Sunday, 25 April 2010

Let's Dance Championships, Amstelveen

We had no real expectations this competition. We were not able to practice, thanks to the volcano eruption we got stuck in Madrid. Taking into account the tips from Tony and Amanda Dokman, we focussed on standing straight and keeping our posture quality throughout all figures. A real challenge. This was rather successful in the first round and we qualified directly to the semi final. In the semi final we had more problems and we just didn't make the final. We were one cross short, next week better. Our end result was 8/20.

During this competition, I had the opportunity to talk to Robert Bogaart. I asked him why he didn't give us any marks in several competitions this year even if we made it to the final several times when he was in the jury panel. We had a very positive conversation and he watched our semi final. I could really understand the feedback he gave us and also the reason why he doesn't mark us. We are going to work on this together with our trainers. It shows; never complain about adjudicators, there is always a reason why they don't mark you. Thank you Robert for your feedback and possitive attitude.

We hadden geen grote verwachtingen deze competitie. Omwille van de vulkaanuitbarsting zaten we vast in Madrid met geen enkele mogelijkheid te trainen. Onze laatste les van Tony en Amanda Dokman in acht genomen, hebben we ons gericht op rechtstaan en presentatie in al onze figuren. Een echte uitdaging. Onze opzet was geslaagd in de eerste ronde kwalificeren we ons rechtstreeks voor de halve finale. Daarna hebben we problemen gehad onze presentatie te behouden. We kwamen 1 aantekening tekort voor de finale, volgende week beter. Eindresultaat was 8ste van 20 paren.

Gedurende deze competitie heb ik de kans gehad te praten met Robert Bogaart. Ik vroeg hem waarom hij ons nooit heeft doorgeplaatst dit seizoen zelfs als we in de finale stonden. Hij kon hier niet direct op antwoorden maar ging onze halve finale bekijken. Hierna gaf hij feedback en kon ik begrijpen waarom hij ons niet doorplaatst. We gaan zijn aandachtspunten meenemen naar onze leraars. Dit is een mooi voorbeeld voor alle dansers, minder klagen, de jury heeft altijd een reden waarom hij je niet doorplaatst. Hartelijk dank Robert voor je goede feedback en je positieve ingesteldheid.

Full Result: NADB result

Demuinck Pardon Ballroom NADBFoto: Bauke Wagenmakers.

Previous competition article: Holland Dans Spektakel 2010, Cuijk

Return to main page

No comments:

Post a Comment