt van de stad. Het geeft deze kathedraal dat ietsje meer, wat glitter en stijl. 

De kerk zelf werd gebouwd als een burcht met dikke verdedigingsmuren. Dit 12de eeuws bouwwerk heeft een donker en koud interieur. Voeg hier een stenen doodskop tussen twee engelen aan toe en je krijgt de rillingen. Iets verder in de kerk schijnt het zonlicht binnen en worden prachtige plafond schilderwerken in de koepel onthult. 
 
Notre Dame des domes avignon

Notre Dame des domes avignon Our Lady

Notre Dame des domes avignon tower

Notre Dame des domes avignon Jesus

Notre Dame des domes avignon altar

Notre Dame des domes avignon paintings

Notre Dame des domes avignon pope

Notre Dame des domes avignon stained glass

Notre Dame des domes avignon

Notre Dame des domes avignon

Previous Avignon article: Le Pont d'avignon, bridge on the Rhone River

Previous Church article: Size and decorations matter, the Stefanus Basilica in Budapest

Return to main page

Thursday 24 August 2017

Le Pont d'avignon, bridge on the Rhone River

This half pedestrian bridge in Avignon is well known for its song "Sur le Pont D'avignon". It’s a French song of kids dancing on the Avignon Bridge and singing about important people and professions.

On this beautiful day we enjoyed the walk on the bridge with the river Rhone below us. There was so much light and the water was enchanting. Since the bridge ends half way we returned on our steps and admired the view of the old city.

Deze halve voetgangersbrug in Avignon is beroemd omwille van het lied "Sur Le Pont D'avignon". In dit Franse lied dansen kinderen op de brug terwijl ze zingen over bekende personen en beroepen. 

Op deze mooie zomerdag genoten we van een wandeling op de brug met de Rhone rondom ons. Er was zo veel licht dat het water betoverend leek. Daar de brug niet tot de overkant reikt kwamen we op onze stappen terug, de vestingen van de oude stad aanschouwend. 
 
Pont de Avignon Kristel

Pont de Avignon

Pont de Avignon

Pont de Avignon

Pont de Avignon

Pont de Avignon

Pont de Avignon

Pont de Avignon Rhone

Pont de Avignon city view

Pont de Avignon

Pont de Avignon

Previous Avignon article: Palais des Popes in the fortress city of Avignon

Previous Bridge article: Su Tong Pae's bamboo bridge, Pang Mu

Return to main page

Monday 21 August 2017

Palais des Popes in the fortress city of Avignon

It seems the popes had to be seriously defended because the city of Avignon looks like a fortress with in the middle a huge castle. The main entrance is located just beneath a two tower construction. When entering pass have to pass the guards room. The ceiling paintings clearly indicate the weapons used in those days: canons, sables, axes, knifes, spears...

The Palace is enormous and a must visit destination when in Avignon. For us it is the most interesting museum of the city. The complete tour of the castle takes you from the ground floor, to the first and roof. An intense walk. From the top, the views are beautiful.

Het lijkt er op dat de Pauzen zich serieus dienden te beveiligen want Avignon is een oninmeerbaar fort met in het midden een groot kasteel. De hoofdingang is net onder de twee wachttorens gelegen. Wanneer je binnen gaat kom je eerst in de wapenkamer en het soldaten kwartier. De plafondschilderingen tonen ons de wapens van weleer: kanonnen, sabels, bijlen, messen, speren.... 

Het paleis is enorm en dit moet je zeker bezoeken als je in Avignon bent. Voor ons is dit het meest interessante museum van de stad. De rondgang neemt je van het gelijkvloers, naar het eerste verdiep en het dak. Een stevige wandeling. Van hier boven zijn de zichten mooi. 
 
Palais des popes Avignon

Palais des popes Avignon

Palais des popes Avignon

Palais des popes Avignon

Palais des popes Avignon

Palais des popes Avignon

Palais des popes Avignon

Palais des popes Avignon

Palais des popes Avignon

Palais des popes Avignon

Palais des popes Avignon

Palais des popes Avignon

Palais des popes Avignon

Palais des popes Avignon

Palais des popes Avignon

Palais des popes Avignon

Previous Avignon article: General impressions of Avignon

Previous Palace article: Majestic parliament of Vienna

Return to main page

Friday 18 August 2017

General impressions of Avignon

This little city in the south of France is classified as UNESCO world heritage and we understand why. Surrounded by a circular defense wall, the old city is only accessible via a few roads and pedestrian gates.

Around the market place, you find the nice City Hall, the Opera, many restaurants and for the kids an antique carousel. The main landmarks are the Pope's Palace, the Notre Dame church and the Pont de Avignon. At one of the shops, Kristel smells the regional lavender.

Deze kleine stad in het zuiden van Frankrijk is geclassificeerd als UNESCO werelderfgoed en we begrijpen waarom. Omringt door een cirkelvormige verdedigingsmuur is de oude stad slechts toegankelijk via enkele wegen en voetgangerspoorten. 

In de buurt van de markt vind je het stadhuis, de opera, vele restaurants en voor de kinderen een antieke carrousel. De hoofdbezienswaardigheden zijn het Paleis van de Paus, de Notre Dame kerk en de Pont de Avignon. In één van de winkeltjes ruikt Kristel aan de lokale lavendel producten. 
 
Avignon wall

Avignon tower

Avignon wall pedestrian gate

Avignon church

Avignon restaurants

Avignon city hall

Avignon caroussel

Avignon theater

Avignon banque de France

Avignon Restaurant Christian

Avignon general

Avignon eagles

Avignon lavendel

Avignon lavendel bear

Previous General Impressions article: General Impressions of the historical Cadiz

Return to main page