Sunday 30 January 2011

Blog Promotion - Informing people we write about

Below you see a copy of our Blog business card. We use it for friends and family who are interested in our blog but also for people we meet and show interest. When we visit a place and intend to write an article, we always try to give a card to people of the point of interest. This enables them afterwards to see the text and pictures of their church, restaurant or organisation.

Hier zie je een kopie van ons blog visitekaartje. We geven het aan vrienden en familie die interesse hebben in onze blog, maar ook aan mensen die we ontmoeten en met wie we over de blog praten. Als we een plaats bezoeken en we willen een artikel schrijven, trachten we altijd een kaartje na te laten aan iemand van de bezienswaardigheid. Dit maakt het mogelijk voor hen om achteraf de foto's en tekst van hun restaurant, kerk of andere organisatie te bekijken.

Blog Business card
Return to main page

Saturday 29 January 2011

The Church, Notre-Dame du Pentecote in Lille

The church is officially known as "Eglise du Sacré-Coeur", the holly heart. The church dates from the 19th century and is located on Rue Nationale. We particularly love the details in the church tower. The style is neo gothic. The altar has so many decorations in white marble. We had to hurry because our visit was just before the start of a mass celebration. This was our last Lille article and after our full day walking, our dog Tommie was very tired.

De kerk is officieel gekend onder de naam "Eglise du Sacré-Coeur", de kerk van het heilige hart. De bouw werd voltooid in de 19de eeuw en ze is gevestigd in Rue Nationale. In het bijzonder houden we van de details in de toren. De architecturale stijl is Neogotiek. Het altaar is wit en heeft vele marmeren decoraties. We moesten ons haasten want ons bezoek was juist voor het begin van een mis. Dit was ons laatste Lille artikel en na een dag vol wandelen waren wij alsook onze hond Tommie, zeer moe.

Notre-Dame de Pentecote in Lille
Notre-Dame de Pentecote in Lille
Notre-Dame de Pentecote in Lille
Notre-Dame de Pentecote in Lille
Notre-Dame de Pentecote in Lille
Notre-Dame de Pentecote in Lille
Notre-Dame de Pentecote in Lille
Tommie shi tzu
Previous Lille article: Le palais des beaux-arts et Place de la Republique, Lille

Return to main page

Friday 28 January 2011

Austrian trend hotel, Savoyen in Vienna

The Savoyen in Vienna is a trend hotel and member of Special Hotels of the World. It is located on the Rennweg and very close to the old city center. The hotel is in a historic, beautiful building. The interior is modern and rooms a very spacious. Each time when I go to Vienna, I will stay here, it is very good and could recommend it to everyone.

De Savoyen in Wenen is een trend hotel en lid van "Special Hotels of the World". Het is gelegen op de Rennweg en zeer dicht bij het oude stadscentrum. Het is in een mooi historisch gebouw met modern interieur en zeer ruime kamers. Iedere keer als ik naar Wenen reis, ga ik hier verblijven. Een hotel dat ik iedereen kan aanbevelen.

Savoyen Hotel Vienna
Savoyen Hotel Vienna
Savoyen Hotel Vienna
Savoyen Hotel Vienna
Link to the Official Website: Savoyen Hotel, Vienna

Return to main page

Tuesday 25 January 2011

Le Palais des Beaux-Arts et Place de la Republique, Lille

Place de la Republique in Lille is for us the most beautiful square of the city. Here you find the museum Palais des Beaux-Arts, a fabulous building with so many details carved in the facade and underneath the roof. The most famous pieces of art are from Claude Monet, Rembrandt, Van Gogh, Van Dyck and Brueghel. The museum dates from 1892. The houses around the square are impressive, and certainly the one with the two ladies holding the balcony above.

Place de la Republique in Lille is voor ons het mooiste plein van de stad. Hier vind je het Palais des Beaux-Arts (Het paleis der schone kunsten), een fabelachtig gebouw met heel veel details gebeeldhouwd in de facade en onder het dak. De meest bekende kunststukken in dit museum zijn van Claude Monet, Rembrandt, Van Gogh, Van Dyck en Brueghel. De huizen rond het plein zijn indrukwekkend, en zeker het huis met de twee dames die een balkon ondersteunen.

Place de la republique Lille
Place de la republique Lille
Place de la republique Lille
Place de la republique Lille
Palais des Beaux-Arts Lille
Palais des Beaux-Arts Lille
Palais des Beaux-Arts Lille
Previous Lille article: Place du general De Gaule in Lille

Return to main page

Sunday 23 January 2011

Gooiland Trophy 2011, Hilversum

Our third competition after our injury period was going to be a success again. However the adjudicators didn't appreciate our dancing or appearance. We crashed in the first round and end on place 9 out of 10 couples. We danced at the same level as last week when we received 20 marks out of 20 and reached the second place. Strange that different adjudicators see things totally different. We decided never to dance in this place again, they frequently invite the same jury so we draw our conclusions. Our next competition is on 20 February, Tilburg Moves.

Onze derde competitie na onze kwetsuur periode ging terug een succes worden. De jury dacht hier echter anders over, zij hebben ons dansen of onze uitstraling niet geapprecieerd. We bleven steken in de eerste ronde en eindigen op plaats 9 van 10 paren. We dansten op het zelfde niveau als vorige week toen we 20 van de 20 crossen kregen en op plaats 2 eindigden. We hebben besloten nooit meer in Hilversum deel te nemen, hier nodigen ze veel dezelfde juryleden uit en daar trekken we onze conclusies uit. Onze volgende competitie is op 20 februari, Tilburg Moves.

Filip Demuinck Kristel Pardon
Full result: NADB Gooiland Trophy 2011 - Result D-class
Previous competition article: Dens Gala 2011

Return to main page

Place du General du Gaulle, Lille

As in an earlier Lille article on amazing buildings in the city, we meet again the Flemish architectural style but now in the Vieille Bourse. This is the most famous building in town and was constructed in 1653. It was a place were commercial traders could sell and buy products. There was enough room for 24 traders to display their merchandise. The Theatre du Nord is also a very fascinating building and had nice Christmas decorations on the facade. The other houses on this market place were also worth a visit.

Zoals in een vorig artikel over ongelooflijke gebouwen in de stad, komen we terug de Vlaamse architecturale stijl tegen in de Vieille Bourse. Dit is het meest beroemde gebouw van de stad en werd voltooid in 1653. Het is een gebouw waar handelaren producten kochten en verkochten. Er was genoeg plaats voor 24 verkoopruimtes. Het Theatre du Nord is ook een mooi gebouw en had leuke kerstdecoraties tegen de muren. De andere huizen op de markt zijn ook een bezoekje waard.

Place General de Guale Lille
Place General de Guale Lille Theatre du NordTheatre du Nord

Place General de Guale Lille Vieille BourseVieille Bourse

Place General de Guale Lille Vieille BourseVieille Bourse

Place General de Guale Lille
Previous Lille article: Place and Palais Rihour in Lille

Return to main page

Saturday 22 January 2011

General Impressions of Kortrijk

With this "General Impressions" article we complete the Kortrijk series. It was an interesting city to visit but it was very cold. The two towers over the Leie river at the "Guido Gezellepad" are cold the "Broel Torens". They are connected by a bridge. The towers were erected in 1385 and 1415 to control the vessels on the Leie. The "Groeningepoort" is a monument to celebrate the victory of the "Guldensporenslag". This was built in 1908, 605 years after the battle. One of the most beautiful churches of the city is the "Sint Maartens church", unfortunately it was closed.

Met dit "algemene indrukken" artikel vervolledigen wij onze reeks over Kortrijk. Een interessante stad om te bezoeken, maar het was zeer koud. De twee torens met brug over de Leie rivier aan het Guido Gezellepad worden de "Broel Torens" genoemd. Ze werden opgetrokken in 1385 en 1415 om boten te controleren die de stad in vaarden. De "Groeningepoort" is een monument ter ere van de "Guldensporenslag" en ze werd gebouwd 605 jaar na de veldslag in 1908. Een van de mooiste kerken in de stad is de Sint Maartenskerk, helaas was deze die dag gesloten..

Broel torens KortrijkBroeltorens

Broel torens Kortrijk
Groeninge Poort KortrijkGroeningepoort

Sint Maartens Kerk KortrijkSint-Maartenskerk

Sint Maartens Kerk Kortrijk
Sint Maartens Kerk Kortrijk
Sint Maartens Kerk Kortrijk
Previous Kortrijk article: Main Square and Belfry, Kortrijk

Return to main page

Friday 21 January 2011

Grote Markt en Belfort (Main square and Belfry), Kortrijk

The Main Square in Kortrijk is rather small but has a few interesting buildings. The town hall is an impressive building with several Flemish flags on the facade. In front of it there was a glass looking Christmas three, a nice variation of the classical version. The Belfry dates from 1411 and is protected by the UNESCO. In 1994, they placed a carillon in the tower. On the other side of the square you have a nice view on the Sint-Maartens church.

De Grote Markt in Kortrijk is redelijk klein maar heeft een paar interessante gebouwen. Het stadhuis is indrukwekkend met zijn vele Vlaamse vlaggen op de voorgevel. Voor het gebouw stond een uit glas uitziende kerstboom, een mooie variatie op de klassieke versies. Het Belfort dateert uit 1411 en is opgenomen op de UNESCO lijst. In 1994, heeft men in de toren een beiaard geplaatst. Aan de andere kant van de markt heb je een mooi zicht op de Sint-Maartens kerk..

Main Square Kortrijk Grote Markt
Main Square Kortrijk Grote Markt
Main Square Kortrijk Grote Markt
Main Square Kortrijk Grote Markt
Main Square Kortrijk Grote Markt
Main Square Kortrijk Grote Markt
Previous Kortrijk article: Church of Our Lady, Kortrijk

Return to main page

Tuesday 18 January 2011

Tommie has a sister called Tessa, what a surprise

To many this will come as a surprise but we have a second dog now. She is called Tessa and is a Golden Retriever pup. She joined our family and is already good friends with her brother Tommie a Shih Tzu. Tommie is 5 years old and Tessa 11 weeks. Now Tessa is a little bit heavier and taller but when she is grown up she will be a lot bigger than Tommie. The house is full of energy these days.

Voor velen zal dit als een verrassing komen, we hebben een 2de hondje. Ze noemt Tessa en is een Golden Retriever pup. Ze is het nieuwe lid van de familie en reeds dikke vrienden met haar broer Tommie, een Shih Tzu. Tommie is 5 jaar oud en Tessa 11 weken. Nu is Tessa iets zwaarder en groter maar als ze volwassen is zal ze veel groter zijn dan Tommie. Het huis is weer vol energie deze dagen.

Tessa
Tessa
Tessa
Tessa
Tessa
Tessa
Tessa
Return to main page

Monday 17 January 2011

Dens Gala 2011, Our video of the D-class

After our report of this competition and the videos of the top dancers, we now publish our own video of the D-Class.

Na ons verslag van deze competitie en de videos van de top dansers, publiceren we nu onze eigen video van de D-Klasse.Previous competition article: Dens Gala 2011, Our competion in the D-Class

Return to main page

Dens Gala 2011, Videos Championship Class Ballroom

The Championship class final was excellent. The organisation had foreseen a presentation of each couple with an introduction dance. This is an event I would recommend for next year. Below you find a video of the introduction dance of all couples in the Championship class Final. The second video shows the winners, Marcello Nencini and Tessa De Jongh.

De Hoofdklasse finale was uitstekend. De organisator gaf een voorstelling van alle finale paren met een introductie dans. Deze wedstrijd kan ik zeker aanbevelen voor volgend jaar. Hieronder vind je een video van alle paren in de introductie dans van de finale hoofdklasse. De tweede video toont de winnaars, Marcello Nencini en Tessa De Jongh.

Introduction DanceVideo of the winners


Previous competition article: Dens Gala 2011, Our competion in the D-Class

Return to main page

Sunday 16 January 2011

Dens Gala 2011 in Oss - Ballroom D-Class (NADB)

This competition we had a very good result, the 2nd place out of 16 couples in the NADB D-Class. All rounds were very good and in the semi-final we received 20 marks out of 20 from the 5 adjudicators. This is the first time we have the maximum marks. The result in the final was very close we won the Waltz and the Tango, Rene Langewouters and Lieke Sauve took the Slowfox and the Quickstep. The final result had to be calculated via the number of total number of 1st and 2nd places, we got 16 and Rene & Lieke 17 of them. So we end in place 2, but we are very happy with this. Up to Hiversum next week.

Deze competitie behaalden we een zeer goed resultaat, de 2de plaats van 16 paren in de NADB D-klasse. Alle ronden waren zeer goed en in de halve finale kregen 20 op 20 crossen van de 5 juryleden. Dit was de eerste keer dat we de maximum crossen kregen. Het resultaat in de finale was zeer nipt, wij wonnen de wals en de tango, Rene Langewouters en Lieke Sauve wonnen de Slowfox en de Quickstep. Het eindresultaat moest berekend worden via het totaal van 1ste en 2de plaatsen samen, wij kregen er 16 en Rene & Lieke 17. Hierdoor kwamen we op de 2de plaatst terecht, maar we zijn zeer blij. Volgende week komt Hilversum eraan.

Filip Demuinck Kristel Pardon
Full result: NADB Dens Gala 2011 - Result D-class
Previous competition article: Nievaert Cup in Klundert

Return to main page

Saturday 15 January 2011

The new Audi A6 and sportive generation Quatro, Munich

Audi is introducing his new A6 limousine with the sportive generation quatro. They claim to drive this luxury car on all terrains and are going to prove it at Munich airport. They built an artificial hill with lift, and have the intension to drive these cars up and down the steep slope. It looks super impressive.

Audi introduceert de nieuwe A6 limousine met sportieve quatro generatie. In hun slogan claimen ze dat deze luxe wagen zich op alle terreinen kan begeven en willen dit ook bewijzen op de luchthaven van München. Hier hebben ze een kunstmatige heuvel gebouwd waarop de wagens langs de steile helling op en neer zullen rijden. Het lijkt heel indrukwekkend..

Audi New A6 Quatro
Audi New A6 Quatro
Audi New A6 Quatro
Audi New A6 Quatro
Audi New A6 Quatro
Audi New A6 Quatro
Previous Munich article: The first December snow in Munich

Return to main page