Tuesday 27 April 2010

Templo de Debod, Madrid

The Templo de Debod is located at Parque del Oeste and was a gift from the Egyptian government to Spain. Spain has supported Egypt in building the Aswan dam. A process in which many Spanish labourers lost their lives. When the project was finished, Spain was given this temple out of the 4th century before Christ. In 1970 the temple was rebuild in Madrid. It was originally located in the area that was flooded near Abu Simbel.

De Templo de Debod is gelegen aan Parque del Oeste en was een geschenk van de Egyptische overheid aan Spanje voor het bouwen van de Aswan dam. Een project waarin vele Spanjaarden om het leven kwamen. Na oplevering van de dam, kreeg Spanje deze tempel uit de 4de eeuw voor Christus. In 1970 werd deze herbouwd in Madrid. Oorspronkelijk stond dit monument in het overstromingsgebied nabij Aboe Simbel.

Templo de Debod Madrid
Templo de Debod Madrid
Templo de Debod Madrid
Templo de Debod Madrid
Templo de Debod Madrid
Templo de Debod Madrid
Templo de Debod Madrid
Previous Madrid article: Shopping in Madrid

Return to main page

Monday 26 April 2010

Shopping in Madrid

In Madrid, you find many special shops. Like on the pictures: the candy shop on Calle de Toledo, a shop with all kinds of wooden clocks as also the very classic pharmacy on Calle Mayor. The remaining pictures are taken inside this hall near Mercado de San Miguel. Here you find top quality food and wines, but it comes with a price. The main shopping area in Madrid is located around Plaza Puerta del Sol, in all streets going into the direction of Gran Via. Most of the shops sell shoes, souvenirs and clothing. What was surprising is that in Calle de la Montera, one of the main shopping streets you see many prostitutes selling their services even during day time hours. Strange for such a catholic country.

In Madrid vind je veel speciale winkeltjes. Zoals op de foto's: een snoepwinkel in Calle de Toledo, een winkel met allerlei soorten houten klokken en een ouderwetse apotheek zie je op Calle Mayor. Op de overige foto's zie je een overdekte hal in de buurt van Mercado de San Miguel. Hier vind je top kwaliteit voedingswaren en wijn, maar het is er duur. Het belangrijkste winkelgebied van Madrid bevindt zich rond Plaza Puerta del Sol, in alle straten richting Gran Via. De meeste winkels verkopen souvenirs, schoenen of kledij. We waren verbaast dat in Calle de la Montera, een van de populairste winkelstraten, prostituees hun diensten staan aan te bieden gedurende daguren. Dit is wel raar voor zo'n katholiek land.

Shopping Madrid Demuinck Pardon
Shopping Madrid Demuinck Pardon
Shopping Madrid Demuinck Pardon
Shopping Madrid Demuinck Pardon
Shopping Madrid Demuinck Pardon
Shopping Madrid Demuinck Pardon
Shopping Madrid Demuinck Pardon
Previous Madrid article: Royal Palace, Madrid

Return to main page

The Royal Palace, Madrid

The Royal Palace in Madrid was completed in 1755 for King living Karel III. The current King Juan Carlos is not living in this palace that is only used for official ceremonies. On Wednesdays, the European citizens have free entry to visit the Palace. However, when we were there, it was closed on Wednesday. I have only pictures from the outside and gardens, inside the Palace we were not allowed to use our camera. It is a pity, because the rooms are extraordinary. I would certainly recommend everyone to visit this palace when they are in Madrid. Schedule in enough time because you can expect long queues to enter.

Het koninklijk Paleis in Madrid was voltooid in 1755 voor koning Karel III. De huidige koning Juan Carlos woont er niet. Het paleis wordt enkel voor ceremonies gebruikt. Op woensdag hebben alle Europese burgers gratis toegang tot het paleis, bij ons was het die dag echter gesloten. We hebben enkel foto's kunnen maken van de buitenkant van het paleis en de tuinen, daar we in het paleis onze camera niet mochten gebruiken. Dit is zeer spijtig daar de kamers buitengewoon waren. Wij raden iedere toerist die naar Madrid gaat aan, het koninklijk paleis te bezoeken. Neem echter genoeg tijd, er zijn altijd lange wachtrijen om het paleis binnen te gaan.

Royal Palace Madrid Demuinck Pardon
Royal Palace Madrid Demuinck Pardon
Royal Palace Madrid Demuinck Pardon
Royal Palace Madrid Demuinck Pardon
Royal Palace Madrid Demuinck Pardon
Royal Palace Madrid Demuinck Pardon
Royal Palace Madrid Demuinck Pardon
Previous Madrid article: Retiro park, Madrid

Return to main page

Sunday 25 April 2010

Let's Dance Championships, Amstelveen

We had no real expectations this competition. We were not able to practice, thanks to the volcano eruption we got stuck in Madrid. Taking into account the tips from Tony and Amanda Dokman, we focussed on standing straight and keeping our posture quality throughout all figures. A real challenge. This was rather successful in the first round and we qualified directly to the semi final. In the semi final we had more problems and we just didn't make the final. We were one cross short, next week better. Our end result was 8/20.

During this competition, I had the opportunity to talk to Robert Bogaart. I asked him why he didn't give us any marks in several competitions this year even if we made it to the final several times when he was in the jury panel. We had a very positive conversation and he watched our semi final. I could really understand the feedback he gave us and also the reason why he doesn't mark us. We are going to work on this together with our trainers. It shows; never complain about adjudicators, there is always a reason why they don't mark you. Thank you Robert for your feedback and possitive attitude.

We hadden geen grote verwachtingen deze competitie. Omwille van de vulkaanuitbarsting zaten we vast in Madrid met geen enkele mogelijkheid te trainen. Onze laatste les van Tony en Amanda Dokman in acht genomen, hebben we ons gericht op rechtstaan en presentatie in al onze figuren. Een echte uitdaging. Onze opzet was geslaagd in de eerste ronde kwalificeren we ons rechtstreeks voor de halve finale. Daarna hebben we problemen gehad onze presentatie te behouden. We kwamen 1 aantekening tekort voor de finale, volgende week beter. Eindresultaat was 8ste van 20 paren.

Gedurende deze competitie heb ik de kans gehad te praten met Robert Bogaart. Ik vroeg hem waarom hij ons nooit heeft doorgeplaatst dit seizoen zelfs als we in de finale stonden. Hij kon hier niet direct op antwoorden maar ging onze halve finale bekijken. Hierna gaf hij feedback en kon ik begrijpen waarom hij ons niet doorplaatst. We gaan zijn aandachtspunten meenemen naar onze leraars. Dit is een mooi voorbeeld voor alle dansers, minder klagen, de jury heeft altijd een reden waarom hij je niet doorplaatst. Hartelijk dank Robert voor je goede feedback en je positieve ingesteldheid.

Full Result: NADB result

Demuinck Pardon Ballroom NADBFoto: Bauke Wagenmakers.

Previous competition article: Holland Dans Spektakel 2010, Cuijk

Return to main page

Saturday 24 April 2010

Retiro park, Madrid

Retiro park Madrid is enormous, 1,4 km² and located in the city centre of Madrid. It is a place where people come to do sports: running, tennis, football... There is a large rose garden but I have no pictures because this is not the right season for roses. One of the most important buildings in the park is the Crystal Palace, a glass pavilion. In front of it you have a small pond with many ducks and black swans. At the large pond that is used for boat rowing, you find the monument of Alfonso XII, he was the King of Spain from 1874 till 1885. He became King of Spain at the age of 17 and died from tuberculosis when he was 28. He guided his country through the war with the USA.

Retiro park is 1,4 km² groot en ligt in het centrum van Madrid. Hier komen veel mensen sporten: lopen, tennis, voetbal... In het park is een grote rozentuin maar hier zijn geen foto's van daar dit niet het rozen seizoen is. Een belangrijk gebouw in het park is het Kristallen Paleis, een glazen pavillioen. In het vijvertje ervoor vind je veel eendjes en zwarte zwanen. Op het grote meer in het park kan je bootjes huren om te roeien. Hier staat het monument van Koning Alfonso XII, hij was koning van Spanje in de periode van 1874 tot 1885. Hij werd koning op 17 jarige leeftijd en stierf aan tuberculose wanner hij 28 was. Hij leidde zijn land door de oorlog tegen de Verenigde Staten.

Retiro Park Madrid Demuinck Pardon
Retiro Park Madrid Demuinck Pardon
Retiro Park Madrid Demuinck PardonRetiro Park Madrid Demuinck Pardon
Retiro Park Madrid Demuinck Pardon
"Retiro Park Madrid Demuinck Pardon
Retiro Park Madrid Demuinck Pardon
Retiro Park Madrid Demuinck Pardon
Previous Madrid article: Reina Sofia museum, Madrid

Return to main page

Reina Sofia Museum in Madrid

The Reina Sofia Museum in Madrid is located near the Central station of Atocha. The interior of the building gives a sober impression which draws the attention to the paintings. This is the first museum we visit that focuses on young works of art. The paintings are from the 20th century. Here you find works of the two greatest Spanish masters Pablo Picasso and Salvador Dali. My main interest went out to the works of Salvador Dali. I was disappointed because the most famous works I knew, where not displayed. In the paintings of Pablo Picasso, I was expected more light, most works were at the dark side. All by all, it was a nice visit.

Het Reina Sofia museum in Madrid is gelegen bij het centraal station van Atocha. Het interieur van het museum is zeer sober wat de aandacht meer verlegt naar de schilderijen. Dit is het eerste museum dat we bezoeken die een collectie heeft gericht op jonge werken. Alle schilderijen zijn van de 20ste eeuw. Hier vind je de werken van de grote Spaanse meesters Pablo Picasso en Salvador Dali. Mijn interesse ging voornamelijk uit naar Salvador Dali. Ik was toch teleurgesteld dat de meest bekende werken die ik ken, niet waren tentoongesteld. De schilderijen van Pablo Picasso waren iets donkerder dan ik verwachtte. Alles in acht genomen was het een leuk bezoek.

Reina Sofia Museum Madrid Demuinck Pardon
Reina Sofia Museum Madrid Demuinck Pardon
Reina Sofia Museum Madrid Demuinck Pardon Pablo Picasso
Reina Sofia Museum Madrid Demuinck Pardon Salvador Dali
Reina Sofia Museum Madrid Demuinck Pardon Salvador Dali
Previous Madrid article: General impressions of Madrid

Return to main page

Friday 23 April 2010

General impressions of Madrid

Madrid is a city with many faces: modern buildings, classic architecture, beautiful houses, statues, fountains, museums, parks and flowers. For all these assets, I would recommend Madrid to everyone who likes to make city trips. The symbol of Madrid is the bear. Friendliness is hard to find. Madrid is the capital of Spain, but almost nobody speaks another language than Spanish.

Madrid is een stad met vele gezichten: moderne gebouwen, klassieke architectuur, mooie huizen, standbeelden, fonteinen, musea, parken en veel bloemen. Vanwege al deze troeven, zou ik Madrid zeker aanraden voor liefhebbers van city trips. Het symbool van Madrid is de beer. Vriendelijkheid is moeilijk te vinden. Alhoewel Madrid de hoofdstad is van Spanje, spreekt bijna niemand een andere taal dan Spaans.

Madrid Demuinck Pardon
Madrid Demuinck Pardon
Madrid Demuinck Pardon
Madrid Demuinck Pardon
Madrid Demuinck Pardon
Madrid Demuinck Pardon
Madrid Demuinck Pardon
Madrid Demuinck Pardon
Madrid Demuinck Pardon
Previous Madrid article: Warner Bros Movie Park, Madrid

Return to main page

Thursday 22 April 2010

Warner Bros Movie Park, Madrid

As coaster fans, we try to visit an amusement park each time we travel. In the Warner Bros Park in Madrid they have a few nice coasters. The movie compilation was created by Nele Debaillie from Ieper, Belgium. She was with us in Madrid.

The "Superman, la Atracción de Acero" is a fast coaster that reaches 100km/hour and makes 7 inversions. It's a steel floorless coaster. These coasters normally give you a feeling of freedom, gliding but here this was not really present due to the many inversions. Nevertheless a very good coaster..


"Batman, La Fuga" was good, it's a steel inverted coaster with also 5 inversions. They seem to like inversions in Madrid. The coaster is rather small but smooth. Certainly not a disappointment.


The "Stunt Fall" is also a steel, inverted coaster with 6 inversions. It also goes backwards. Not one of my favourite rides because it is rather hard. The coaster is still ok.


The "Coaster Express", a wooden coaster is very smooth. I really liked it.
"The Vengeance of the Enigma" is a free fall tower of 100m high. A very good attraction.

Unfortunately, this is where the good news about this amusement park stops. Most of the attractions, shops and restaurants of the park were closed or opened very late. The only Show we visited was of such poor quality that we thought it was a recording for candid camera. As end conclusion, the overall impression of this park was not very positive. They still have a lot to learn, the service is poor and it is hard to find your way in the park. Spanish is the only language used in the park.

Video Compilation:


Als achtbaan fanaten proberen op iedere reis een een pretpark te bezoeken. In het Warner Bros pretpark te Madrid hebben ze een paar leuke achtbanen. De film compilatie werd gemaakt door Nele Debaillie van Ieper, Belgie. Ze was samen met ons in Madrid.

De "Superman, la Atracción de Acero" is een snelle achtbaan die 100km per uur haalt en 7 keer over kop gaat. Het is een stalen, vloerloze achtbaan. Dit type achtbaan geeft normaal een gevoel van vrijheid en zweven. Hier is dat niet het geval omwille van de vele inversies. Toch een zeer goede achtbaan.

"Batman, La Fuga" was goed, het is een stalen inverted achtbaan die 5 keer over de kop gaat. Ze houden wel van inversies in Madrid. De achtbaan is redelijk kort maar zeer soepel. Zeker niet teleurstellend.

De "Stunt Fall" is een stalen, inverted achtaan met ook 6 inversies. Deze gaat ook achteruit. Niet een van mijn favoriete banen daar ze redelijk hard is. De achtbaan is toch nog ok.


De "Coaster Express", een houten achtbaan is zeer zacht. We hebben er echt van genoten.

De "Vengeance of the Enigma" is een vrije val toren die 100m hoog is, een goede attractie.


Spijtig genoeg is dit het laatste positieve dat we kunnen zeggen over dit pretpark. De meeste attracties, winkels en restaurants van het park waren gesloten of openden zeer laat. De enige show die we hebben bezocht was van zo'n lage kwaliteit dat we dachten dat het een opname was van Candid Camera. De eindconclusie is niet positief. Ze hebben hier nog veel te leren, de dienstverlening is slecht en je kan zeer moeilijk de weg terugvinden in het park. Spaans is de enige taal die wordt gebruikt in het park.


Photo's: From "The Roller Coaster Database"

Previous Amusement Park article: Our top 5 coasters

Return to main page

European air traffic crisis, the return trip via coach

After two cancelled flights we were forced to look for a solution to get back to The Netherlands. Our new flight was expected to leave more than a week later with no guarantees it would really take off. Hotel prices were increasing rapidly and we had to be at work. Trains were striking in France which made it more difficult. All ferries from Spain to the UK were also fully booked.

Renting a car to drive internationaly was too expensive, now more than 1.000 Euros a day. Car rental companies really took advantage of the whole air traffic ban to make enormous profits. This kind of behaviour is unacceptable and we hope the European commission will investigate the business and ethical aspects of car rental companies during this crisis.

How did we come back than? We were able to buy three coach tickets from Barcelona to The Hague for a 24 hour drive. The only additional problem was that we were in Madrid, approximately 650 km from Barcelona. Fortunately, we could rent a car for local use to go to Barcelona. This was also a drive of 7 hours. The cost to rent this car was increased three times: from the reservation price (80 euro), to a pick up price (160 euro), to end at a drop off price of 280 Euro. We are happy to be back even if this has cost us an additional 1.300 Euros.

Na twee geannuleerde vluchten, waren we verplicht te zoeken naar een andere oplossing om in Nederland te geraken. Onze herboekte vlucht vertrok pas een week later met geen enkele garantie dat deze effectief zou opstijgen. De prijs voor een hotelkamer steeg dag na dag en we moesten op het werk zijn. De treinen in Frankrijk waren in staking wat alles nog moeilijker maakte. Alle overzetboten naar Engeland waren ook volledig volgeboekt.

Het huren van een auto voor internationaal gebruik was te duur, meer dan 1.000 Euro per dag. Auto verhuur bedrijven hebben echt misbruik gemaakt van het vliegverbod om enorme winsten te maken. Deze handelswijze dient te worden onderzocht door de Europese Commissie. Gestrande passagiers worden gewoon misbruikt door de auto verhuur bedrijven tijdens deze crisis.

Hoe zijn we dan teruggekeerd? We hebben drie buskaartjes kunnen bemachtigen van Barcelona naar Den Haag, een rit van 24 uur. Het enige overblijvende probleem was dat we ons nog 650km van Barcelona bevonden. Gelukkig hebben we een auto kunnen huren voor nationaal gebruik. De rit naar Barcelona nam 7 uur in beslag. De kost voor het huren van deze wagen werd drie maal verhoogt: bij reservering (80 Euro), bij ophalen van de wagen (160 Euro) en bij het terugbrengen moesten we 280 Euro betalen. We zijn blij terug in Nederland te zijn niettegenstaande dat ons dit een extra 1.300 Euro heeft gekost.

Madrid Coach Demuinck Pardon
Madrid Coach Demuinck Pardon
Previous Air traffic problems article: Stuck in Madrid

Return to main page

Sunday 18 April 2010

Restaurants in Madrid

The most popular food in Spain is Paella and tapas. Almost 90% of all restaurants only serve this. In our opinion the quality of these dishes is good to very good but after a few meals, you want something else. In our quest for other meals, we tried a grill restaurant and an Italian restaurant. Both these restaurants were far too expensive and the food was terrible. We can only recommend you to stay with the tapas. Unfortenately, smoking is allowed in all restaurants.

De meest populaire schotels in Spanje zijn Paella en tapas. Ongeveer 90% van alle restaurants serveren enkel dit. Naar onze mening is de kwaliteit van deze schotels goed tot zeer goed, maar na een tijdje wil je toch ook iets anders. In onze zoektocht naar andere gerechten, hebben we een grill restaurant en een Italiaans restaurant geprobeerd. Beide restaurants waren veel te duur en de kwaliteit van het eten was afschuwelijk. We kunnen enkel aanraden, blijf bij de tapas. Spijtig genoeg is roken toegelaten in alle restaurants.

Paella Madrid Demuinck Pardon
Tapas Madrid Demuinck Pardon
Tapas Madrid Demuinck Pardon
Previous Madrid article: Cathedral Almudena

Return to main page